Matteo Ricci by mohl být 400 let po své smrti blahořečen

26.1.2010 

Obnoven beatifikační proces průkopníka inkulturace

V pondělí 25. ledna byl znovu obnoven beatifikační proces Mattea Ricciho, italského misionáře v Číně. V jeho rodné diecézi Macerata začalo po bohoslužbě v katedrále San Giuliano první přelíčení diecézního soudu ve věci jeho blahořečení. Předsedal mu tamější biskup Claudio Giuliodori. Ohlášen byl také nový postulátor, jezuita Tony Witwer. První krok byl již učiněn v dubnu 1984, kdy byl Ricci prohlášen "Božím sluhou". Nyní je úkolem církevního soudu vyslechnout několik svědectví, aby byla zjištěno, nakolik tohoto jezuitského misionáře provází pověst svatosti.


Souběžně se znovuzahájením beatifikačního procesu byla zřízena historická komise, která je pověřena sebráním spisů a dokumentů, jež buď nesou jméno Mattea Ricciho, nebo k němu jakkoli odkazují. Výsledkem pečlivé práce této komise by měla být kritická studie o díle italského jezuity. Historikové by měli posoudit, nakolik jsou spisy, které jsou Riccimu dnes připisovány, původní. Jejich úkolem je také prozkoumat všechny dokumenty, které se k jeho osobě vztahují. Pokud nebudou objeveny žádné překážky, bude Matteo Ricci oficiálně prohlášen za blahoslaveného.

Konference v Milánu

V Auditoriu San Fedele v italském Miláně se v sobotu 23. ledna konala konference u příležitosti 400. výročí smrti apoštola Číny, jezuity Mattea Ricciho. Zorganizovala ji kulturní nadace San Fedele ve spolupráci s italskou provincií jezuitského řádu.

Svým vystoupením konferenci zahájil generální představený jezuitů P. Adolfo Nicolás. Ve své přednášce nazvané "Přátelství jako misionářský styl" zdůraznil, že Ricci vnímal svět jako místo přítomnosti Boha, jehož lze poznat pomocí humanitních i přírodních věd. Díky tomu se stal prvním kulturním prostředníkem mezi Západem a dálným východem. Ricci nevypracoval žádnou teorii o misijní činnosti, ale prostě naslouchal staleté kultuře Číny, aby získal potřebné prostředky k dialogu, prohlásil Nicolás.

Totéž se týkalo také způsobu hlásání evangelia, které zakládal spíše na přátelských vztazích s Číňany než na nějaké předem vypracované evangelizační taktice. Právě tím ukázal univerzálnost křesťanství a zároveň se stal pionýrem inkulturace, umožňující obyvatelům Číny chápat evangelium.

Andrea Dall'Asta pak na generálního představeného řádu navázal obsáhlou přednáškou Misie a umění v Tovaryšstvě Ježíšově. V ní ukázal, nakolik bylo umění od samého počátku existence řádu velmi úzce spojeno s jeho úsilím o šíření víry. Okolo poledne pak byla ještě slavnostně zahájena výstava Hidetošiho Nagasawy „Ve znamení kříže“ a odpoledne se konala projekce dokumentárního filmu "Matteo Ricci, jezuita v království draka", který byl již předtím představen i na prestižním festivalu v Benátkách.

Odpoledne ještě proběhl Kulatý stůl na téma "Dědicové Mattea Ricciho". Ten vytvořil prostor k velmi živé debatě jak mezi přítomnými odborníky, tak i s dalšími účastníky konference. Akci pak zakončila večerní bohoslužba, které předsedal biskup z Maceraty Claudio Giuliodori. Nechyběla ani kulturní tečka v podobě skvělého koncertu, na němž zazněly díla takových autorů jako je Amiot, D'Ambleville, Pileggi či Zipoli v provedení sboru "Voci di San Fedele" a hudebníků z "Ensemble Scaligero" divadla ve Scale. Za varhanami seděl Francesco Catena a řídil Franco Moneto.

Ve Vatikánu skončila výstava Na křižovatkách dějin

Ve Vatikánských muzeích 24. ledna skončila zvláštní expozice o životě a díle patrně nejoriginálnějšího misionáře novověku, která nesla název "Na křižovatkách dějin: P. Matteo Ricci (1552-1610) mezi Římem a Pekingem". I tato výstava byla pořádána u příležitosti 400. výročí úmrtí italského misionáře a nacházela se v levém křídle kolonády svatopetrského náměstí, zvaném Braccio Carlo Magno (Rameno Karla Velikého).

Při té příležitosti biskup Claudio Giuliodori oznámil, že požádal Kongregaci pro svatořečení o urychlení procesu beatifikace italského misionáře. Ředitel tiskového střediska Svatého stolce Federico Lombardi navíc zmínil možnost, že by pekingská diecéze mohla zahájit beatifikační proces prvního čínského konvertity Xu Guangqui, kterého Ricci pokřtil. "Bylo by krásné, kdyby tyto dvě postavy obvykle zobrazované společně mohly být také společně vyzvednuty k oltářní úctě," dodal vatikánský mluvčí.

P. Matteo Ricci, který žil v Číně 30 let, byl prvním cizincem, kterého nechal tehdejší císař Wanli pohřbít uvnitř císařského paláce a je v Číně dodnes pokládán za jednoho z tvůrců čínské kultury.

"Pokud jde o odkaz P. Ricciho, napsal jsem už dříve s notnou dávkou ironie, že bylo patrně zapotřebí komunistické a ateistické země jakou je dnešní Čínská lidová republika, aby mohla být vyzvednuta role Mattea Ricciho," prohlásil v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas ředitel Vatikánských muzeí prof. Antonio Paolucci. Pro dnešní Čínu je prý jezuitský misionář dokonce jedním ze zakladatelů čínské civilizace.

"V Millenium Center v Pekingu, tedy v místě nejvýznamnějších státních ceremonií vládnoucí strany, je polychromovaný mramorový reliéf obrovských rozměrů, který synteticky shrnuje celou čínskou historii. Všechny zobrazené postavy jsou Číňané. Není mezi nimi žádný cizinec, tedy kromě dvou Italů: Marca Pola a Mattea Ricciho," dokládá profesor Paolucci, jak významnému postavení se těší slavný jezuitský misionář mezi Číňany, kteří ho dodnes nazývají Li Madou.

Podle italského badatele je Matteo Ricci dodnes inspirativní tím, že se nejprve snažil přijmout rozpoznávací znaky kultury, do které vstoupil. Pochopil, že je třeba se stát vláčným, ohebným, je třeba se určitým způsobem nechat prostoupit novou vnímavostí, duchem hostitelského lidu. "A právě tím se stává přitažlivým pro tuto kulturu. Ricci totiž nehlásal v Číně křesťanství přímo, ale jakoby mimochodem. Přináší tam kulturu Západu, přináší moderní západní dobu s jejím vědecko-technickým pokrokem a tak jakoby svedl tehdejší lid, zejména císařský dvůr," uvádí ředitel Vatikánských muzeí prof. Paolucci.


Zdroj: RaVat, Fides

Redakce Jesuit.cz

Copyright © 2003-2018 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.