Jediná cesta k míru vede skrze setkávání a dialog

26.10.2013 

Prohlášení jezuitských provinciálů Evropy a Blízkého východu k situaci v Sýrii

Druhé prohlášení, které vydala Konference jezuitských provinciálů Evropy a Blízkého východu během zasedání v Římě, se vztahuje k situaci v Sýrii. Představení se přidávají k výzvě papeže Františka a volají po mírovém řešení skrze vzájemný dialog. Vybízejí k pomoci syrskému lidu, osvobození rukojmí a ukončení dodávek zbraní. Je třeba podle nich přiznat a pojmenovat všechny skutečné zájmy, které jsou ve hře. Povzbuzují křesťanské komunity v Sýrii a ujišťují je o jejich významné roli v syrské společnosti.


Konference jezuitských provinciálů Evropy a Blízkého východu

Prohlášení o Sýrii

Řím, pátek 25. října 2013

My, jezuitští provinciálové, jako vyšší představení Tovaryšstva Ježíšova na Blízkém východě a v Evropě vřele vítáme nedávné vyjádření Svatého otce k situaci v Sýrii. Veškerou svojí silou upozornil mezinárodní veřejnost na tragédii v Sýrii a žádal „všechny strany konfliktu, aby naslouchaly hlasu vlastního svědomí a neuzavíraly se ve svých zájmech“ (papež František, Anděl Páně, 1. září 2013). Společně s ním také my prohlašujeme, že „užití zbraní nikdy nepřináší mír,“ nýbrž že jediná cesta k míru vede skrze kulturu setkávání a dialogu.

Kroky k mírovému řešení

Proto s radostí přijímáme skutečnost, že pominula hrozba leteckých útoků na Sýrii, a podporujeme zahájení procesu, jehož cílem je zničení všech chemických zbraní nalezených na syrské půdě. Vítáme nedávno zahájená jednání o mírové konferenci k Sýrii a naléhavě žádáme, aby tento mírový proces postupoval kupředu rychle, odvážně a pevnými kroky. Všechny strany konfliktu i mezinárodní společenství žádáme:
- aby naléhavě usilovali o příměří zaručené mezinárodní autoritou,
- aby vytvořili podrobný plán pro přípravu setkání všech stran konfliktu,
- aby svolali mírovou konferenci k dosažení všeobecné dohody, která ochrání životy syrského lidu.

Společenská a občanská mobilizace

Zároveň ještě jednou voláme po mobilizaci všech občanských a společenských činitelů a vyzýváme je, aby pomohli syrskému lidu čelit jedné z největších humanitárních tragédií našeho století. Péče o uprchlíky jak v zemi samotné, tak mimo ni (asi jedna čtvrtina obyvatelstva), potřeba potravin, léků a lékařské pomoci, osvobození zadržovaných osob a rukojmí a znovuotevření vzdělávacích institucí i nadále patří mezi naléhavé potřeby.

Zájmy ve hře

Chceme také upozornit na nutnost přiznat a pojmenovat skutečné zájmy, které jsou ve hře, a to na lokální, regionální i mezinárodní úrovni, a které bohužel ne vždy odpovídají zájmům syrského lidu. Zvláště vyzýváme k zamyšlení nad důsledky výroby a prodeje zbraní; voláme po ukončení dodávek a prodeje zbraní všem stranám konfliktu.

Nutnost rozlišovat

Společně s širším mezinárodním společenstvím bychom se také rádi zasadili o odmítnutí veškeré, ať už diplomatické, nebo vojenské, podpory strany, která otevřeně obhajuje jakékoliv formy násilí, fanatismu či extremismu. Respekt k důstojnosti člověka, stejně jako k lidským právům by měl být kritériem a základní podmínkou pro veškerou materiální pomoc.

Křesťanské komunity v Sýrii

Nakonec zvláště poukazujeme na sužování a pronásledování křesťanských komunit žijících v Sýrii. Tyto komunity, přítomné v Sýrii od samotného počátku křesťanské éry, tvoří nedílný prvek její sociální struktury a kulturního bohatství a aktivně přispívají k jejímu rozvoji. Řešení, která obhajují vyhnání nebo eliminaci těchto komunit, jsou nepřijatelná. Chceme tyto křesťanské komunity povzbudit a ujistit je, že ve své společnosti mohou hrát významnou úlohu skrze věrné svědectví evangeliu: evangeliu, které volá po míru, spravedlnosti, odpuštění, porozumění a smíření.


Text je ke stažení k dispozici zde.
Foto: Gesuitinews.it

Lenka Češková

Copyright © 2003-2022 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.