Školní rok v Evropských školách začal duchovními impulzy

13.12.2023 

Brusel. Posláním Evropských škol v Bruselu je poskytovat vícejazyčné a multikulturní vzdělávání dětem v mateřských, základních a středních školách. Toto poslání se letos v září s novým elánem projevilo v šesti bruselských Evropských školách.


Každý nový školní rok začíná pro učitele katolického náboženství v Evropských školách shromážděním, na které jsou učitelé pozváni, aby si vyměnili nápady a naplánovali společné aktivity. Shromáždění se konalo v Kapli pro Evropu (Chapelle de l'Europe), kde obvykle probíhají setkání učitelů.

Tradiční mší svatou na první říjnovou sobotu byl zahájen školní rok pro žáky a jejich rodiče, kteří jsou prvními a hlavními vychovateli víry svých dětí a které se školy snaží doprovázet v jejich zodpovědnosti za předávání víry. Bohoslužba byla slavena v kostele Notre Dame des Grâces du Chant d'Oiseau a zúčastnilo se jí více než pět set padesát žáků všech věkových kategorií a jejich rodičů.

Na prvním setkání ve Foyer Catholique Européen 24. října měli učitelé příležitost setkat se s otcem Daliborem Renićem SJ, který je novým prezidentem Konference evropských provinciálů. S tím spojená výměna zkušeností a prezentace položily základy slibné spolupráce.

Spiritualita nabyla svého plného významu na první duchovní obnově tohoto roku pro učitele, která se konala u benediktinek v Rixensartu. Od 18. do 19. září mělo šestnáct učitelů možnost těžit ze slov otce Dalibora o zakoušení Boha a zkušenosti modlitby. Program, který spojoval přijímání impulzů, osobní meditaci a skupinové diskuze, vybízel k hluboké reflexi.

Společná eucharistie a nešpory zpívané se sestrami pomohly upevnit duchovní pouto. Společenský večer u belgického trapistického piva byl příležitostí k vypracování projektů pro tým a pro výuku náboženství v Evropských školách, byl zpečetěním okamžiků sdílení a pohostinnosti mezi učiteli.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Belgium.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.