Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

Služebníci, ne otroci – Dostojevského pohled do nebe

Středa, 8.12.2021
Jubilejní rok Fjodora Michajloviče Dostojevského (3)
„V křesťanství, v pravém křesťanství, jsou a budou páni a služebníci, ale otroka si nelze ani představit. Služebníci nejsou otroci. Mluvím o pravém a dokonalém křesťanství. Učedník Timoteus sloužil Pavlovi, když šli spolu, ale přečtěte si Pavlovy dopisy Timoteovi: píše snad otrokovi? Odpusťte, ale ani by vás nenapadlo, že píše služebníkovi. Je to syn Timoteus, jeho milovaný syn. Hle, takové budou jistě vztahy mezi pánem a jeho služebníky, stanou-li se jedni i...

Synodální cesta se uskutečňuje nejen ve farnostech

Pondělí, 6.12.2021
Za církev synodální (7)
Představa, že řeholní život má spoustu výhod a je možné ho brát čistě pragmaticky, protože dává „svobodu“ dělat si, co chci, bez ohledu na biskupa či Boží lid, je názor z devatenáctého století či názor laciných brakových seriálů. Této podobě klerikalizmu odzvonil papež František. Řeholní život nemůže být život bez vztahu, bez rodiny, bez dětí, bez závazků, kdy ani v práci vám nikdo a nic neklade limity. Všechny tyto hodnoty procházejí v řeholním životě procesem...

„Štěstí mi neprospívá: nesnesu štěstí“

Pátek, 26.11.2021
Jubilejní rok Fjodora Michajloviče Dostojevského (2)
Titulní citát je z knihy Deník spisovatelův za rok 1872, Полное собрание сочинений [= ПСС], 27, s. 89. Překvapující sdělení. K jaké představě štěstí se vztahuje a od jaké podoby štěstí se distancuje? Drobná douška vysvětluje znepokojivé tvrzení. Když Dostojevskij připravuje román Zločin a trest, poznamenává si: „V pohodlí není štěstí, štěstí se kupuje utrpením.“ (ПСС, 7, s. 154) Štěstí nepřináší a přinést nemůže konzum. Ani pohodlí nabízené...

Dobrá zpráva

Pátek, 12.11.2021
Za církev synodální (6)
Zohlednění požadavku místních církví je dobrou zprávou. První fáze Světové synody katolické církve bude na žádost mnoha místních církví prodloužena. Lhůta pro předložení shrnutí konzultací biskupskými konferencemi a dalšími církevními orgány bude prodloužena do poloviny srpna příštího roku. Původně měly být výsledky synodálních konzultací zaslány do Říma do konce března. Je to dobrá zpráva. Cílem rozhodnutí je „poskytnout Božímu lidu více příležitostí...

Krása, která spasí svět

Úterý, 9.11.2021
Jubilejní rok Fjodora Michajloviče Dostojevského (1)
Rok 2021 je bezpochyby rokem Dostojevského. Připomínáme si 200 let od jeho narození (11. listopadu 1821, Moskva) a zároveň slavíme 140. výročí smrti ruského spisovatele (9. února 1881, Petrohrad). Vracejme se postupně k některým jeho slavným výrokům. 1. Krása, která spasí svět. Když Dostojevskij dokončil v roce 1869 román Idiot, nemohl tušit, jaký osud čeká celkem nenápadný dialog s proslavenou větou o kráse, jež se dostala i do titulku...

Pramen synodality

Pondělí, 1.11.2021
Za církev synodální (5)
Synodalita je naslouchání. Máme dvě uši a jedna ústa. Lví srdce má ten, kdo dvakrát tolik naslouchá, než mluví. Existují portréty svatých, na nichž mají velké uši a malá ústa právě proto, aby naznačily, že moudrost roste slyšením. Proč? Protože víra je ze slyšení. Ucho zvětšuje schopnost dítěte naslouchat. Obvykle se učí číst a psát, což zvládne samo, ale neučí se poslouchat něco, což musí dělat alespoň dva lidé. Vzpomínám si na muže, který si vždycky postavil dvě...

Jak se stavět k autoritě církve?

Úterý, 26.10.2021
Za církev synodální (4)
Synodální cesta je především pozváním pro všechny duchovní, kněze, pro nositele duchovní moci v církvi, pro ty, kdo zastávají jakýkoli úřad v církvi. Řekněme jasně: důrazné pozvání. K čemu především? Aby naslouchali hlasům těch, jejichž hlasy nemusí být na první pohled vnímány jako směrodatné. Ne vše, na co svítí reflektory medií, je výživné a jakostní! A to jak uvnitř církve, tak i mimo ni. Vždyť právě toto vanutí Ducha Svatého papež František tolik zdůrazňuje...

Jak se vyhnout verbálnímu odpadu?

Středa, 20.10.2021
Za církev synodální (3)
Synodální cesta je příležitostí k odklízení verbálního odpadu. Připustit, že nemusíme všemu věnovat stejnou pozornost, je samo o sobě blahodárné pro tělo i duši. Vnášíme do toxického světa naše reflexe „s nadějí, že osvědčíme svou schopnost odpovídat (…) a zároveň nabídnout tyto úvahy jako pozvání k dialogu se všemi lidmi dobré vůle.“ (František, Fratelli tutti, 6) Jak se odstraňuje verbální odpad z našeho slovníku? Tato čtyři axiomata se zrodila při našem...

Učit se, učit se, učit se!

Pátek, 15.10.2021
Za církev synodální (2)
Použijeme-li sportovní terminologii, byli jsme postaveni dne 9. října 2021 na startovací čáru. Vyjádříme-li to samé hudebním slovníkem, můžeme hovořit o předehře, která zazněla na úvod Božího díla. Signál ke startu byl dán i pro všechny naše diecéze (partikulární církve) i celou místní církev v českých zemích dvěma událostmi: a) pracovním setkáním zástupců římské kurie, delegátů jednotlivých biskupských konferencí a jim podobných orgánů...

Ticho a obrácení

Středa, 13.10.2021
Za církev synodální (1)
Aby bylo jasno hned od začátku: Nejde o to „vyprodukovat dokumenty, nýbrž ‚dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce, rukám navrátí sílu‛.“ (čl. 32) Nadšení ve tváři těch, kteří se nemohou dočkat naplňování stránek, v nás aktivuje kontrolku. Nemusíme tancovat v porcelánu...

< předcházející   další >


Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil