Nový web Exercicie.cz spuštěn

19.1.2012 

Na začátku roku 2012 byl spuštěn nový web Exercicie.cz. Ten by měl sloužit jak těm, kteří nabízí duchovní obnovy, kurzy meditace a exercicie, tak také zájemcům o spiritualitu a zmíněnou duchovní nabídku. Cílem je vytvořit platformu směřující jednak k větší informovanosti o duchovních akcích, jednak k rychlejšímu a efektivnějšímu systému přihlašování.


„Cesta vzhůru vede přes vlastní nitro“ zní slogan webu, na kterém může návštěvník snadno najít aktuální nabídku duchovních cvičení, krátký úvod k ignaciánským exerciciím, jejich metodě a struktuře. Stránky nabízí také výčet jednotlivých kurzů a jejich stručný popis. Ten bude postupně upravován podle aktuální nabídky. V současnosti zahrnuje takové duchovní akce a kurzy jako jsou: Ignaciánské exercicie, Kontemplativní víkend, Filmové exercicie, Kreativní exercicie, Úvod do meditace Sádhana, Mezi duší a Duchem, Víkend v tichu, Duchovní cvičení uprostřed všedního dne, Ekumenické exercicie, Chorální exercicie, Hudební exercicie, Meditovat vesmír aj.

Designem byla pověřena Lucie Slatinská z Děčína. Celkové vyznění návrhu, který pracuje s různými odstíny zelené barvy, působí uklidňujícím dojmem. Grafická úprava odpovídá velmi prosté struktuře webu. Provozovatelem a vlastníkem je jezuitský řád, ale na obsahu stránek spolupracuje s Akademickou farností Praha, Karmelem Edith Steinové v Košířích a exercičními domy. Už nyní se dokončuje projekt mnohem rozsáhlejšího portálu, jehož realizace by se měla zahájit již v tomto roce.


Navštivte nový web Exercicie.cz a vyberte si z bohaté nabídky exercicií na rok 2012.

Jan Regner

Copyright © 2003-2022 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.