Zastavte zabíjení v Izraeli a Palestině!

27.10.2023 

Tisková zpráva Tovaryšstva Ježíšova

Minulý týden při obvyklé středeční audienci vyzval papež František celý svět, aby se v izraelsko-palestinské válce postavil „jen na jednu stranu“ – na stranu „míru“. Dodal: „Válka neřeší žádný problém, pouze zasévá smrt a zkázu, zvyšuje nenávist, znásobuje pomstu. Válka vymaže budoucnost." Vyzval ke dni postu, pokání a modliteb za mír v pátek 27. října každého, bez ohledu na jeho náboženství.


Tovaryšstvo Ježíšovo podporuje papežovo bezpodmínečné volání po míru.

„Tovaryšstvo Ježíšovo bylo přítomno v centru konfliktu v Izraeli a Palestině a na celém Blízkém východě. Jezuité byli hluboce zapojeni do dialogu s Židy. Tovaryšstvo Ježíšovo, plně oddané vykořenění učení o pohrdání Židy, o antijudaismu a antisemitismu, uznává také práva Židů v Izraeli a všude jinde na světě. Už nikdy nesmí být Židé vražděni, znásilňováni, mrzačeni, mučeni, unášeni a nesmí jim být vyhrožováno.

Jezuité jsou také hluboce zapojeni do dialogu s muslimy, kteří tvoří většinu Palestinců spolu s křesťanskými Palestinci. Jsou plně oddáni budování multikulturních a multináboženských společností v Palestině a na celém Blízkém východě. Jsou aktivní v boji proti islamofobii a rasismu. Palestinci mají právo žít všude ve své vlasti důstojně a v míru. Už nikdy nesmí být Palestinci vražděni, pohřbíváni pod troskami svých domovů, vyháněni, mučeni hladem, kolektivně trestáni a vyháněni.

Je načase říci: Zastavte zabíjení a propagaci ideologií, které je umožňují. Přestaňte používat náboženství ve prospěch projektů politické moci. Desítky let násilných konfliktů přinesly celému regionu jen zmar a eskalaci nenávisti. Jediné možné vítězství je plodem boje za spravedlnost a mír, rovnost a usmíření.

Dnes, v této době pohlcující temnoty a smrti, přijměme pozvání postavit se na stranu míru.“


Zdroj/Foto: jesuits.global.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.