Dnes je 25. 1. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

Blahořečení otce Rutilia Grande SJ

Pondělí, 24.1.2022
Řím. Otec generál Arturo Sosa SJ napsal 3. ledna dopis celému Tovaryšstvu Ježíšovu k blahořečení P. Rutilia Grande SJ a jeho spolupracovníků, které se uskutečnilo 22. ledna v San Salvadoru. „Většinu svého života prožil v tichu a pokoře těch, kteří krok za krokem rostou jako Ježíšovi společníci,“ říká o něm. Otec Rutilio Grande byl zavražděn 12. března 1977, když cestoval se dvěma laickými spolupracovníky v rámci svého pastoračního poslání. Tento salvadorský jezuita je nyní uznáván jako výjimečný svědek...

Historické drama „Světlo mučedníků“ v palermském kostele

Čtvrtek, 20.1.2022
Palermo. V boční kapli Svatých vyznavačů uvnitř barokního kostela při profesním domě jezuitů se nachází oltářní obraz tří japonských mučedníků: Pavla Mikiho, Jana Soana a Jakuba Kisaie, kteří byli popraveni roku 1597. Na připomínku jejich svědectví mohli přítomní loni 3. prosince zhlédnout drama s názvem „Světlo mučedníků“. Na organizaci představení se podílela jezuitská komunita z Gonzagova kampusu. Tato umělecká a kulturní akce v režii...

Večerní studium spirituality na teologické fakultě v Olomouci

Středa, 19.1.2022
Olomouc. V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Centrem Aletti volné pokračování oblíbeného kurzu Večerní studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý od 22. února do 10. května 2022 od 17.35 do 20.05 hodin v aule teologické fakulty, Univerzitní 22. Kurz je otevřený pro všechny zájemce. Absolvování předchozích kurzů...

Jak čelit existenciální deziluzi

Středa, 19.1.2022
Itálie. Otec Francesco Cavallini SJ rozvíjí nový kurz s názvem „Umění žít“, který byl zahájen v Miláně a nyní se nabízí také v Palermu. Je určen pro lidi ve věku od dvaceti sedmi do třiceti tří let a má jim pomoci zvládnout fázi života, kterou otec nazývá „existenciální deziluzí“. Iniciativa se vztahuje k životní etapě, „kterou prochází každý a která může být velmi destabilizující, ale je to zároveň skvělá příležitost k výrazné životní změně,“ vysvětluje jezuita. Existenciální deziluzí...

Odraz chudoby v univerzálních apoštolských preferencích

Pondělí, 17.1.2022
Řeholní chudoba je aktuální, někdy dokonce kontroverzní téma. V dopise o chudobě v září 2021 P. generál Arturo Sosa vyzval jezuity, aby se přenesli přes spory a kontroverze a našli nový smysl a život ve slibu chudoby. Podtrhl, že chudoba je nepostradatelná, chtějí-li se členové řádu přiblížit Kristu a žít své povolání hlouběji, autentičtěji a s větší radostí. Pozvání žít svůj slib chudoby se odráží v každé z univerzálních apoštolských preferencí: První preference...

Setkání o ignaciánské spiritualitě ve Fatimě

Čtvrtek, 13.1.2022
Fatima. Od 3. do 5. prosince se ve Fatimě konal třináctý ročník ignaciánských studií na téma „Vidět v Kristu všechno nově“. Tento název je převzat z motta Ignaciánského roku, který slaví Tovaryšstvo Ježíšovo po celém světě při příležitosti pětistého výročí obrácení svatého Ignáce. V souladu se všemi bezpečnostními normami vyžadovanými pandemií Covidu-19 bylo na setkání více než pět set účastníků. Setkání vedl José Frazão Correia. Program...

Irský jezuita Riordan obdržel cenu za práci v oblasti „Ekonomika a společnost“

Středa, 12.1.2022
Itálie. Dokument o obnovení společného dobra (Recovering Common Goods), který napsal irský jezuita Patrick Riordan (vydáno v Dublinu roku 2017), získal mezinárodní cenu v oblasti „Ekonomika a společnost“, kterou již pátým rokem uděluje Nadace Centesimus Annus – Pro Pontifice. Cena ve výši dvacet tisíc eur se uděluje každé dva roky těm dílům, která vynikají originálním přínosem k prohlubování a uplatňování sociální nauky církve, mají uznávanou doktrinální...

Bazilika v Záhřebu je po zemětřesení znovu otevřena

Pondělí, 10.1.2022
Záhřeb. Bazilika Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Záhřebu byla při zemětřesení 22. března 2020 těžce poškozena. Po opravách, které trvaly dvacet měsíců, se v ní na slavnost Krista Krále 21. listopadu 2021 opět slavila mše svatá. Přestože těžce poškozená bazilika byla během této doby mimo provoz, jezuité nadále doprovázeli věřící a pomáhali jim, slavili mši svatou a nabízeli Boží odpuštění a milosrdenství ve svátosti smíření. Přesto lidé toužili po své bazilice, protože...

Otec Theodoros Kontidis SJ přijal biskupské svěcení

Čtvrtek, 6.1.2022
Athény. Dne 18. září byl P. Theodoros Kontidis SJ ve věku šedesát pět let vysvěcen na biskupa. Zároveň byl ustanoven arcibiskupem v Athénách a apoštolským administrátorem na Rhodu. Svěcení se uskutečnilo v katedrále svatého Dionýsa Areopagity v Athénách za přítomnosti řeckých biskupů, pravoslavných kněží, primátora Athén a dvou zástupců vlády: ministra školství a ministra rozvoje. Katolická církev v Athénách má asi dvě stě tisíc katolíků...

Kardinál Marx ocenil dílo jezuitů v Mnichově

Středa, 5.1.2022
Mnichov. Na druhou neděli adventní 5. prosince 2021 slavil mši svatou v jezuitském kostele svatého Michaela kardinál Marx. „V srdci člověka je svedena rozhodující bitva,“ řekl mnichovský a freisingský arcibiskup ve své homilii, „o to, kam mám jít, co uznávám, jaký je můj cíl, kam se nasměrovávám, jaký je můj příspěvek k velkému Božímu projektu, který započal se světem ve vtělení svého Syna.“ Kostel svatého Michaela byl podle něj postaven za tím účelem, „aby...

Starší články v rubrice


Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za skutečné lidské bratrství
Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí, jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství.
Národní úmysl Za lidi sevřené strachem
Modleme se za všechny, kteří se obávají nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o Tovaryšstvu Ježíšovu v české provincii


Večerní studium spirituality v Olomouci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie individuální


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kněze


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil