Skupina dobrovolníků ze Slovenska a Čech pomáhá v Indii

23.8.2011 

Slovensko-česká skupina dobrovolníků se už na začátku srpna vydala pod vedením jezuity Ladislava Šulíka do Indie. Po příletu na indický subkontinent nejprve strávila tři dny v jezuitském centru pro mezináboženský dialog Aširvad v Bangalore. Účastníci výpravy se nejprve aklimatizovali v novém prostředí a pak se začali seznamovat s indickou kulturou. Mimo jiné si prohlédli Bangalore a navštívili město Maisúr.


S aktuálními sociálními problémy na severu státu Karnátaka seznámil dobrovolníky P. Vincent Crasta SJ, který byl počátkem roku 2011 na návštěvě v Bratislavě a Praze. Po této přípravě dorazila skupina do misijní stanice v Manvi, kde se již v této chvíli intenzivně věnuje stavebním pracím při rozvoji kampusu a volnočasovým aktivitám s dětmi z místní jezuitské internátní školy.

Jako každoročně i letos byla v den indické nezávislosti 15. srpna 2011 připravena velkolepá oslava, na kterou byli jako vzácní hosté pozváni i dobrovolníci. Děti se na tento významný den připravovaly po mnoho týdnů, pečlivě si chystaly úbory, tance, choreografii a písně.

Nově dostavěný internát v Manvi bude pojmenován podle jezuitského novice Tomáše Munka, umučeného nacisty v roce 1944. Zahajuje se také stavba nového kostela v Pannuru, kde místní obyvatelé přišli při rozsáhlých záplavách v minulém roce o kapli.

Svou pomocí v misijní stanici v Manvi se dobrovolníci zapojují do projektu místních jezuitů, kteří se už několik let věnují lidem vytlačených na okraj indické společnosti. Hlavním důvodem bídy těchto lidí je kastovní systém. Daliti, neboli "nedotknutelní", jak jsou tito lidé často nazýváni, nemají právo ani na základní osobní rozvoj. Dostávají tu nejhorší práci a přitom jsou za ni velmi špatně finančně ohodnoceni. Ženy jsou často ponižované a děti musí místo vzdělání těžce pracovat.

Indičtí jezuité si brzy uvědomili, že bez kvalitního vzdělání nemohou tito lidé doufat ve zlepšení svého života. Vzdělávání se tak pro ně stalo klíčem k osvobození této vrstvy indické společnosti ze sociální nespravedlnosti, ale také způsobem, jak jí zprostředkovat setkání s dobrým a milosrdným Bohem.


Misijní stanici v Manvi lze podpořit buď duchovně modlitbou, nebo i finančně zasláním peněžního daru na účet č. 5076811718/4000, variabilní symbol 10851.
Více informací lze najít na webu projektu Misia India.

Jan Regner

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.