Indický jezuita Eric Mathias přiletěl do Čech

19.5.2010 

Eric Mathias, ředitel jezuitské školy Xavier v Manvi určené především pro děti z nejchudších rodin, přiletěl v pátek 21. května ráno do české metropole. V kostele sv. Ignáce bude mít besedu o svých nových projektech, které chystá v provincii Karnátaka na jihozápadě indického subkontinentu. Právě misii, kterou kdysi tento charizmatický muž založil, navštívila před dvěma lety čtrnáctičlenná skupina dobrovolníků z Česka a ze Slovenska.


Indický jezuita bude koncelebrovat v pátek 21. května při bohoslužbě od 17.30 v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí a pak nabídne od 19 hodin v Družinské kapli zájemcům besedu o činnosti v misijní stanici v Manvi a o svých neskromných snech, které se snaží na tomto místě realizovat.

Misie pro tzv. dality, nejchudší vrstvu indické společnosti, začala v letech 2001-2003 v Pannuru nejprve sociologickým průzkumem, při kterém jezuité zjistili, že většina dětí je nucena k otrockým pracem na poli. I když by měly chodit do školy, většina dětí z chudých rodin prostě jen těžce pracuje doma a školu nenavštěvuje.

Jezuité se rozhodli jednat a tuto situaci změnit. Začali navštěvovat vesnice a děti posílat na různé křesťanské školy v Karnátace, například do Mangalore nebo Bangalore, později založili vlastní školu v Manvi. Tak vznikla jediná škola v celém státě určená pro dality, kde už od první třídy probíhá výuka v angličtině.

„Daliti jsou vytlačováni na okraj společnosti, jsou to v podstatě otroci. Za normálních okolností je pro ně nemožné se z této tíživé situace vymanit. Pokud ovšem se jim dostane dobrého vzdělání, pokud pochopí, jaká jsou jejich práva, a pokud se naučí anglicky, stanou se konkurenceschopní v prostředí, které je dosud doménou lidí z vyšších kast, především z té nejvyšší kasty bráhmanů,“ vysvětluje Eric Mathias důvody, které vedly jezuity k založení školy. Ta je dnes nejlepší školou v celém regionu.


Na našich stránkách si lze přečíst rozhovor s Erikem Mathiasem, v kterém popisuje začátky misie v Pannuru a Manvi. Tuto jezuitskou misii je možné podpořit zasláním peněžního daru na bankovní konto č. 5076811718/4000, variabilní symbol 10851. Informace o Adopci na dálku ZDE.

Jan Regner

Copyright © 2003-2023 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.