Komplexní program ochrany zranitelných osob

1.2.2024 

V rámci podpory bezpečného prostředí v Tovaryšstvu Ježíšově jako celku oznámili jezuité zahájení komplexního formačního a školicího programu zaměřeného na ochranu nezletilých a zranitelných osob.


Iniciativa je známá jako Program podpory konzistentní kultury ochrany (PCCP). Má být rozšířena ve všech apoštolských oblastech Tovaryšstva, včetně vzdělávání pre-sekundárního, sekundárního, vysokoškolského i neformálního, včetně sociálně-pastoračních děl, jezuitské formace, spirituality a víry a globálních sítí.

Tento program již zmínil P. generál Arturo Sosa SJ ve Zprávě o stavu Tovaryšstva 2023 (De Statu Societatis 2023). Globální audit PCCP, který byl dokončen v roce 2022, označil jako potřebu kvalitní školení, což podnítilo formulaci tohoto globálního programu. Po rozsáhlých konzultacích s vyššími představenými, delegáty pro ochranu v rámci konferencí vyšších představených a různými sekretariáty a sítěmi byl navržen a následně v červenci 2023 schválen komplexní plán školení.

Otec generál Sosa jmenoval P. Johna Guineye SJ koordinátorem a Sandru Racionero-Plazu asistentkou koordinátora programu, přičemž jejich tříleté funkční období začíná v lednu 2024. Jejich mandát zahrnuje organizaci a realizaci školicího programu ve spolupráci s provinciemi a díly Tovaryšstva Ježíšova po celém světě.

V dopise všem vyšším představeným, vydaném 8. prosince, otec generál podtrhl důležitost nového programu PCCP a popsal jej jako významný krok vpřed ve společném poslání eliminovat zneužívání, jak je to nastíněno ve druhé univerzální apoštolské preferenci Kráčet s vyloučenými. Program je vnímán jako strategická iniciativa pro svůj sociální dopad, kdy přispívá k pokračujícímu úsilí Tovaryšstva vytvořit ochranné prostředí pro všechny své členy. V této době se zaměřuje na zavedení školicího programu a vypracování specifických osnov pro každou apoštolskou oblast.

Prezidenti konferencí a jejich delegáti jsou považováni za klíčové osoby při zajišťování efektivní implementace programu. Otec generál Sosa zdůraznil výzvu ke spolupráci, účasti a podpoře ze všech provincií a pracuje na programu, aby naplnil úkol stanovený 36. generální kongregaci, totiž vytvoření konzistentní kultury ochrany a bezpečnosti.

Kromě toho Tovaryšstvo Ježíšovo dosáhlo 8. prosince dalšího milníku vydáním nejnovějšího čísla Promotio Iustitiae, které je výhradně věnováno programu ochrany. Tato publikace slouží jako klíčový dokument, který nabízí vhled do historie PCCP a příspěvky ze šesti konferencí, které zdůrazňují konkrétní zkušenosti těch, kdo doprovázejí oběti, vyvíjejí politiky a protokoly a uvádějí úspěšné příklady preventivní práce v různých vzdělávacích a komunitních prostředích.

Toto číslo, publikované ve čtyřech jazycích, obsahuje také úvahy o nezbytném školení a formaci. Klíčové sítě v rámci celosvětového Tovaryšstva Ježíšova, jako je Jesuit Refugee Service, Fe y Alegria a Xavier Network, přispěly k tomuto vydání a dále obohatily komplexní chápání úsilí o ochranu v rámci jezuitské komunity.

Tovaryšstvo podporuje širokou distribuci nejnovějšího čísla Promotio Iustitiae a usiluje o aktivní účast všech členů na prosazování poslání ochrany v rámci ignaciánské rodiny.

Text Promotio Iustitiae ve čtyřech jazycích ke stažení ZDE.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.