Opravy na Velehradě se chýlí ke konci

20.7.2014 

S velehradským jezuitským představeným nejen o zesnulém otci Cukrovi

Velehrad byl v nedávné době svědkem několik významných událostí. Vyvrcholily cyrilometodějské oslavy a konal se také slavný pohřeb jezuity Josefa Cukra. Nejen na to jsme se zeptali představeného velehradské komunity a místního faráře Petra Přádku.


Jak vzpomínáš na svého spolubratra Josefa Cukra, který prožil několik posledních let svého života právě ve velehradské komunitě?

Byl to nenáročný a stále optimistický člověk. Patřil k těm, o kterých se říká, že jsou nenapravitelní optimisté. Přicházelo za ním stále hodně návštěv, často z Bohosudova, ale také redaktoři z různých médií s ním chtěli točit rozhovor a zajímali se o jeho vzpomínky na prožitá léta v době obou totalit a s nimi spojenou perzekucí. Každého vždy přivítal čestně po Slovácku štamprlí slivovice a potom i druhou, protože "každý má přece dvě nohy a musí odcházet rovně". Byl po této stránce stále dobře zásobený svými příbuznými z milovaných Boršic, kam si ho občas odvezli na oběd nebo nějakou rodinnou oslavu.

Pro naši komunitu byl otec Cukr velkým povzbuzením a příkladem rozvážnosti, trpělivosti a dobroty. Dlouhá léta měl opuchlé nohy s otevřenými ranami, přesto ještě před rokem pravidelně ráno sloužil mši pro klienty ústavu Vincentinum a každou neděli v bazilice zpovídal. Z mé strany mu patří velké poděkování za příklad, jaký dával - za příklad dobrého jezuity.

Posledního rozloučení se zúčastnilo tolik lidí, že zcela zaplnili velehradskou baziliku. Čím si podle tebe tento jezuita získal tak velkou oblibu?

Myslím, že především tím již zmiňovaným optimistickým přístupem k životu. Měl rád lidi a život. Bral ho takový, jaký je. I lidi bral takové, jací jsou, a snažil se každému pomoci; pokud nemohl fyzicky, tak alespoň radou a modlitbou.

Na Velehradě je pohřben také kardinál Tomáš Špidlík. Zastavuje se u jeho hrobu hodně lidí?

Většinou všichni, kteří přijdou do baziliky, projdou i za oltářem, kde se sarkofág nachází. A poutníků na Velehradě přibývá.

Opravy velehradského poutního místa se už chýlí ke konci. Co vše se již podařilo a co je ještě třeba udělat?

Podařilo se opravit baziliku zvenku i zevnitř včetně varhan. Generálně zrenovováno je podzemí baziliky (lapidárium) s nyní nově instalovanou stálou expozicí "Martyrion XX. století". Nově upraveno je celé nádvoří a okolí baziliky včetně zahrad u gymnázia. Obnoven zvenku i zevnitř je kostelík Cyrilka. V jeho blízkosti vyrostly dvě novostavby: hygienické zázemí a ohradní zeď s nikami podél hlavní cesty. Vynesena nad povrch byla původní klášterní ohradní zeď s opatským domem. Podařilo se generálně zrekonstruovat budovu bývalé sýpky a konírny a uvést ji do provozu pod názvem Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje. Dnes tam najdeme infocentrum, dvě stálé expozice, sál kardinála Tomáše Špidlíka, cukrárnu nebo poutní prodejnu.

Dá-li Pán, chceme letos a v příštím roce dokončit zbývající věci: boční kaple v bazilice včetně kaple královské, kapli Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, sakristii, venku pak hlavní nástup do areálu, chceme dokončit propojení poutní cesty růžence s areálem a opravit i kapli sv. Vendelína.

Určitým vrcholem letošních cyrilometodějských oslav byly Dny lidí dobré vůle na začátku července. Konaly se již po patnácté a letos přitáhly na 30 tisíc poutníků. Také bohoslužba v den slavnosti těchto slovanských věrozvěstů se těšila velkému zájmu. Jsi s průběhem těchto oslav spokojen?

Vrcholem cyrilometodějských oslav nejsou Dny lidí dobré vůle. Ty jsou pouze předprogramem toho hlavního a to je celonárodní poutní mše sv. slavená na nádvoří baziliky moravskými a českými biskupy. Účast je vždycky velká. Letos byla nižší než loni, nicméně se oslava jistě v mnohém vyrovnala těm předchozím. Já osobně jsem s poutí spokojen. Je tady hodně ochotných lidí a spolupracovníků, takže co se týká příprav, je vše po léta už dobře zaběhnuté a každý ví, co, jak a kdy udělat. Přínosem je, že nám tu jsou na ty dny k dispozici také bohoslovci. Velký zájem ze strany poutníků je zde vždy o zpověď a to jak 4. tak 5. července. Mé poděkování patří všem těm kněžím, kteří se ochotně do této služby zapojili.

Jaké plány má velehradské poutní místo do budoucna?

Doufám, že se všechny opravy podaří zdárně dokončit a že tedy v dohledné době ubude ona úporná zátěž tohoto druhu. A tím se snad otevře prostor pro větší akcentování toho duchovního, co Velehrad jako poutní místo má nabízet příchozím.


Přečtěte si více o aktivitách na Velehradě, ve velehradské farnosti a o Dnech lidí dobré vůle.
Foto: Deník

Jan Regner

Copyright © 2003-2018 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.