Vznikla Španělská provincie Tovaryšstva Ježíšova

25.6.2014 

Madrid. Po šesti letech reflexe a intenzivní práce byl tuto sobotu 21. června, o svátku sv. Aloise Gonzagy, završen proces integrace původních pěti samostatných jezuitských provincií na území Pyrenejského poloostrova do jediné Španělské provincie Tovaryšstva Ježíšova. V čele této největší evropské provincie o více než tisíci členech stanul Francisco José Ruiz Pérez. Slavnostního aktu se v Madridu zúčastnil také generální představený řádu Adolfo Nicolás.


Nová jednotná Španělská provincie Tovaryšstva Ježíšova byla oficiálně zřízena v sobotu 21. června, o svátku sv. Aloise Gonzagy, při slavnostním aktu v jezuitské škole Nuestra Señora del Recuerdo v Madridu. Nejprve pronesl generální představený řádu Adolfo Nicolás před shromážděním více než čtyři sta jezuitů inaugurační řeč. Pak slavil eucharistii, které se zúčastnilo také na sto laických spolupracovníků a přátel a během níž byl přečten dekret o vytvoření nové provincie a o jmenování jejího představeného. Ve své homilii otec generál Tovaryšstvo žádal, aby se kreativně postavilo problémům a výzvám světa, ve kterém „žijeme rychle, pod větším tlakem a máme méně času“, a dodal, že „stále potřebujeme přínos všech a nemůžeme ignorovat moudrost nikoho“. Společně s otcem generálem se slavnostní události zúčastnil také prezident Konference evropských provinciálů John Dardis SJ, asistent pro jižní Evropu Joaquín Barrero SJ, představený Portugalské provincie José Frazao SJ a někdejší představení pěti původních španělských provincií.

Se svými zhruba 1160 členy představuje nová španělská provincie největší provincii v Evropě. Jejím představeným se stal Francisco José Ruiz Pérez SJ. Při řízení provincie mu bude pomáhat delegát pro seniory a několik delegátů a koordinátorů pro lokální a regionální apoštolské platformy. Chybět nebude ani delegát pro formaci a delegáti pro pět apoštolských odvětví: sociální apoštolát, středoškolské vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání, formaci a pastorační péči.

Španělská provincie vznikla sloučením pěti původních provincií Pyrenejského poloostrova: provincie Aragón, Bética, Castilla, Loyola a Tarraconensis. Proces integrace španělských provincií započal roku 2008. Tehdy otec generál uvedl, že konečným cílem sjednocení je „větší a lepší služba církvi a společnosti“, a sjednocení považoval za „příležitost, kterou nám prozřetelnost nabízí k tomu, abychom obnovili své poslání“ a „abychom rostli v hlubším porozumění Tovaryšstvu“.

Svědectví velkorysosti

Při příležitosti vzniku nové jednotné provincie zaslal Adolfo Nicolás španělským jezuitům dopis, v němž mimo jiné píše: „Když se dnes podíváme zpět na proces vzniku španělské provincie, vidíme nejen dobře strukturovaný itinerář a intenzivní práci provinciálů, mnoha dalších jezuitů a laických spolupracovníků, ale také neocenitelné svědectví velkorysosti. Jezuité a jejich laičtí spolupracovníci odložili své osobní lásky a zájmy ve prospěch radikální volby poslání, které zahrnuje stále více efektivní službu církvi a bližnímu. To mohlo být pouze důsledkem lásky, která přichází shůry. Počátek a konec tohoto sjednocení se nacházejí v Božím poslání.“

Otec generál pokračuje: „Skutečnost, že vznik nové provincie spadá do doby, kdy si připomínáme 200. výročí obnovení Tovaryšstva, můžeme číst jako výzvu, aby se Tovaryšstvo ve Španělsku znovu situovalo, možná dokonce i znovu etablovalo. Vytvoření jednotné provincie vybízí k tomu, abychom se ptali, co může nabídnout a přinést církvi, a to s pokorou, která je charakteristická pro nejmenší Tovaryšstvo, ale také s odvahou těch, kdo bojují pod praporem Krále.“


Zdroj/ Foto: SJWeb, Jesuitas.es.

Lenka Češková

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.