Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

Rozhovor s generálním představeným Tovaryšstva P. Arturem Sosou (2. část)

Čtvrtek, 9.12.2021
Při příležitosti setkání ignaciánské rodiny ze západoevropské frankofonní provincie v Marseille
Rozhovor proběhl na generální kurii 29. října, překlad sestra Anna Lexmaulová. Někdy jsou to sami křesťané, kněží, řeholníci, kteří znevěrohodňují toto poselství naděje. Čelíme realitě sexuálního zneužívání v církvi – jak můžeme udržet důvěru a nekřivit poselství? Zneužívání jsou součástí lidské reality a také církve. Je to zajisté velký otřes. Chtěl bych využít tohoto rozhovoru, abych ocenil, co vše francouzská církev v tomto ohledu učinila. Oceňuji odvahu, se kterou se...

Rozhovor s generálním představeným Tovaryšstva P. Arturem Sosou (1. část)

Pondělí, 6.12.2021
Při příležitosti setkání ignaciánské rodiny ze západoevropské frankofonní provincie v Marseille
Rozhovor proběhl na generální kurii 29. října, překlad sestra Anna Lexmaulová. "Dobrý den všem, při příležitosti Ignaciánského roku a setkání ignaciánské rodiny ze západoevropské frankofonní provincie v Marseille zde máme příležitost přivítat otce Artura Sosu. Otče, děkujeme za Vaše přijetí zde na generální kurii jezuitů, blízko Vatikánu, v tomto sálu svatých pod pohledem svatého Ignáce a svatého Františka Xaverského – je to působivé." Ano, je to pro nás inspirace...

„Jezuita se stává chudým, aby se přiblížil Ježíšovu způsobu života“

Středa, 13.10.2021
Rozhovor s P. generálem Arturem Sosou SJ nad dopisem o chudobě
Otec Arturo Sosa jako generální představený napsal dne 27. září všem jezuitům, aby je vyzval k osobní i komunitní reflexi jejich života podle slibu chudoby. Otče generále, podbarvuje kontext Ignaciánského roku úvahy o řeholní chudobě, ke kterým vyzýváte jezuity? Výchozí bod tohoto přístupu, který navrhuji, předchází Ignaciánskému roku. Třicátá šestá generální kongregace požádala generála, aby zrevidoval „Statuta o chudobě“ a „Instrukce o správě časných záležitostí“...

„Co mi nikdo nevěří o papeži Františkovi“ (2. část)

Středa, 18.8.2021
Otec Arturo Sosa SJ v exkluzivním rozhovoru s Rolandem Müllerem pro katholisch.de.
V čele jezuitů stojí téměř pět let otec Arturo Sosa SJ. V rozhovoru pro katholisch.de generální představený vysvětluje, co ho fascinuje na zakladateli řádu svatém Ignáci, přibližuje aktuální situaci Tovaryšstva Ježíšova a svůj osobní vztah k papeži. Podíváme-li se trochu na historii jezuitů: Jaký je největší úspěch řádu? A kde byl dosažen? Neodvažuji se na tuto otázku odpovědět, protože jde o historii více než pěti set let, bezpočtu lidí a tisíců cest. Tovaryšstvo Ježíšovo...

„Co mi nikdo nevěří o papeži Františkovi“ (1. část)

Úterý, 17.8.2021
Otec Arturo Sosa SJ v exkluzivním rozhovoru s Rolandem Müllerem pro katholisch.de
V čele jezuitů stojí téměř pět let otec Arturo Sosa SJ. V rozhovoru pro katholisch.de generální představený vysvětluje, co ho fascinuje na zakladateli řádu svatém Ignáci, přibližuje aktuální situaci Tovaryšstva Ježíšova a svůj osobní vztah k papeži. Jezuité letos slaví Ignaciánský rok při příležitosti pětistého výročí obrácení svatého Ignáce z Loyoly. Generální představený Tovaryšstva Ježíšova otec Arturo Sosa v rozhovoru vysvětluje, proč může být zakladatel jezuitů...

Užitek putování po Ignaciánské poutní trase

Čtvrtek, 12.8.2021
Rozhovor s iniciátorem a koordinátorem projektu P. Josepem Lluisem Iriberrim SJ
Španělsko. Dne 31. července otec generál Arturo Sosa zahájil oslavu svátku svatého Ignáce z Loyoly tím, že přišel po cestě, po které zakladatel Tovaryšstva Ježíšova kráčel před pěti sty lety. V doprovodu malé skupiny mladých lidí prošel generální představený několik kilometrů Ignaciánské poutní trasy (Camino Ignaciano) a došel do Manresy, kde nastala důležitá etapa konverze svatého Ignáce. Camino Ignaciano je 665 kilometrů dlouhá poutní cesta, která začíná...

Centrum spirituality ve španělské Manrese

Úterý, 3.8.2021
Na otázky odpovídá ředitel P. Lluise Magriñà SJ
Před pěti sty lety opustil Ignác rodný hrad v Loyole a usilovně hledal odpověď na Pánovo volání. Zamířil do Manresy, kde se usadil v jeskyni. Myslel si, že tam zůstane několik dní, ale zůstal tam jedenáct měsíců. Jeho pobyt v Manrese byl rozhodující, protože právě tam upevnil své rozhodnutí a mnoho se naučil o duchovním životě a o tom, jak následovat Ježíše. Když pobýval v Manrese, začal psát slavného „průvodce“, z něhož se stala Duchovní cvičení. Ta se později...

Umělecká výzdoba chodby na generální kurii

Pondělí, 26.7.2021
Rozhovor s otcem Arturem Araujem o jeho nynějším poslání v Římě
Řím. Otec Arturo Araujo SJ je umělec kolumbijského původu, který náleží do západní provincie Spojených států. Přicestoval do Říma na pozvání otce generála. Otče Arturo, co je nejdůležitějším prvkem vašich rozhovorů s otcem generálem? Na jakém projektu pracujete, jaké výzvy vám tento projekt přináší? O tomto projektu jsem měl příležitost několikrát mluvit s otcem generálem. Společně zvoleným tématem jsou čtyři univerzální apoštolské preference, což...

Na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova se hovořilo o restorativní spravedlnosti

Pondělí, 12.7.2021
Rozhovor s P. Guidem Bertagnem SJ
Řím. Otec generál Arturo Sosa se setkává s členy své rady dvakrát nebo třikrát týdně. Společně se zabývají nejvíce aktuálními záležitostmi Tovaryšstva. Na konci června pozval P. Sosa své poradce, aby strávili téměř tři dny v atmosféře modlitby. Měli se zamýšlet nad způsoby, jak může Tovaryšstvo chápat a uvádět do praxe restorativní spravedlnost. Jednalo se o jakési miniexercicie, které vedl odborník na toto téma P. Guido Bertagna. Tento jezuita je zapojen do skupiny...

Budování církve v Kambodži

Pondělí, 21.6.2021
Rozhovor s P. Enriquem Figaredem SJ
Řím. Na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova v Římě zavítal P. Enrique Figaredo, který působí v kambodžském Battambangu. Z rozhovoru s ním je patrná vitalita a smysl pro službu, které překonávají všechny zkoušky, které kambodžský lid zažil a zažívá od doby genocidy Rudých Khmerů (1975–1979). Co vás přivedlo do Kambodže? Byla to otázka uprchlíků. Jako jezuita jsem předložil svůj sen pracovat s uprchlíky a provinciál mě poslal do Jezuitské...

< předcházející   další >


Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil