Zemřel průkopník informatiky Roberto Busa

15.8.2011 

Vatikánský deník Osservatore Romano nedávno přinesl obsáhlý nekrolog italského jezuity Roberta Busy, který 9. srpna ve věku nedožitých 98 let zemřel v severoitalském Gallarate. Je považován za průkopníka počítačové lingvistiky.


Byl to lingvista Roberto Busa, kdo v roce 1949 přesvědčil zakladatele americké firmy IBM, aby mu umožnil věnovat se počítačovému zpracování vybraných spisů. Americký magnát Thomas Watson mu zpočátku nedůvěřoval, nakonec mu však tuto činnost umožnil. Busa zůstal celý život v pozadí. Když byl roku 1965 zveřejněn objev tzv. hypertextu, který je klíčovým nástrojem pro internetové médium, přiznal Ted Nelson ve svém článku Literary Machines, že hypertext byl objeven ještě před vynálezem počítače.

Otcem této myšlenky byl právě zesnulý jezuita. Díky jeho téměř půl století trvajícímu heroickému nasazení se podařilo digitalizovat 56 svazků o celkem 70 tisících stranách. Prvním digitalizovaným textem na světě se stalo kompletní dílo sv. Tomáše Akvinského (Index Thomisticus. Sancti Thomae Aquinatis operum omnium indices et concordantiae, Stuttgart, Frommann Holzboog, 1974-1980). Již roku 1990 vyšlo také jako první CD-ROM. Později se italský vědec a programátor věnoval také digitalizaci Bible, Kumránských spisů i Koránu.

Roberto Busa vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova v roce 1933, roku 1940 přijal kněžské svěcení, během svého života poznal sedm papežů. Dva z nich – Pavel VI. a Jan Pavel I. – byli před svým zvolením na Petrův stolec také členy jeho pracovního týmu při zpracovávání 118 knih sv. Tomáše Akvinského a spisů dalších 61 autorů.

„Mysl, která dokáže vytvářet programy, je zajisté inteligentní, avšak mysl, která vytvořila programy, které samy dovedou psát programy, je na vyšším stupni inteligence,“ řekl v jednom z rozhovorů Busa. Vesmír byl pro něho gigantickým počítačem a Bůh tím nejnadanějším programátorem.


Více: RaVat

Redakce Jesuit.cz

Copyright © 2003-2022 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.