Dnes je 5. 9. 2015  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

Blíží se duchovní obnova a pouť jezuitských přátel

Čtvrtek, 3.9.2015
Svatý Hostýn. Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova zve své přátele a spolupracovníky z celé republiky na společnou duchovní obnovu, která začne 18. září na Svatém Hostýně a vyvrcholí 20. září poutní bohoslužbou v tamější bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Do 9. září je stále možno se přihlašovat. Během duchovní obnovy bude přátele a spolupracovníky jezuitského řádu na našem nejnavštěvovanějším poutním místě doprovázet jezuita P. Josef Čunek. Program začne 18. září večeří v 18 hodin. Duchovní obnovu pak zahájí ve 20 hodin prosba k Duchu svatému...

Apoštolským vikářem Anatolie se stal italský jezuita Paolo Bizzeti

Neděle, 23.8.2015
Vatikán. Papež František jmenoval v polovině srpna nového apoštolského vikáře Anatolie, jež zahrnuje i území východní poloviny Turecka. Stal se jím sedmašedesátiletý P. Paolo Bizzeti z jezuitského řádu, který až dosud zastával funkci rektora koleje Antonianum a ředitele formačního centra pro laiky v Padově. Bizzeti přebírá úřad apoštolského vikáře po italském kapucínovi Ruggerovi Franceschinim. Apoštolský vikariát v Anatolii...

Papež opět naléhavě vyzval k míru

Neděle, 9.8.2015
Vatikán. Papež František ve své pravidelné nedělní promluvě na svatopetrském náměstí připomněl 70. výročí "hrozivého" útoku atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki. Podle jeho slov tato tragická událost i po letech "stále vzbuzuje zděšení a odpor". Stala se symbolem nesmírně ničivé síly, kterou člověk má, když zneužije vědecko-technický pokrok, a jako stálé varování. Znovu tak tedy vyzval k zákazu atomových zbraní...

Po stopách sv. Ignáce v jubilejním roce

Čtvrtek, 30.7.2015
Manresa. O svátku sv. Ignáce z Loyoly, v pátek 31. července, zahájili španělští jezuité první jubilejní rok ignaciánské poutě z Loyoly do Manresy (Camino Ignaciano). Jubileum otevřela slavnostní mše svatá v Manrese, kde byla nedávno nově zrekonstruována jeskyně sv. Ignáce; vyvrcholí přesně za rok, 31. července 2016. Další jubilejní rok bude následovat v letech 2021 až 2022 při příležitosti 500. výročí obrácení sv. Ignáce...

Papež František vyzval k propuštění uneseného italského jezuity

Středa, 29.7.2015
Vatikán. Ve středu 29. července si připomínáme dva roky od únosu italského jezuity Paola Dall´Oglio, který dlouhodobě působil v Sýrii a usiloval o mezináboženský dialog mezi křesťany a muslimy. K jeho propuštění vyzval při nedělní promluvě také papež František. „Za pár dnů uplynou dva roky, kdy byl v Sýrii unesen otec Paolo Dall´Oglio. Naléhavě a důrazně znovu vyzývám k propuštění tohoto váženého řeholníka,“ uvedl v neděli 26. července...

Polák Tomasz Kot vystřídá v Římě Severina Leitnera

Pátek, 10.7.2015
Varšava. Novým generálním konzultorem a regionálním asistentem generálního představeného pro střední a východní Evropu byl jmenován polský jezuita Tomasz Kot. Ve funkci vystřídá Severina Leitnera, který nedávno tragicky zahynul. Tomasz Kot, zatím stále ještě představený severní polské provincie, se narodil 3. ledna 1966 v Lublinu. Tam také vyrůstal a po zakončení střední školy studoval rok psychologii na Katolické Univerzitě v Lublinu..

