Dnes je 5. 7. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

Blahořečení P. Jana Antonína Solinase SJ

Pondělí, 4.7.2022
Argentina. V sobotu 2. července byl v Argentině blahořečen jezuita P. Jan Antonín Solinas a jeho společník na misii diecézní kněz Pedro Ortiz de Zárate. Jsou známí jako Mučedníci ze Zenty, což je málo známá oblast v severozápadní Argentině. Dicézní kněz Pedro Ortiz de Zárate a jezuita ze Sardinie Jan Antonín Solinas se zasvětili tělem i duší evangelizaci domorodých národů v době jezuitských misií ve druhé polovině sedmnáctého století. Ještě dalších osmnáct křesťanů položilo své životy v rámci tohoto poslání. Jan Antonín Solinas se narodil v roce 1643 na Sardinii. Poprvé se setkal s jezuity...

Těšte se na druhé letošní číslo bulletinu Jezuité

Pondělí, 4.7.2022
Praha. Jezuitský bulletin, který vychází již jednatřicátým rokem, ve svém letošním druhém čísle rozvíjí téma přátelství. Již svatý Ignác a jeho společníci se nazývali „přáteli v Pánu“. Tím se zároveň uzavírají témata věnovaná Ignaciánskému roku, který 31. července na slavnost svatého Ignáce končí. Hned na vnitřní straně obálky si můžete povšimnout změny sídla redakce bulletinu, které se z Olomouce přesunulo do Prahy, a změny odpovědného redaktora, kterým je P. Petr Havlíček SJ. Otec Jan Regner SJ i nadále spolupracuje v redakční radě. První text je věnován synodalitě církve, která se díky papeži Františkovi stala důležitým tématem. Zpracoval ho...

Svědectví o putování po Ignaciánské poutní trase

Středa, 29.6.2022
Španělsko. Natalie Baxter Strange je anglikánka, která žije v belgickém městě Leuven. Velmi ji oslovuje ignaciánská spiritualita a před nedlouhou dobou prošla Ignaciánskou poutní trasu (Camino Ignaciano). „Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky.“ (Přísloví 3,5-6) „Stála jsem v dlouhé frontě na odbavení na bruselském letišti a procházela jsem si e-maily v telefonu. Tato slova...

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů

Úterý, 28.6.2022
Chlumek u Luže. Čeští jezuité zvou všechny příznivce na pouť spolupracovníků a přátel, která se uskuteční na poutním místě Chlumek u Luže v sobotu 17. září 2022. Po několikaleté přestávce, zapříčiněné mimo jiné pandemií Covidu-19, se členové České provincie Tovaryšstva Ježíšova těší na osobní setkání se svými spolupracovníky a přáteli na poutním místě Chlumek u Luže. Jedná se o bývalé působiště jezuitů a dodnes živé poutní místo hradecké diecéze. Program...

Kněžské svěcení a primice Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ

Pondělí, 27.6.2022
Velehrad / Olomouc / Dolní Bojanovice. V sobotu 2. července ve 14.30 hodin přijmou jáhni Tovaryšstva Ježíšova Jiří Hebron a Václav Novotný ve velehradské bazilice kněžské svěcení z rukou biskupa Josefa Hrdličky. Primiční mši svatou bude slavit Václav Novotný v neděli 3. července v 10 hodin v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci, Jiří Hebron v úterý 5. července v 10 hodin před kostelem svatého Václava v Dolních Bojanovicích. Jiří Hebron o svém...

V Mexiku byli zavražděni dva jezuité

Středa, 22.6.2022
Mexiko. Dne 20. června byli v Mexiku zavražděni dva jezuitští kněží. Prohlášení mexického provinciála P. Luise Gerarda Mora Madrida SJ: „S hlubokým zármutkem a pocitem úzkosti vám oznamuji, že odpoledne 20. června byli v Cerocahui v Tarahumaře zavražděni jezuitští otcové Javier Campos SJ...

Noc kostelů pro děti

Čtvrtek, 16.6.2022
Praha. Duchovní správa pražského kostela svatého Ignáce připravila na Noc kostelů 10. června program pro dospělé přímo v kostele a pro děti na dvoře jezuitské rezidence. O venkovním programu píše jedna z pomocnic. „Počasí nám dopřálo solidní dávku napětí, protože ve dnech před určeným datem bylo rozmarné a spíše slibovalo déšť. Ale „Hospodin je milosrdný“, jak zpívá žalmista, a páteční den byl z hlediska počasí příjemný a bez obav. Ráno na dvoře díky...

Znovuzrození skrze práci

Úterý, 14.6.2022
Neapol. V neapolské čtvrti Scampia se nachází Centrum Alberta Hurtada, které zde funguje od devadesátých let dvacátého století. V tomto středisku probíhá pastorační činnost, která se vyznačuje silným sociálním cítěním. Svými kulturními a pracovními příležitostmi přispívá k pozitivním změnám v dané oblasti. V centru našlo práci deset lidí. Mimmo pochází z Pozzuoli. Je mu čtyřicet tři roků, je ženatý, má dvě děti ve věku čtyři a deset let. První smlouvu o...

Katholikentag ve Stuttgartu

Čtvrtek, 9.6.2022
Stuttgart. Ve dnech 25. až 29. května se ve Stuttgartu konal již sto druhý ročník Katolikentagu. Do akce se zapojili také jezuité a jejich spolupracovníci, aby představili svoji práci a díla. I přes nízký počet účastníků byl jejich stan o rozloze sto metrů čtverečních stále hojně navštěvován. Ve čtyřech rozích stanu bylo možné blíže poznat čtyři apoštolské preference Tovaryšstva. Kolemjdoucí návštěvníky přitahovaly workshopy indického tance s P. Saju Georgem SJ...

Nový kardinál z Tovaryšstva Ježíšova

Středa, 8.6.2022
Řím. Dne 29. května papež František svolal konzistoř na 27. srpna 2022 a přečetl seznam nových kardinálů. Mezi ně patří profesor teologie P. Gianfranco Ghirlanda SJ. „Jménem celé univerzity přeji otci Gianfrancu Ghirlandovi vše nejlepší,“ píše rektor P. Nuno da Silva Gonçalves SJ. „Kardinálská hodnost, ke které ho papež František povolává, je uznáním kompetence a velkorysosti, s níž sloužil a slouží církvi: ve výzkumu, vyučování a vytrvalé spolupráci s papeži...

Starší články v rubrice


Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za starší lidi
Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.
Národní úmysl Za české předsednictví Evropské unie
Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.
více »

Nejbližší akce

Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


Koncert Pocta sv. Ignáci


Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


více »

Kalendárium

Památka Lva Mangina a druhů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil