Dnes je 28. 5. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

První letmý pohled nad Instrumentum laboris

Pátek, 23.6.2023
Za církev synodální (22)
V říjnu tohoto roku se uskuteční v Římě první zasedání synody biskupů o synodalitě (16. generální shromáždění). Podklady pro tuto událost byly zveřejněny 20. června. Nyní je čas Instrumentu laboris studovat, meditovat, rozebírat, diskutovat, a především toto vše spojit s modlitbou za synodu. Již svátek Navštívení Panny Marie, který připadl na 31. květen 2023, se stal dnem celosvětových modliteb na tento úmysl. Hlavní myšlenku synodálního procesu...

Synodální proces v dialogu křesťanských tradic? II.

Pátek, 5.5.2023
Za církev synodální (21)
Obraťme ještě jednou pozornost k pražskému setkání, na němž jsme hostili Kontinentální shromáždění pro Evropu (5.–12. 2. 2023). Kromě zřejmých a očekávaných pokusů zvládnout poměrně extrémně do sebe samých zaměřené teologické návrhy přicházející z německé synodální cesty (v Praze zazněly, ale nezpůsobily žádný dominový efekt) se objevila řada dělicích hranic uvnitř širšího povědomí toho, co katolíci na starém kontinentu představují, jak sami sebe...

Synodální proces v dialogu křesťanských tradic? I.

Úterý, 2.5.2023
Za církev synodální (20)
Možná by si to i někteří přáli: Vyčerpávající, a nic neřešící spory. Ve schopnosti komunikovat i v nelehké věci si církev, jak se zdá při četbě závěrů jednotlivých kontinentálních setkání, nestojí tak špatně. Pravdou je, že nevíme, jaký bude konečný výsledek synody o synodalitě. Co víme již nyní? Synodální proces je klíčovým momentem pro uskutečnění přechodu od eurocentricky katolické církve ke globální katolické církvi. Nyní se nacházíme v rozhodujícím okamžiku...

Česká a slovenská delegace na Evropském kontinentálním shromáždění synodální cesty v Praze

Středa, 22.2.2023
Za církev synodální (19)
II. Speciální otázky. Jedna i druhá delegace se nevyhýbá otázce genderové spravedlnosti. Zde je možné tušit poněkud jemnější odstínění popisu položené otázky i odpovědí na ni. Česká delegace se přimlouvá za promýšlení základního východiska. Úloha žen v církvi je „mnohovrstevné téma, jehož všechny aspekty dosud ani nezazněly a nebyly reflektovány. Bylo by nešťastné je příliš rychle redukovat jen na některou, byť důležitou, dimenzi, např. účast v rozhodovacích...

Česká a slovenská delegace na Evropském kontinentálním shromáždění synodální cesty v Praze

Pondělí, 20.2.2023
Za církev synodální (18)
I. Společná východiska. Měli jsme v minulých dnech možnost sledovat, jak se synodální proces postupně stává duchovní zkušeností, „životním stylem naší církve, společným rozlišováním i rozlišováním znamení doby“. Závěrečný dokument z tohoto setkání se připravuje. Již vydané prohlášení Evropské kontinentální shromáždění: Závěrečné poznámky naznačuje směr. Jisté nevyslovené nebo radikálně vyslovované obavy z potenciálních schizmatických...

Eberhard von Gemmingen SJ o papeži Benediktu XVI.

Úterý, 14.2.2023
Převzato z Jesuiten in Zentraleuropa
Komentáře v hromadných sdělovacích prostředcích k úmrtí papeže Benedikta obvykle svědčí více o osobě komentátora než o zesnulém. Povětšinou představují osobní názor o tom, jak by katolická církev měla vypadat či jak oni vidí evangelium. Na tomto pozadí „hodnotí“ pontifikát papeže Benedikta XVI. Takže pozor! Z mého úhlu pohledu by komentátoři měli pojmenovat silné a slabé stránky zesnulého a skutečného hodnocení pontifikátu by se měli zdržet...

Nad listem sekretáře a relátora synody diecézním a eparchiálním biskupům

Středa, 8.2.2023
Za církev synodální (17)
Kardinálové Mario Grech (1957) a Jean Claude Hollerich SJ (1958) zaslali dne 26. ledna tohoto roku Dopis synodních představitelů o roli biskupů v synodálním procesu. Nabízí interpretační klíč k pochopení nové fáze synodálního procesu. Důležité jsou v něm dvě skutečnosti: a) agenda kontinentálních setkání; b) upřesnění dynamiky procesu synodálního jednání. Kdokoli sleduje první dny pražského setkání, může vidět, s jakými obtížemi se účastníci setkávají...

Přítomnost jezuitů na Evropském synodálním setkání v Praze

Úterý, 7.2.2023
Za církev synodální (16)
Téměř dvě stě katolíků z evropských zemí – biskupů, kněží, řeholníků a laiků – se v neděli sešlo v Praze na týdenním kontinentálním shromáždění (5.–12. února 2023). Přibližně tři sta devadesát dalších sleduje diskuze prostřednictvím videa. Předsedové národních biskupských konferencí se pak od čtvrtka 9. února sejdou za zavřenými dveřmi. Synodální proces v Evropě je ve více směrech bezprecedentní. Především proto, že evropské církve ještě nikdy nebyly takto...

Ignácovo duchovní otcovství

Sobota, 24.12.2022
Sobota – dvacátého čtvrtého prosince (Lk 1,67-79) 24. 12. 2022
Je překvapivé, že podobně jako v evangeliích, tak i v duchovních cvičeních svatého Ignáce je jen málo přímých odkazů na Boha Otce. Nejčastěji se používá jméno Stvořitel a Pán. Chybí Otec? V žádném případě ne. Je přítomen diskrétně, jak se pokusíme ukázat. Nejčastější ignaciánské úsloví, uváděné téměř na konci každé modlitby, je: A pak se pomodlete Otčenáš. To nemůže být náhoda, známe-li totiž Ignácovu důslednost a promýšlení věcí. Je to jeho jasná, jednoznačná a záměrná volba. Navazuje na povzbuzení, abychom často všechno odkazovali na Otce a děkovali mu, protože je to od něho. Jak poznáme Otce? První intuice souvisí...

Ignác – muž apatie, ne lhostejnosti

Pátek, 23.12.2022
Pátek – dvacátého třetího prosince (Lk 1,57–66) 23. 12. 2022
Když uvažujeme o tom, jakou správnou mírou máme měřit své pozemské záležitosti, zjistíme, že se nezabýváme ničím jiným než podmínkami zkušenosti svobody. Svoboda začíná nevšímavostí ke zlu. Zdravá netečnost je jako štít, který nás chrání před zneužitím svobody. Nedostatek apatheia nepřináší nic dobrého. Někdy si falešně spojujeme oproštění se od zla, vnitřní pasivitu vůči podnětům, které sytí naše smysly a představy, s chladným přístupem, kalkulem, vypočítavostí. Vítězství nad špatnými vášněmi a síla odolat zlým myšlenkám, dosažené askezí, v nás zanechává rozpaky, možná i skrytou závist vůči těm, kteří si bouřlivost života dopřávají plnými...

< předcházející   další >


Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů
Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.

Národní úmysl
Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě
Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

více »

Nejbližší akce

Duchovní obnova pro mládež


Uvedení do vnitřní modlitby a kontemplace


Svatá Pavlína, legenda a skutečnost


Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil