Dnes je 20. 2. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

Podstatou celibátníka je duchovní otcovství

Neděle, 5.5.2013
Promluva Marka I. Rupnika SJ na Národní pouti kněží na Velehradě
Jedním z přednášejících, kteří promluvili k několika stovkám duchovních shromážděných letos v dubnu na Národní pouti kněží na Velehradě, byl také slovinský jezuita, umělec a ředitel Centra Aletti v Římě, otec Marko Ivan Rupnik SJ. Ve své přednášce zdůraznil, že kněz dnešní doby, zasvěcený Bohu, má být především otcem, tak, jako byla Maria pannou a matkou zároveň...

Církev rozumných a svobodných lidí musí umět takové situace unést

Pátek, 16.12.2011
Vyjádření českého provinciála ke komentáři Vatikánského rozhlasu
Vatikánský rozhlas nedávno odvysílal komentář Milana Glasera „Fenomén Halík“, kterým autor reaguje na mediální výměnu názorů mezi prezidentovým vicekancléřem Petrem Hájkem a profesorem Tomášem Halíkem. Představený českých jezuitů František Hylmar k tomuto příspěvku vydal následující vyjádření. Ve svém komentáři v relaci českého vysílání...

Odešel s vděčnou a otevřenou vážností

Úterý, 27.9.2011
Homilie provinciála Františka Hylmara na pohřební mši v Praze
Měl Boží zákon ve svém srdci, a Bůh dával sílu jeho krokům. Doufal v Boha a držel se jeho cesty, a Bůh dával sílu jeho krokům - praví zpěv z breviáře v den dnešní památky sv. Padre Pia. Bůh dával sílu i krokům otce Jana Pospíšila, s nímž se dnes loučíme, po téměř devadesát jedna let. Bůh dával sílu jeho krokům a dával sílu jeho vůli zvlášť v posledních letech...

Evangelium vysvětluje kříž

Pondělí, 26.9.2011
Kázání Vojtěcha Suchého z pohřební mše na Velehradě
Dnešní odpoledne je ovládnuto zbožnou a milující vzpomínkou na naše dva zemřelé spolubratry, kteří nám byli za života drazí: P. Antonín Holas a P. Karel Weichsel. Dáváme jim dnes prostor, aby znovu ožili v našich vzpomínkách a v naší modlitbě. My křesťané ovšem věříme, že naši zemřelí žijí ve smyslu mnohem opravdovějším, než jsou jen naše vzpomínky...

V Ignácově tváři můžeme zahlédnout světlo

Úterý, 2.8.2011
Promluva provinciála Františka Hylmara na slavnost sv. Ignáce 31. července 2011
Boží svatí září rozmanitými barvami, každý je jiný, osobitý, a přesto mají něco společného – odlesk Boha na své tváři, společnou cestu a společný cíl. Stejně i my zde v kostele sv. Ignáce a také zástupy lidí na celém světě. V různosti a zdánlivé protikladnosti nás přece něco spojuje. Co je to? Zkusme to nazvat hledáním Boha. Všichni toužíme po štěstí a blaženosti...

Boží slovo je nám blízké, je v našich srdcích

Sobota, 31.7.2010
Promluva na poutní slavnosti v pražském kostele sv. Ignáce
„Vždyť je ti to slovo blízké, je v tvém srdci,“ četli jsme v prvním čtení ze závěru knihy Deuteronomium, kde Mojžíš opakuje to nejdůležitější, co má z Božího příkazu odkázat svému lidu. Hledá argumenty, zapřísahá. Jak zapůsobit na lidi, kteří se tak lehkověrně klanějí zlatým bůžkům a nechají se znechutit každou obtíží; kteří jsou vždy znovu ochotní ohnout šíji...

Odvahu! Přijde jaro!

Středa, 6.1.2010
Promluva monsignora Pavla Kučery při zádušní mši za P. Petra Ovečku SJ
Při pohřebních obřadech jsme často seznamováni s životopisem zesnulého. Toho vás chci dnes ušetřit, poněvadž průběh života P. Petra je velmi obsáhle popsán v úmrtním oznámení, které je každému k dispozici. Spíše se chci zaměřit na jeho duchovní odkaz, co by nám pro náš život mohl i dnes říci. P. Petra jsem poznal v letech 1946-47 v Praze...

Jezuitská škola včera, jezuitské školy dnes

Čtvrtek, 28.5.2009
Příspěvek byl pronesen v rámci Barokních jezuitských Klatov 2009
Říká se, že Bůh stvořil člověka, protože má rád dobré příběhy. Každý z nás, já i vy, má svůj příběh. Ale mají ho také školy a třeba příběh koleje a gymnázia v Klatovech je velmi dlouhý, neboť sahá 373 let zpátky. Kolej založil jezuitský řád. Tento víkend se v průběhu vědecké konference vrátíte v čase a dozvíte jak o životě studentů, kteří tuto školu navštěvovali, tak také o dospělých...

Strach nemá v lásce místo

Pátek, 5.12.2008
Homilie při pohřbu P. Jana Pavlíka 4. prosince 2008
Dnešní liturgií k nám přichází jásavé světlo radosti, které přináší P. Jan Pavlík jako rozžatou svíci na náš adventní věnec z proměněného světa, ze slávy Boha Otce slovy ujištění: "Strach nemá v lásce místo." (1Jan 4,18) Přibližuje nás k porozumění adventní doby: Adventní člověk nečeká, jde vstříc tomu, kdo přichází...

Bridel neuhýbal odpovědi

Neděle, 30.11.2008
Promluva provinciála P. Hylmara při rekviem za P. Fridricha Bridela SJ
Vážený a milý pane biskupe, vážení a milí přátelé, v rámci dnů Bridelius a Kutná Hora slavíme tuto eucharistii jako rekviem za patera Fridricha Bridela z Tovaryšstva Ježíšova. Rekviem znamená mše za pokoj duše zesnulého, avšak v případě otce Fridricha si připomínáme člověka, který nám podle svědectví současníků může být velkým vzorem a příkladem...

< předcházející   další >


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: „Ne“ korupci
Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.
Národní úmysl: Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).
více »

Nejbližší akce

Velikonoce s Živými kameny


Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


Biblická exegeze s Živými kameny


více »

Nejbližší duchovní akce

Individuálně doprovázené exercicie


Postní duchovní obnova: Společenství svatých


Ignaciánské exercicie


Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil