Moravští ministranti se utkali v turnaji o pohár Martina Středy

1.12.2013 

Brno. V sobotu 30. prosince se ve Sportovní hale VUT pod Palackého vrchem v Brně konal již čtvrtý ročník Ministrantského turnaje o pohár Martina Středy. Toto futsalové klání každoročně pořádají ministranti z brněnského jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie a letos se v něm utkalo deset mužstev z jižní a jihovýchodní Moravy. Pohár Martina Středy tentokrát putoval do městečka Násedlovice.


Na letošní čtvrtý ročník Ministrantského turnaje o pohár Martina Středy se do Brna sjeli mladí muži z celé jižní a jihovýchodní Moravy. Vedle tří místních mužstev, Jakubáků z farnosti sv. Jakuba, MUSy z farnosti sv. Augustina a Rytířů Panny Marie z jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie a kostela sv. Michala, se ho zúčastnily také ministrantské týmy z nedalekého Újezdu u Brna a Pozlovic, ale i ze vzdálenějšího Slavkova, Násedlovic, Kunštátu a Kyjova. Nejdelší cestu za sebou mělo mužstvo z farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

Účastníkům futsalového turnaje na začátku požehnal brněnský vysokoškolský kaplan Pavel Bačo SJ. Sportovní klání pak zakončila společná modlitba Zdrávas Maria s požehnáním, které udělil rektor brněnského jezuitského kostela František Hylmar SJ. Letošní první místo vybojovali ministranti z Násedlovic, které následovalo družstvo ze Zlína. Rytíři Panny Marie se neúspěšně utkali o třetí místo s Hochy z Pozlovic. Letošní sportovní klání bylo nově obohaceno také o klání vědomostní. V ministrantském kvízu měli účastníci turnaje prokázat vědomosti, které by měl mít každý správný ministrant.

Na křesťanské hodnoty nemáme zapomínat ani při sportu

Ministrantský turnaj o pohár Martina Středy se pravidelně koná od roku 2009. Při jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie tehdy již dva roky působila skupinka ministrantů, kteří společně nechtěli jenom sloužit, ale také trávit volný čas, a tak se i vzájemně blíže poznat a spřátelit. Zvykli si chodit spolu zhruba jednou týdně na fotbal a odtud již nebylo daleko k nápadu na uspořádání ministrantského turnaje. „První myšlenkou turnaje je sdružit kluky kolem kostela, aby si uvědomili křesťanské společenství, které tady máme,“ přibližuje vznik turnaje jeho hlavní organizátor Jan Odlas z Újezdu u Brna, který ministruje v brněnském jezuitském kostele. „Také jsme si přáli, aby bylo vidět, že křesťanství je normální záležitost a že křesťanské hodnoty se mají uplatňovat v běžném životě. Ve sportu se člověk – stejně jako v běžném životě – dostává do řady vypjatých situacích a ani během nich by na křesťanské hodnoty neměl zapomínat a měl by svou víru skutečně žít,“ upřesňuje Odlas.

Turnaj je určen především pro ministranty, ale nepostrádá ani evangelizační aspekt. Členy týmů se mohou stát i nevěřící kamarádi ministrantů, kluci, kteří do kostela běžně nechodí, třeba ani nejsou pokřtění, ale navštěvují různé akce pořádané místní farností či oratoří a dobře do křesťanského prostředí zapadají. Členové týmů naopak rozhodně nemají být vybíráni účelově jenom proto, že dobře hrají fotbal, a aby mužstvo díky nim bylo nejlepší. Přáním organizátorů je, aby se celý turnaj nesl v pohodové a pokojné atmosféře. „Každý křesťan by se měl snažit sám kolem sebe šířit pokoj, štěstí a dobro a tím měnit i své okolí. Když to bude dělat každý křesťan, tak to už bude nějaká síla. Nejde nám jen o to zahrát si a vyhrát. Jde o to, abychom se vzájemně posilovali,“ dokresluje smysl turnaje Jan Odlas.

Patronem turnaje je velký obránce Brna, jezuita Martin Středa

Turnaj organizují ministranti z brněnského jezuitského kostela a tato skutečnost se odráží v pojmenování jejich vlastního mužstva i v názvu celého turnaje. Rytíři Panny Marie odvozují svůj název z hluboké úcty, kterou k Panně Marii choval sv. Ignác, rytíř odhodlaný bojovat za dámu svého srdce, kterou se po Ignácově konverzi stala právě Panna Maria.

Jako patrona celého turnaje ministranti zvolili ct. Martina Středu, někdejšího rektora brněnské jezuitské koleje, jehož tělo spočívá v kryptě brněnského jezuitského kostela, a jednoho z největších obránců města Brna při švédském obléhání během třicetileté války. Podle legendy se poslední dělová koule vystřelená ze švédského děla zastavila právě u nohy Martina Středy a poražení Švédové pak ukončili obléhání Brna a odtáhli. „Martin Středa byl velkým obráncem Brna, a proto náš tým Rytíři Panny Marie nejprve vypilovával především techniku obrany,“ vypráví další z jezuitských ministrantů, David Kasan. „Poslední dobou už ale intenzivně pracujeme i na technikách útoku. Hlavním nástrojem k útoku byla pro Martina Středu modlitba. Tím se řídíme i my a vypadá to, že výsledky už se dostavují,“ s úsměvem dodává Kasan. V prvním ročníku turnaje totiž tým jezuitských ministrantů skončil na čestném posledním místě, zatímco letos se umístil už jako čtvrtý.


Lenka Češková

Copyright © 2003-2022 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.