Nový bulletin o papeži Františkovi

Neděle, 28.6.2015
Praha. V posledních červnových dnech vychází další číslo bulletinu Jezuité. Při příležitosti letošního druhého výročí zvolení papeže Františka za Petrova nástupce se ohlíží za dvěma lety pontifikátu tohoto prvního jezuitského papeže. Přibližuje ho jako papeže reformátora, který ztělesňuje ideály 2. vatikánského koncilu. K tématu čísla se vážou i oba rozhovory, s českým jezuitou Janem Rybářem a americkým jezuitským historikem Johnem O‘Malleym. Rubrika Osobnost přibližuje skotského mučedníka sv. Jana Ogilvie, v oddílu Jezuité ve světe se Petr Havlíček dělí o své zkušenosti ze služby uprchlíkům na Maltě...

Indický jezuita Orville de Silva navštíví Česko

Sobota, 27.6.2015
Praha. V neděli 28. června přijede na krátkou návštěvu České republiky Orville de Silva. Indický misionář působící v Afghánistánu přiletí do tuzemska již potřetí. V roce 2011 měl mimo jiné přednášku o globalizaci a jejím vlivu na původní obyvatele Indie na Evangelické teologické fakultě. Tentokrát bude první zastávkou mladého jezuity do 2. července Olomouc. Pomáhá totiž organizovat stáže českých studentů u kmene Katkaris v rámci studia...

Poslední rozloučení s otcem Severinem Leitnerem

Pátek, 12.6.2015
Řím. V pátek 12. června od 10:30 se v kostele sv. Ducha v Římě uskutečnil pohřeb zesnulého otce Severina Leitnera, asistenta otce generála pro střední a východní Evropu, který tragicky zemřel v neděli 7. června. Zádušní mši předsedal generální představený řádu Adolfo Nicolás. Po mši bylo tělo otce Leitnera uloženo v jezuitském hrobě na hřbitově Campo Verano v Římě. „Od deváté hodiny ranní byla rakev se Severinovým tělem vystavena...

V mateřském kostele jezuitů zazněla mše k poctě papeže Františka

Středa, 10.6.2015
Řím. Ve středu 10. června večer se v mateřském chrámě Tovaryšstva Ježíšova Il Gesù v Římě uskutečnila světová premiéra Ennia Morriconeho Missa Papae Francisci. Za účasti generálního představeného řádu Adolfa Nicoláse ji pod taktovkou autora provedl římský symfonický orchestr a stočlenný pěvecký sbor. Nejnovějšího dílo známého italského skladatele vzniklo na objednávku Tovaryšstva Ježíšova u příležitosti 200. výročí obnovení řádu...

Starší články v rubrice


Novinka z Refugia

Integrální poznání

Symbol jako nejdokonalejší výpověď

Tomáš Špidlík, Marko Ivan Rupnik

Klademe-li úporně důraz na „racionálnost“, končíváme často v „iracionalitě“ a naopak. Jedno nemůže zdravě růst bez druhého. Rozum a city nestojí proti sobě, ale vzájemně se potřebují, jen tak je možné poznávat integrálně (plně, celistvě). Český jezuita, kardinál Tomáš Špidlík, se v samém závěru svého života důkladně zaobíral důsledky roztříštěnosti celku života na fragmenty. Bystře a kompetentně nás provází tím, co dnešní civilizace postrádá: úctou k celku života. Zároveň jde o objasnění zkušenosti člověka se symbolem, zejména existuje-li záplava jeho nesprávných interpretací, a o způsob vnitřního, tedy celkového nahlížení na realitu kolem nás...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Aby rostly příležitosti pro vzdělávání a práci pro všechny mladé lidi.
2. Za katechety, aby jejich život byl v souladu s vírou, kterou hlásají, a tak o ní věrohodně svědčili druhým.
3. Aby všichni lidé poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání.
více »

Nejbližší akce

Duchovní obnova a pouť jezuitských přátel


Manželské večery I.


Koncert k jubileu Zdeňka Pololáníka


Manželské večery II.


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení


Filmové exercicie (Kurz 108)


Úvod do meditace (Kurz 110)


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Melichara Grodeckého

Památka bl. Františka Garate


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil