Blíží se oslavy svátku zakladatele jezuitského řádu

30.7.2010 

Poslední den v měsíci červenci, který letos připadá na sobotu, patří je jako každý rok ve znamení slavnosti sv. Ignáce z Loyoly. V tento den si jezuité na celém světě připomínají osobnost tohoto kněze, mystika a zakladatele řádu.


V pražském kostele, který je zasvěcen právě tomuto světci, bude v 17.30 konat slavnostní poutní bohoslužba. Smíšený Svatoignácký sbor, sólisté a orchestr při ní jako již tradičně provedou dílo Missa in C dur (Korunovační) od Wolfganga Amadea Mozarta. Po skončení liturgické oslavy se bude opět na dvoře rezidence konat malé pohoštění, na které zveme především naše spolupracovníky, dobrodince a přátele.

Ve stejný den se v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě uskuteční třetí ročník varhanního koncertu ke cti svatého Ignáce z Loyoly. V podání velehradského varhaníka a učitele hudby na klávesové nástroje Jakuba Macka, kapelníka Nedakoňanky Miroslava Běhávky (trubka) a primáše cimbálové muziky Cifra Petra Číhala (housle) zazní skladby J.S. Bacha, G.F. Händela, H. Purcella, J. Stanleye a dalších světových skladatelů. Koncert bude zahájen v 19.15 a vstupné je dobrovolné.

Jan Regner

Copyright © 2003-2018 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.