Dnes je 22. 2. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek




Nové knihy

Vzpomínky na české jezuity od roku 1814

Pátek, 6.5.2011
Vyšla kniha bývalého provinciála mapující život a dílo jezuitů na našem území
Olomoucké nakladatelství Refugium ve své ediční řadě Čeští jezuité vydalo knihu již zesnulého Jana Pavlíka nazvanou Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814. Dílo někdejšího provinciála České provincie Tovaryšstva Ježíšova Jana Pavlíka (1920–2008) má nezměrnou výpovědní hodnotu. Bylo sepisováno nejen s důsledností, autorovi bezesporu vlastní, ale také v duchu vděčné lásky k církvi a řádu, s nepopiratelnou osobitostí a typickými akcenty...

Jezuita Karel Říha pátrá po středu

Středa, 4.5.2011
Autor ve své nové knize odkrývá své literární nadání a osobní prožitky
Nakladatelství Trinitas nedávno vydalo knihu českého jezuity Karla Říhy nazvanou Hledání středu. Říha, který je českému čtenáři znám především jako autor a překladatel filosofických a teologických spisů, ve své nové publikaci odkrývá své literární nadání a velmi osobní prožitky. Kniha Hledání středu obsahuje statě, které vznikly v průběhu celého autorova života, od roku 1943 až do současnosti. Nacházíme zde texty hraničící s poezií, které se pomocí velkého množství metafor snaží uchovat ty nejdůležitější zkušenosti...

O ženě s Pavlem Evdokimovem

Středa, 13.4.2011
Ruský myslitel načrtává nejhlubšího určení ženy
V Olomouckém nakladatelství Refugium v edici Studie ruského myšlení nedávno vyšla kniha Pavla Evdokimova Žena a spása světa. O překlad se postaral jezuita Josef Čunek, který na něm pracoval několik let. Pavel Evdokimov načrtává nejhlubšího určení ženy. Pozitivní výsledky vědeckých výzkumů antropologie, psychologie apod. zasazuje do pojmů křesťanské tradice. Muž a žena byli stvořeni pro vzájemné sdílení a Bůh k nim od počátku mluví jako k jednomu, neodděleně. Po ontologickém schizmatu dochází k vypjaté opozici mezi...

Pavel Ambros vydal novou knihu

Čtvrtek, 17.3.2011
Průvodce postní dobou jako úvod do významu a povahy křestního povolání
Nakladatelství Refugium v Olomouci v těch dnech vydalo ve své edici Prameny spirituality novou publikaci českého jezuity Pavla Ambrose Křest. Průvodce postní dobou pro dospělé přibližuje každému křesťanu podstatu obnovy křestního vyznání. Praktický návod, jak v šesti krocích prohlubovat osobní víru, vychází z bohatství křesťanské tradice Východu i Západu, z bible a liturgie. Obsahuje srozumitelné podněty spirituálně vnímavým lidem, především mladým rodinám, katechumenům, nedávno pokřtěným, mládeži, kněžím a farnostem...

Nová publikace přibližuje dobu po zrušení řádu v roce 1773

Pátek, 21.1.2011
Nakladatelství Refugium vydalo knihu z pozůstalosti provinciála Škarka
Na konci minulého roku vydalo Nakladatelství Refugium v ediční řadě Societas životopis u nás málo známého jezuitského světce Josefa Pignatelliho, nazvaný „Co bylo po zrušení Tovaryšstva Ježíšova?“ Knihu napsal už zesnulý Leopold Škarek, někdejší český provinciál, na kterého dosud rádi vzpomínají členové starší generace českých jezuitů. Pignatellimu vděčí světové Tovaryšstvo za obnovu společného života. Podrobný životopis klíčové osobnosti řádu (pro mezidobí od zrušení Tovaryšstva po jeho znovuobnovení) předkládá rozsáhlé historické souvislosti...

Refugium vydalo knihu o úctě k Božskému Srdci Páně

Úterý, 11.1.2011
K smysluplnému zápasu o nasycení srdce
Olomoucké nakladatelství Refugium vydalo v nedávné době knihu Skrytý poklad již zesnulého jezuity Františka Úředníčka (1911–1969) o úctě k Božskému Srdci Páně. Českému čtenáři se tak dostává do rukou publikace, jež uvádí do historie pobožnosti k Božskému Srdci a poprvé představuje práci tohoto českého jezuity. Že je náš život neukončen, vidíme ve smysluplném zápase o nasycení srdce. Jednoho dne rovněž přestáváme vést spory s „inteligentními“ námitkami ohledně údajné jednostrannosti, sentimentalismu, afektovanosti, tématu srdce...

Třetí Miscellanea jesuitica nesou název Od tradice k reflexi

Středa, 29.12.2010
Sborník obsahuje překlady zahraničních periodik i statě českých autorů
V olomouckém nakladatelství Refugium v ediční řadě Societas vyšel už třetí svazek ze série Miscellanea jesuitica, který tentokrát nese název Od tradice k reflexi. Jednotícím prvkem kolekce příspěvků ze tří oblastí, z historie, spirituality a filosofie, je provázanost s jezuitskou tematikou. Za určitá léta se v redakci nahromadily rozličné, obsahově významné příspěvky k jezuitské tematice. Rovněž při práci v olomoucké jezuitské knihovně jsme během katalogizování postupně objevovali ušlechtilý počet drobnějších článků, překladů či příspěvků zahrnující jezuitské reálie...

Synopse dějinnosti a koncept historie

Pondělí, 27.12.2010
Václav Umlauf vydal novou knihu
Filosof Václav Umlauf v brněnském nakladatelství CDK vydal svou novou knihu. Jeho původně habilitační práce nese název Synopse dějinnosti a koncept historie: Hermeneutické eseje o filosofii dějin. Filosofie dějin se po bouřlivém rozvoji v 19. století postupně stala mezi filosofickými obory popelkou. Obě světové války a sjednocení Evropy po roce 1990 dodaly filosofickému hledání konečného smyslu lidského dobrodružství nové dějinné podněty. Eseje předložené v této knize jsou pokusem nabídnout jednotný pohled na dějiny od Homéra do současnosti...

Nové velehradské objevy v nové knize

Sobota, 11.12.2010
Na sborníku se autorsky podílelo deset autorů
Velehradská farnost ve spolupráci s historickou společností Starý Velehrad před nedávnem vydala stočtrnáctistránkový sborník, který nese název Nové objevy na Velehradě. Editorem výpravné a bohatě ilustrované publikace je profesor Miloslav Pojsl, který se ve sborníku zabývá rozvojem Velehradu od kláštera k poutnímu místu a vědeckými výzkumy, které se konaly v 19. a v první polovině 20. století. Sborník je dále sestaven z příspěvků vedoucí oddělení památkové péče Zlínského kraje Jany Spathové, archeologů Zdeňka Schenka, Jana Mikulíka...

Josef Blaha napsal novou knihu o židovské mystice

Úterý, 9.11.2010
Studie vyšla v Brně péčí Marka Konečného
Judaista Josef Blaha se ve své nové anglické knize Lessons from the Kabbalah and Jewish History pokusil ukázat vztah naší doby a kabaly, která je jistým druhem židovské mystiky. Publikace, která vyšla v Brně péčí Marka Konečného, je tak pro současného čtenáře jakousi příručkou mysticismu v židovském pojetí. Kabalista je mystik, který se zcela oddává službě Bohu, studiu a poctivém naplňování přikázání Mojžíšova zákona, Tóry. Původně byly meditační praktiky předávány a vykládány jen ústně, a proto byly přístupné jen úzkému okruhu...

< předcházející   další >


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »






Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: „Ne“ korupci
Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.
Národní úmysl: Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).
více »

Nejbližší akce

Velikonoce s Živými kameny


Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


Biblická exegeze s Živými kameny


více »

Nejbližší duchovní akce

Individuálně doprovázené exercicie


Postní duchovní obnova: Společenství svatých


Ignaciánské exercicie


Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil