Dnes je 1. 4. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Benedikt XVI. – utrpení, vděčnost, nebeská hudba (3. část)

Středa, 4.1.2023
III. Uslyšel jsem z nebe hlas
Nelze zapomenout na ticho, které se rozestřelo při slavení mše svaté na tuřanském letišti, když Benedikt XVI. navštívil v roce 2009 české země. Velký zástup ztichl. Způsob, jímž papež pozvedal proměněnou hostii k nebesům, změnil celý zástup křesťanů ve vyznavače. Dostalo se jim podílu na milosti jáhna Štěpána. Ticho otevřelo nebesa: „Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici.“ (Sk 7,56) V budoucnu se o něm nebude psát jen...

Benedikt XVI. – utrpení, vděčnost, nebeská hudba (2. část)

Úterý, 3.1.2023
II. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus
Není to na prvním místě jeho teologická, právem nadmíru oceňovaná teologická práce, co nám zanechává jako svůj trvalý odkaz. Až budoucí generace si vytvoří s jistým odstupem vlastní úsudek nad celkem jeho díla, které připravuje Vatikánská fundace Josefa Ratzingera pod vedením Federica Lombardiho SJ. Zahrnuje desítky svazků jeho publikovaných děl celého jeho života. Nepochybně ho budou považovat za jednoho ze šesti nejvýznamnějších katolických teologů...

Benedikt XVI. – utrpení, vděčnost, nebeská hudba (1. část)

Pondělí, 2.1.2023
I. Spolu s Kristem jsem ukřižován
Dodnes bývalí žáci nadšeně vzpomínají na svého vnitřně zapáleného profesora Josefa Aloise Ratzingera. Můžeme onu atmosféru krásných chvil teologického bádání zakusit při četbě jeho Úvodu do křesťanství (česky Křesťanská akademie, Řím 1978). O to více nás strhne tato osvěžující vůně intelektuálního napětí spjatého s předkoncilním a pokoncilním zráním. Obsahuje dvojí: to, co svět prožívá, i to, čím církev žije. Obojí je událostí nepochopitelného tajemství...

Spojení matky se Synem v díle spásy

Pátek, 30.12.2022
Otec Pavel Ambros SJ se zamýšlí nad slavností Matky Boží, Panny Marie
Dnešní svátek Bohorodičky, Theotokos, je starobylý. Jeho název obsahuje celé tajemství Vtělení. Co nám naznačuje samotné slovo Bohorodička? Ta, která porodila toho, kdo byl Bohem. Ježíš svojí otázkou – „Za koho mě lidé pokládají?“ připravil cestu k otázce, která nás provází celou křesťanskou éru: „Za koho mě pokládáte vy?“ (Mk 8,27-29). Křesťané se snažili pochopit a vysvětlit, co znamená, že Slovo přijalo tělo. Je Ježíš božský ve stejném smyslu, v jakém je...

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na leden

Pátek, 30.12.2022
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: za vychovatele – Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými svědky tím, že učí bratrství, a ne soupeření, a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem. Vychovatelé, ať v rodinách či ve školách, se v dnešní době potýkají s nemalými obtížemi. Jak jim čelit? „V době informačních technologií víme, jak důležité je znát hesla, abychom se dostali do programů, kde se nacházejí nejcennější osobní informace. Také duchovní život má svá...

Můžeme již nyní žít v tomto Božím způsobu existence

Pátek, 23.12.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ ke slavnosti Narození Páně
„Kristus se narodil, vzdejte Kristu slávu. Kristus sestupuje z nebe, vyjděte mu vstříc.“ Tato slova se často opakují v byzantské liturgii o slavnosti Kristova narození. Modlitba má v sobě dvě části, které vystihují celou dynamiku spásy. První částí tajemství narození je Pánovo sestupování. Pán sestupuje. Bůh sestupuje. Spása a milost je nabízena člověku zdarma. Nemůžeme si je opatřit sami. Kdybychom se chtěli dostat k Bohu sami, nepodařilo by se nám to...

Láska je klíčem k poznání Boha, který se zjevuje jako spása

Pátek, 16.12.2022
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky ke 4. neděli adventní
Proroctví Izaiáše se silně dotkne ctižádosti krále Achaza, jeho touhy po slávě, po mocném spojenectví, které by z něj učinilo nesporného vůdce jeho lidu. Achaz nechce uzavřít spojenectví proti Asyřanům spolu se sousedními národy, jako je Severní království, protože s nimi již tajně vyjednával ve svůj prospěch. Tváří v tvář propočtům, které Achaz provádí bez ohledu na Boha, je prorokovo slovo velmi jasné: říká mu, aby požádal o znamení, protože Bůh se chystá...

Přicházející spása není událostí podle kategorií tohoto světa

Pátek, 9.12.2022
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad liturgickými texty 3. neděle adventní
O třetí adventní neděli nám evangelium opět představuje Jana Křtitele. Minulou neděli jsme ho našli oblečeného podle nejstarší a nejušlechtilejší tradice proroků, horlivého, asketického, jistě připomínajícího obraz Eliáše. Eliášovo poslání se naplnilo natolik, že byl vynesen do nebe na ohnivém voze. Jan Křtitel svým kázáním poukázal na hřích člověka a lidé po jeho slově byli v sobě schopni objevovat, že jsou hříšníci milovaní Bohem, a přistupovali k jeho křtu. Tím, že...

Nezaměňujme naše myšlenky za to, jak promlouvá Bůh sám

Pátek, 2.12.2022
Otec Pavel Ambros SJ nabízí podněty ke 2. neděli adventní
Člověk cítí v sobě sílu, která je velmi niterná, hluboká, něco, co tvoří jeho podstatu. Chce žít podle svých nejhlubších tužeb. Ale zároveň vnímá, jak je jeho vlastní přirozenost zraněná, bolavá, nechápající i nepochopená. Proto touží po nápravě, zlepšení. Kdesi hluboko se rodí i touha něco na sobě změnit a něco pro to udělat. Čeká na změnu, chce se obrátit. Dobře tuto naději vyjadřuje prorok Izaiáš: „Vyrazí ratolest z pahýlu.“ (Iz 11,1) Důvod k obrácení, který uvádí...

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na prosinec

Čtvrtek, 1.12.2022
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni. Studenti z našich škol, kteří se dostávají na praxi do nejchudších oblastí světa, se vracejí změněni a obohaceni. Obráceni dotykem s chudobou, nouzí a odvahou lidí „čtou“ svůj vlastní život v jiném světle. Dobrovolnictví osciluje mezi dvojím pnutím: nutností zachovávat...

< předcházející   další >


Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za kulturu nenásilí
Modleme se za větší rozšíření kultury nenásilí tím, že se státy i občané budou stále méně uchylovat ke zbraním.

Národní úmysl
Za duchovní povolání
Modleme se za ty, které Pán volá ke kněžství a zasvěcenému životu, aby měli odvahu vydat se za ním cestou následování.

více »

Nejbližší akce

Postní duchovní obnova


Velikonoční koncert


Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo Ježíšovo


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení


Radost evangelia Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní cvičení Anamnéza


více »

Kalendárium

Jezuité můžou přijímat i bratry

Výročí narození sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil