Dnes je 29. 11. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

Česká a slovenská delegace na Evropském kontinentálním shromáždění synodální cesty v Praze

Středa, 22.2.2023
Za církev synodální (19)
II. Speciální otázky. Jedna i druhá delegace se nevyhýbá otázce genderové spravedlnosti. Zde je možné tušit poněkud jemnější odstínění popisu položené otázky i odpovědí na ni. Česká delegace se přimlouvá za promýšlení základního východiska. Úloha žen v církvi je „mnohovrstevné téma, jehož všechny aspekty dosud ani nezazněly a nebyly reflektovány. Bylo by nešťastné je příliš rychle redukovat jen na některou, byť důležitou, dimenzi, např. účast v rozhodovacích...

Česká a slovenská delegace na Evropském kontinentálním shromáždění synodální cesty v Praze

Pondělí, 20.2.2023
Za církev synodální (18)
I. Společná východiska. Měli jsme v minulých dnech možnost sledovat, jak se synodální proces postupně stává duchovní zkušeností, „životním stylem naší církve, společným rozlišováním i rozlišováním znamení doby“. Závěrečný dokument z tohoto setkání se připravuje. Již vydané prohlášení Evropské kontinentální shromáždění: Závěrečné poznámky naznačuje směr. Jisté nevyslovené nebo radikálně vyslovované obavy z potenciálních schizmatických...

Eberhard von Gemmingen SJ o papeži Benediktu XVI.

Úterý, 14.2.2023
Převzato z Jesuiten in Zentraleuropa
Komentáře v hromadných sdělovacích prostředcích k úmrtí papeže Benedikta obvykle svědčí více o osobě komentátora než o zesnulém. Povětšinou představují osobní názor o tom, jak by katolická církev měla vypadat či jak oni vidí evangelium. Na tomto pozadí „hodnotí“ pontifikát papeže Benedikta XVI. Takže pozor! Z mého úhlu pohledu by komentátoři měli pojmenovat silné a slabé stránky zesnulého a skutečného hodnocení pontifikátu by se měli zdržet...

Nad listem sekretáře a relátora synody diecézním a eparchiálním biskupům

Středa, 8.2.2023
Za církev synodální (17)
Kardinálové Mario Grech (1957) a Jean Claude Hollerich SJ (1958) zaslali dne 26. ledna tohoto roku Dopis synodních představitelů o roli biskupů v synodálním procesu. Nabízí interpretační klíč k pochopení nové fáze synodálního procesu. Důležité jsou v něm dvě skutečnosti: a) agenda kontinentálních setkání; b) upřesnění dynamiky procesu synodálního jednání. Kdokoli sleduje první dny pražského setkání, může vidět, s jakými obtížemi se účastníci setkávají...

Přítomnost jezuitů na Evropském synodálním setkání v Praze

Úterý, 7.2.2023
Za církev synodální (16)
Téměř dvě stě katolíků z evropských zemí – biskupů, kněží, řeholníků a laiků – se v neděli sešlo v Praze na týdenním kontinentálním shromáždění (5.–12. února 2023). Přibližně tři sta devadesát dalších sleduje diskuze prostřednictvím videa. Předsedové národních biskupských konferencí se pak od čtvrtka 9. února sejdou za zavřenými dveřmi. Synodální proces v Evropě je ve více směrech bezprecedentní. Především proto, že evropské církve ještě nikdy nebyly takto...

Ignácovo duchovní otcovství

Sobota, 24.12.2022
Sobota – dvacátého čtvrtého prosince (Lk 1,67-79) 24. 12. 2022
Je překvapivé, že podobně jako v evangeliích, tak i v duchovních cvičeních svatého Ignáce je jen málo přímých odkazů na Boha Otce. Nejčastěji se používá jméno Stvořitel a Pán. Chybí Otec? V žádném případě ne. Je přítomen diskrétně, jak se pokusíme ukázat. Nejčastější ignaciánské úsloví, uváděné téměř na konci každé modlitby, je: A pak se pomodlete Otčenáš. To nemůže být náhoda, známe-li totiž Ignácovu důslednost a promýšlení věcí. Je to jeho jasná, jednoznačná a záměrná volba. Navazuje na povzbuzení, abychom často všechno odkazovali na Otce a děkovali mu, protože je to od něho. Jak poznáme Otce? První intuice souvisí...

Ignác – muž apatie, ne lhostejnosti

Pátek, 23.12.2022
Pátek – dvacátého třetího prosince (Lk 1,57–66) 23. 12. 2022
Když uvažujeme o tom, jakou správnou mírou máme měřit své pozemské záležitosti, zjistíme, že se nezabýváme ničím jiným než podmínkami zkušenosti svobody. Svoboda začíná nevšímavostí ke zlu. Zdravá netečnost je jako štít, který nás chrání před zneužitím svobody. Nedostatek apatheia nepřináší nic dobrého. Někdy si falešně spojujeme oproštění se od zla, vnitřní pasivitu vůči podnětům, které sytí naše smysly a představy, s chladným přístupem, kalkulem, vypočítavostí. Vítězství nad špatnými vášněmi a síla odolat zlým myšlenkám, dosažené askezí, v nás zanechává rozpaky, možná i skrytou závist vůči těm, kteří si bouřlivost života dopřávají plnými...

Svatý Ignác – naše adventní magis

Čtvrtek, 22.12.2022
Čtvrtek – dvacátého druhého prosince (Lk 1,46–56) 22. 12. 2022
Na rozdíl od toho, co svět vytrubuje od počátku věků, totiž všechno větší k mé vlastní slávě (ad maiorem mei gloriam), Ignác svým duchovním dcerám a synům vštěpuje jinou duchovní citlivost: vše k větší cti a slávě Boží (ad maiorem Dei gloriam). To je ovšem jedna z nejznámějších myšlenkových zkratek Ignáce. Co vyjadřuje? Ignác je mužem Boží slávy, charizmatikem, organizátorem, mystikem. Má-li na mysli praktické kroky, ty vždy zahrnují Kristův druhý příchod a setkání s ním. Vidíme onen nutkavý zájem o drobné zvyklosti, jak vařit, jak se starat o nemocné, co se má dělat na vrátnici. Tím vším – a chápeme, že jsou to jen příklady – se jasně stanovuje cíl...

Ignác Loyola – zamilovaný do Ježíše Krista

Středa, 21.12.2022
Středa – dvacátého prvního prosince (Lk 1,39–45) 21. 12. 2022
„Naše radost ze spojení s Kristem se dovrší, až přijde ve své slávě.“ Pokud život kohokoli z nás nemá cíl, stává se bezcílným. Co je cílevědomost? Postoj srdce, perspektiva, k níž se pozvedá. Pokud jde o naši přípravu na Kristův příchod, cestou se stává každá modlitba, která do sebe zahrne tento specifický, chtěně zvolený úmysl. V adventu to znamená prosit o milost, abychom se na setkání s ním připravili. Jak nejlépe? Tím, že se do něj zamilujeme. Ignácova metoda modlitby je k tomu zvláště vhodná. Často zdůrazňuje důležitost toho, abychom – dříve než vstoupíme do naší osobní fáze modlitby – prosili Boha, našeho Pána, o to, co chci a po čem...

Ignác Loyola – syn Panny Marie

Úterý, 20.12.2022
Úterý – dvacátého prosince (Lk 1,26-38) 20. 12. 2022
„Bože, tvé věčné Slovo se při andělově zvěstování stalo v lůně neposkvrněné Panny člověkem, a ona ho s pokorou přijala, stala se jeho příbytkem a byla naplněna světlem Ducha Svatého.“ Není možné dobu adventní prožít bez Panny Marie. Máme se probudit, vyburcovat, vytrhnout ze spánku. Když se Ignác soustředí na Pána Ježíše, plní jen přání Panny Marie: „Udělejte všechno, co vám řekne“ (Jan 2,5) Každá zmínka o Panně Marii je u Ignáce diskrétní a objevuje se v klíčových okamžicích pozornost vzbuzujícím pokynem: „Vidět očima představivosti (…) naši Paní“ (DC 47). Proč? Ona je vždy blízko svého Syna. Ignác svěřuje Panně Marii tři věci, které si...

< předcházející   další >


Náš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za papeže
Modleme se za Svatého otce, aby při plnění svého poslání i nadále s pomocí Ducha Svatého doprovázel svěřené stádo ve víře.

Národní úmysl
Za ty, kdo nežijí svou víru
Modleme se za ty, kdo nežijí podle svého křtu, aby je síla přijaté svátosti přivedla k činnému životu s Bohem.

více »

Nejbližší akce

Reportáž České televize o předání humanitární sbírky na Ukrajině


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Adventní duchovní obnova pro všechny


Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil