Jezuitská škola pro domorodé děti v Sydney

30.1.2024 

Austrálie. Redfern Jarjum College v Sydney je malá jezuitská škola, která nabízí vzdělání městským domorodým dětem a dětem z ostrovů v Torresově úžině, které se neúčastní vyučování běžných základních škol nebo je nezvládají v důsledku své chudoby a domácích poměrů. Slouží chlapcům a dívkám ve věku od čtyř do třinácti let; neplatí se žádné školné.


Co znamená název školy? Jarjum je místní domorodé slovo pro „mladého člověka“ nebo „dítě“ a Redfern je město, kde se škola nachází. Znak školy o ní hodně vypovídá. Jeho barvy jsou barvy domorodé vlajky, což zdůrazňuje spojení školy s místními domorodými lidmi.

Střed znaku tvoří křesťanský kříž nad písmeny IHS, což je zkratka jména Ježíš v řečtině. Tyto prvky jsou převzaty od Tovaryšstva Ježíšova, na jehož duchu a hodnotách projekt stojí. Druhý kruh obsahuje sluneční paprsky, které odrážejí víru zaměstnanců v naděje a sny jejich studentů. Největší kruh představuje širší komunitu, do které Jarjum College patří.

Pod hlavní částí znaku je bumerang obsahující školní motto „Gili“, což v gadigalštině znamená „zářit“. Bumerang ujišťuje studenty, že se vždy budou rádi vracet do Jarjumu a že tam budou vždy patřit.

Ptali jsme se ředitelky školy Katherine Zerounian, která nám měla hodně co říct o významu a životě školy. Co je na Jarjumu specifického, v čem se liší od ostatních jezuitských škol v Austrálii nebo jinde?

8

Redfern Jarjum College byla založena jako katolická škola v jezuitské tradici. Zde se ignaciánská spiritualita, charakterizovaná „nalézáním Boha ve všech věcech“, obohacuje prostřednictvím úcty a zkoumání domorodé spirituality. Je to katolická základní škola vlastněná jezuity, odpovědná provinciálovi Austrálie. Byla založena v roce 2013 z Aloysius College, což je další jezuitská škola v Sydney. Cílem bylo reagovat na potřeby domorodých chlapců a dívek, z nichž mnozí dříve navštěvovali běžnou školu, ale v tomto prostředí nebyli úspěšní.

Pro ně poskytujeme program, na který dohlíží Jesuit Education Australia. Vztah k jezuitské tradici a jezuitské provincii jde ještě dále. Naše práce je jasným odrazem Univerzálních apoštolských preferencí Tovaryšstva Ježíšova. Upozornila bych například na preferenci s názvem Kráčet s vyloučenými. Mnoho rodin, se kterými v Jarjumu spolupracujeme, zažívá chudobu a dopad mezigeneračního traumatu. Poskytujeme naději těm, kteří se ji snaží najít; oblékáme a sytíme děti a uspokojujeme jejich každodenní základní potřeby; denně objevujeme a vyzdvihujeme dary každého dítěte.

Přijímáme malý počet dětí a nabízíme jim individuální péči. V roce 2024 máme zapsaných dvacet šest žáků. Jsou rozděleni do čtyř tříd v závislosti na stupni jejich vývoje. Všichni naši žáci žijí ve svých domovech, odkud je každý den vyzvedne školní autobus a kam je na konci dne vrátí zpět.“

Prosili jsme paní ředitelku, aby nám pověděla nějaký příběh o úspěchu bývalých žáků:

„Jedna z našich absolventek nastupuje do jedenácté třídy v nedaleké katolické dívčí škole. Opravdu udělala pokrok v důvěře ve svou schopnost dalšího vzdělání a zapojila se do sportovního programu. Právě se jí podařilo získat první brigádu, kde pracuje o víkendech. Její matka připisuje tento úspěch na střední škole pobytu v Jarjumu, protože naše škola jí dodala sebevědomí, aby se viděla jako studentku, která je schopná úspěchu stejně jako každý jiný student.“


Zdroj/Foto: jesuits.global.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.