Dnes je 5. 2. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Spojení matky se Synem v díle spásy

Pátek, 30.12.2022
Otec Pavel Ambros SJ se zamýšlí nad slavností Matky Boží, Panny Marie
Dnešní svátek Bohorodičky, Theotokos, je starobylý. Jeho název obsahuje celé tajemství Vtělení. Co nám naznačuje samotné slovo Bohorodička? Ta, která porodila toho, kdo byl Bohem. Ježíš svojí otázkou – „Za koho mě lidé pokládají?“ připravil cestu k otázce, která nás provází celou křesťanskou éru: „Za koho mě pokládáte vy?“ (Mk 8,27-29). Křesťané se snažili pochopit a vysvětlit, co znamená, že Slovo přijalo tělo. Je Ježíš božský ve stejném smyslu, v jakém je...

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na leden

Pátek, 30.12.2022
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: za vychovatele – Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými svědky tím, že učí bratrství, a ne soupeření, a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem. Vychovatelé, ať v rodinách či ve školách, se v dnešní době potýkají s nemalými obtížemi. Jak jim čelit? „V době informačních technologií víme, jak důležité je znát hesla, abychom se dostali do programů, kde se nacházejí nejcennější osobní informace. Také duchovní život má svá...

Můžeme již nyní žít v tomto Božím způsobu existence

Pátek, 23.12.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ ke slavnosti Narození Páně
„Kristus se narodil, vzdejte Kristu slávu. Kristus sestupuje z nebe, vyjděte mu vstříc.“ Tato slova se často opakují v byzantské liturgii o slavnosti Kristova narození. Modlitba má v sobě dvě části, které vystihují celou dynamiku spásy. První částí tajemství narození je Pánovo sestupování. Pán sestupuje. Bůh sestupuje. Spása a milost je nabízena člověku zdarma. Nemůžeme si je opatřit sami. Kdybychom se chtěli dostat k Bohu sami, nepodařilo by se nám to...

Láska je klíčem k poznání Boha, který se zjevuje jako spása

Pátek, 16.12.2022
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky ke 4. neděli adventní
Proroctví Izaiáše se silně dotkne ctižádosti krále Achaza, jeho touhy po slávě, po mocném spojenectví, které by z něj učinilo nesporného vůdce jeho lidu. Achaz nechce uzavřít spojenectví proti Asyřanům spolu se sousedními národy, jako je Severní království, protože s nimi již tajně vyjednával ve svůj prospěch. Tváří v tvář propočtům, které Achaz provádí bez ohledu na Boha, je prorokovo slovo velmi jasné: říká mu, aby požádal o znamení, protože Bůh se chystá...

Přicházející spása není událostí podle kategorií tohoto světa

Pátek, 9.12.2022
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad liturgickými texty 3. neděle adventní
O třetí adventní neděli nám evangelium opět představuje Jana Křtitele. Minulou neděli jsme ho našli oblečeného podle nejstarší a nejušlechtilejší tradice proroků, horlivého, asketického, jistě připomínajícího obraz Eliáše. Eliášovo poslání se naplnilo natolik, že byl vynesen do nebe na ohnivém voze. Jan Křtitel svým kázáním poukázal na hřích člověka a lidé po jeho slově byli v sobě schopni objevovat, že jsou hříšníci milovaní Bohem, a přistupovali k jeho křtu. Tím, že...

Nezaměňujme naše myšlenky za to, jak promlouvá Bůh sám

Pátek, 2.12.2022
Otec Pavel Ambros SJ nabízí podněty ke 2. neděli adventní
Člověk cítí v sobě sílu, která je velmi niterná, hluboká, něco, co tvoří jeho podstatu. Chce žít podle svých nejhlubších tužeb. Ale zároveň vnímá, jak je jeho vlastní přirozenost zraněná, bolavá, nechápající i nepochopená. Proto touží po nápravě, zlepšení. Kdesi hluboko se rodí i touha něco na sobě změnit a něco pro to udělat. Čeká na změnu, chce se obrátit. Dobře tuto naději vyjadřuje prorok Izaiáš: „Vyrazí ratolest z pahýlu.“ (Iz 11,1) Důvod k obrácení, který uvádí...

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na prosinec

Čtvrtek, 1.12.2022
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni. Studenti z našich škol, kteří se dostávají na praxi do nejchudších oblastí světa, se vracejí změněni a obohaceni. Obráceni dotykem s chudobou, nouzí a odvahou lidí „čtou“ svůj vlastní život v jiném světle. Dobrovolnictví osciluje mezi dvojím pnutím: nutností zachovávat...

Jaké je pravé očekávání? Neztrácet odvahu a neztrácet sílu v zápasu

Pátek, 25.11.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 1. neděli adventní
S tím, jak mizí kultura pěstitelů půdy, rolníků, ztrácí člověk stále více schopnost předvídat. Příroda ve skutečnosti mluví svým hlasem. I větvička stromu se stává jemnou a dává tušit, co se stane (Mt 24,32). Jak uslyšíme znamení? Musíme být trpěliví, přemýšlet jako rolník se svou půdou. Zastavit a dívat se, jak úroda roste. My dnes? Žijeme z konfliktů. Jsme připraveni křičet. Protiklady rozdělují jednotlivce, skupiny, a dokonce i rodiny. Schopnost navrhovat se vytratila...

Ježíš se nezaměřuje na to, jak zachránit vlastní život, ale jak zachránit druhé

Pátek, 18.11.2022
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad liturgickými texty slavnosti Ježíše Krista Krále
Podstata Ignácova pohledu na víru, vlastní život a tajemství přítomnosti Krista je snad nejnázorněji vykreslena v obrazu Krista Krále. V jeho Duchovních cvičeních je objasňována příkladem čerpaným ze skutečného života, podobenstvím. Má naši pozornost zaměřit na Ježíšův způsob moci, která je zdrojem mé osobní záchrany. Známá meditace je nadepsána slovem provolání, Provolání věčného krále. Užití slova král není pro ucho dnešního člověka bez rizika. I Ignác...

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na listopad

Pondělí, 14.11.2022
S komentářem P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za trvalý mír, aby každý podpořil tento závazek a aby lidé s Boží pomocí brzy znovu nalezli pokojný a důstojný život. Papež František při své apoštolské cestě do Bahrajnu neopomenul naléhavě zdůraznit požadavek trvalého míru. Přirovnal planetu Zemi k tomuto ostrovnímu státu, který je spojen se světem moří. „Co země rozděluje, to moře spojuje,“ řekl Svatý otec. Země „při pohledu shora vypadá jako obrovské modré moře, které spojuje různé břehy...

< předcházející   další >


Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl
Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

více »

Nejbližší akce

Odhodlaní putovať: Svatý Hostýn


Akademická farnost Olomouc


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

První mučedník jezuita


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil