Dnes je 31. 1. 2015  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

Papež František se setkal s filipínskými jezuity

Sobota, 17.1.2015
Manila. Při své apoštolské cestě na Srí Lanku a Filipíny se papež František setkal také s filipínskými jezuity. Stalo se tak druhý den jeho pobytu na Filipínách, v pátek 16. ledna večer, v sídle apoštolské nunciatury v Manile. Mezi hlavní témata téměř hodinového setkání římského biskupa se zhruba čtyřiceti jezuity z různých institucí po celé zemi patřilo povolání, láska Kristova a mladí lidé. Jako „velmi jezuitské a velmi neformální“ setkání popsal...

Čeští jezuité diskutovali o situaci své řádové provincie

Úterý, 6.1.2015
Český Těšín. Ve dnech 7.-10. ledna se 24 delegátů shromáždilo na provinční kongregaci řádu v Českém Těšíně. Jejich hlavním úkolem bylo zvolit delegáta na nadcházející generální kongregaci a projednat důležité otázky spojené se současnou situací řádové provincie. Provinční kongregace zvolila jednoho delegáta a jeho zástupce pro 36. generální kongregaci. Tu svolal jezuitský představený, protože se rozhodl vzhledem k pokročilému věku...

Mezinárodní setkání Taizé a Živé kameny v Praze

Čtvrtek, 1.1.2015
Praha. V české metropoli oslavilo 30 tisíc mladých lidí z více než 60 zemí příchod nového roku v rámci 37. mezinárodního setkání mládeže, organizovaného ekumenickou komunitou Taizé od 29. prosince 2014 do 2 ledna 2015. "Pouť důvěry na zemi", jak se tato akce vznešeně nazývá, se tak do Prahy vrátila po dvaceti čtyřech letech. Společenství věřících kolem pražského kostela sv. Ignáce ve spolupráci se školou Nativity...

Zemřel jezuitský arcibiskup Giuseppe Pittau

Sobota, 27.12.2014
Tokio. V pátek 26. prosince, na svátek svatého Štěpána, zemřel v Tokiu jezuitský arcibiskup Giuseppe Pittau, emeritní sekretář Kongregace pro katolickou výchovu. Papež František zaslal při této příležitosti následujícího dne generálnímu představenému řádu P. Adolfu Nicolásovi soustrastný telegram. V něm vzpomíná na zesnulého jako na „příkladného Božího služebníka, který žil cele pro evangelium“. Papež dále zmiňuje...

Podpořte jezuitskou misii mezi nedotknutelnými

Úterý, 23.12.2014
Jednou z misijních činnosti českých jezuitů je podpora jezuitské školy Loyola College, která se ve městě Manvi v jihozápadní Indii snaží bojovat proti sociálnímu vyloučení nejchudších z chudých, dalitů neboli nedotknutelných. Jejich životní podmínky jsou i v dnešní době otřesné. Jezuité se jim snaží pomoci a vysvobodit je z jejich sociální situace tím, že jim umožňují lepší vzdělání. V Indii žijí miliony dětí, které jsou od svého narození vyobcovány...

Adolfo Nicolás svolal 36. generální kongregaci

Čtvrtek, 11.12.2014
Vatikán. V pondělí 8. prosince, o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, svolal nejvyšší představený Tovaryšstva Ježíšova Adolfo Nicolás 36. generální kongregaci jezuitského řádu, která se uskuteční roku 2016. Zahájena bude v neděli 2. října 2016 a Adolfo Nicolás během ní chce vzdát svého úřadu. Generální kongregaci zahájí mše svatá, kterou budou účastníci společně slavit v neděli 2. října 2016, v předvečer svátku třetího jezuitského generála...

Nový bulletin o řeholních slibech

Středa, 10.12.2014
Praha. Před polovinou prosince vychází letošní poslední číslo bulletinu Jezuité, které se věnuje řeholním slibům čistoty, chudoby a poslušnosti v kontextu jezuitského řádu. K tématu čísla se váže rozhovor s dlouholetým ekonomem české jezuitské provincie Václavem Dlapkou. Ve druhém z rozhovorů přibližuje teolog Vojtěch Novotný odkaz českého jezuity a mučedníka komunizmu Adolfa Kajpra. Na mimořádný synod o rodině vzpomíná jeden z jeho účastníků, belgický jezuita Georges-Henri Ruyssen. V rubrice Historie přibližujeme způsob vyhnání jezuitů...

Zemřel Jan Chromeček

Čtvrtek, 4.12.2014
Kroměříž. Ve čtvrtek 4. prosince půl hodiny po půlnoci zemřel v kroměřížské nemocnici jezuitský kněz Jan Chromeček, dlouholetý superior hostýnské komunity a rektor tamější baziliky. Poslední rozloučení se bude konat v pátek 12. prosince ve 14 hod. na Svatém Hostýně. Pohřební bohoslužbě bude předsedat olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner. Jan Chromeček se narodil 27. července 1932 a 14. srpna 1949...

V Londýně bylo obnoveno místo upomínající na sv. Edmunda Kampiána

Pondělí, 1.12.2014
Londýn. Padesát let po svém vzniku byl letos na podzim v Londýně obnoven a znovu posvěcen pamětní kámen zasazený na místě, kde původně stál tzv. Tyburnský strom, proslulá "královská šibenice", na které byl společně s dalšími zhruba tři sta padesáti katolickými mučedníky popraven také anglický jezuita sv. Edmund Kampián, jehož svátek slavíme 1. prosince. Restaurování kamenné desky upomínající na tzv. Tyburnský strom, šibenici...

Navrátit uprchlíkům lidskou tvář

Čtvrtek, 27.11.2014
Řím. Při příležitosti 34. výročí založení Jezuitské služby uprchlíkům (Jesuit Refugee Service, JRS) se ve čtvrtek 20. listopadu v římském Centru Astalli konalo setkání s generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova Adolfem Nicolásem a jeho spolubratrem, ředitelem Tiskového střediska Svatého stolce Frederikem Lombardim. Společně rozmlouvali na téma Pohostinnost na hranicích. Setkání, kterého se zúčastnilo na 250 zájemců...

Starší články v rubrice


Náš tip

Evangelium pro rodinu dnešní doby

Pastorační výzvy v podmínkách evangelizace
Kolektiv autorů

Kolektivní monografie se snaží pozitivně podat ruku v nesnadných podmínkách, s nimiž je konfrontován rodinný život. Mechanismus stále větší spotřeby, dítě jako překážka atraktivnějších „nabídek“: naše rodiny znají podobná dilemata důvěrně. Jan Pavel II. hovořil v té souvislosti o kultuře smrti, papež František zase upozorňuje na tyranii peněz. O tom všem jednala Všeobecná III. mimořádná synoda biskupů v Římě. Mimořádně naléhavé téma reflektuje i naše kniha, zohledňující české specifikum...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Za vyznavače různých náboženství a za všechny lidi dobré vůle, aby společně usilovali o mír ve světě.
2. Za řeholníky a řeholnice, aby v tomto roce, který je věnován zasvěcenému životu, znovu objevili radost z následování Krista a s horlivostí se věnovali službě chudým.
3. Abychom plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali Boží vůli.
více »

Nejbližší akce

Manželské večery u jezuitů


Seminář pro partnery


Manželské večery u jezuitů


Manželské večery u jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro neofyty


Meditace Sádhana II (Kurz 076)


Ignaciánské exercicie měsíční


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy

Úmrtí Antonína Eisnera SJ

Památka jezuitských misionářů a mučedníků

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil