Dnes je 25. 5. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Nové knihy

Životopis filosofa Konfucia z pera jezuity

Pondělí, 11.7.2011
Vychází jeden z nejdůležitějších pramenů o působení jezuitského řádu v Číně
Právě v těchto dnech se na trh dostává další část nové edice Monumenta historica Societatis Iesu (Historické památky Tovaryšstva Ježíšova) vydávaná Historickým institutem Tovaryšstva Ježíšova se sídlem v Římě. Touto částí je velice pozoruhodné dílo francouzského jezuity Thierryho Meinarda SJ Confucius Sinarum Philosophus (Konfucius, čínský filosof). Meinard touto prací zpřístupňuje širší veřejnosti starý stejnojmenný latinský spis z konce sedmnáctého století, který mimojiné obsahoval vůbec první překlady klasické konfuciánské literatury do jazyka západního světa...

Suárez a jeho metafyzika

Pátek, 24.6.2011
Vyšla nová kniha mapující uceleným způsobem základní filosofické otázky F. Suáreze
Nakladatelství filosofického ústavu Akademie věd, Filosofia, vydalo před pár dny knihu představující a vysvětlující základní metafyzické názory Francisca Suáreze, jenž je považován za jednoho z nejvýznamnějších filosofů jezuitského řádu a zároveň za předního představitele jedné kulturně-dějinné epochy, tzv. „druhé scholastiky“. Kniha je dílem Daniela Heidera, předního českého badatele, zabývajícím se systematicky osobou a dílem Francisca Suáreze...

Trochu jiný de Mello

Pátek, 17.6.2011
Recenze nové knihy u nás známého autora
Indického jezuitu a autora desítky knih, jež prosluly i mezi českými čtenáři, není jistě třeba představovat. Známe ho především jako duchovního spisovatele mnoha v nejlepším slova smyslu provokativních statí a sbírek příběhů. Nyní se na pultech knihkupectví objevil jeho opus, který možná v mnohých příznivcích vyvolá nejedno překvapení. A to se nevyčerpá jen ve faktu, že je to první kniha, která nevyšla v komorním nakladatelství Cesta, ale v mnohem větším Portálu. Zaskočit může někoho i to, že indický jezuita se zde neprezentuje jako provokatér...

Vyšly Tokijské květy

Pondělí, 6.6.2011
Knižní interview s dlouholetým misionářem v Japonsku
Karmelitánské nakladatelství vydalo knižní rozhovor novináře a spisovatele Aleše Palána s profesorem Ludvíkem Armbrustrem s názvem Tokijské květy. Známý český jezuita prožil v Japonsku půl století, dokonale si osvojil jazyk, vyučoval na tamní univerzitě a navázal mnohá přátelství. Když mluví o Tokiu, říká „u nás“. Doma se ale cítí i v Česku. Díky této šíři perspektivy je rozhovor s ním něčím víc než jen ochutnávkou exotiky. Pochopitelně se umí dívat s nadhledem i na českou společnost; dovede klást otázky, které si obvykle neklademe...

Vzpomínky na české jezuity od roku 1814

Pátek, 6.5.2011
Vyšla kniha bývalého provinciála mapující život a dílo jezuitů na našem území
Olomoucké nakladatelství Refugium ve své ediční řadě Čeští jezuité vydalo knihu již zesnulého Jana Pavlíka nazvanou Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814. Dílo někdejšího provinciála České provincie Tovaryšstva Ježíšova Jana Pavlíka (1920–2008) má nezměrnou výpovědní hodnotu. Bylo sepisováno nejen s důsledností, autorovi bezesporu vlastní, ale také v duchu vděčné lásky k církvi a řádu, s nepopiratelnou osobitostí a typickými akcenty...

Jezuita Karel Říha pátrá po středu

Středa, 4.5.2011
Autor ve své nové knize odkrývá své literární nadání a osobní prožitky
Nakladatelství Trinitas nedávno vydalo knihu českého jezuity Karla Říhy nazvanou Hledání středu. Říha, který je českému čtenáři znám především jako autor a překladatel filosofických a teologických spisů, ve své nové publikaci odkrývá své literární nadání a velmi osobní prožitky. Kniha Hledání středu obsahuje statě, které vznikly v průběhu celého autorova života, od roku 1943 až do současnosti. Nacházíme zde texty hraničící s poezií, které se pomocí velkého množství metafor snaží uchovat ty nejdůležitější zkušenosti...

O ženě s Pavlem Evdokimovem

Středa, 13.4.2011
Ruský myslitel načrtává nejhlubšího určení ženy
V Olomouckém nakladatelství Refugium v edici Studie ruského myšlení nedávno vyšla kniha Pavla Evdokimova Žena a spása světa. O překlad se postaral jezuita Josef Čunek, který na něm pracoval několik let. Pavel Evdokimov načrtává nejhlubšího určení ženy. Pozitivní výsledky vědeckých výzkumů antropologie, psychologie apod. zasazuje do pojmů křesťanské tradice. Muž a žena byli stvořeni pro vzájemné sdílení a Bůh k nim od počátku mluví jako k jednomu, neodděleně. Po ontologickém schizmatu dochází k vypjaté opozici mezi...

Pavel Ambros vydal novou knihu

Čtvrtek, 17.3.2011
Průvodce postní dobou jako úvod do významu a povahy křestního povolání
Nakladatelství Refugium v Olomouci v těch dnech vydalo ve své edici Prameny spirituality novou publikaci českého jezuity Pavla Ambrose Křest. Průvodce postní dobou pro dospělé přibližuje každému křesťanu podstatu obnovy křestního vyznání. Praktický návod, jak v šesti krocích prohlubovat osobní víru, vychází z bohatství křesťanské tradice Východu i Západu, z bible a liturgie. Obsahuje srozumitelné podněty spirituálně vnímavým lidem, především mladým rodinám, katechumenům, nedávno pokřtěným, mládeži, kněžím a farnostem...

Nová publikace přibližuje dobu po zrušení řádu v roce 1773

Pátek, 21.1.2011
Nakladatelství Refugium vydalo knihu z pozůstalosti provinciála Škarka
Na konci minulého roku vydalo Nakladatelství Refugium v ediční řadě Societas životopis u nás málo známého jezuitského světce Josefa Pignatelliho, nazvaný „Co bylo po zrušení Tovaryšstva Ježíšova?“ Knihu napsal už zesnulý Leopold Škarek, někdejší český provinciál, na kterého dosud rádi vzpomínají členové starší generace českých jezuitů. Pignatellimu vděčí světové Tovaryšstvo za obnovu společného života. Podrobný životopis klíčové osobnosti řádu (pro mezidobí od zrušení Tovaryšstva po jeho znovuobnovení) předkládá rozsáhlé historické souvislosti...

Refugium vydalo knihu o úctě k Božskému Srdci Páně

Úterý, 11.1.2011
K smysluplnému zápasu o nasycení srdce
Olomoucké nakladatelství Refugium vydalo v nedávné době knihu Skrytý poklad již zesnulého jezuity Františka Úředníčka (1911–1969) o úctě k Božskému Srdci Páně. Českému čtenáři se tak dostává do rukou publikace, jež uvádí do historie pobožnosti k Božskému Srdci a poprvé představuje práci tohoto českého jezuity. Že je náš život neukončen, vidíme ve smysluplném zápase o nasycení srdce. Jednoho dne rovněž přestáváme vést spory s „inteligentními“ námitkami ohledně údajné jednostrannosti, sentimentalismu, afektovanosti, tématu srdce...

< předcházející   další >


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za poslání laiků
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Národní úmysl: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138).
více »

Nejbližší akce

Noc kostelů


Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Rozlišování a volba: ignaciánské mini-exercicie (Kurz 243)


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil