Dnes je 28. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

Divadelní představení o životě misionáře Augustina Strobacha

Pondělí, 27.9.2021
Praha. Divadlo Na zábradlí, Anenské nám. 209/5, Praha 1, uvádí 30. září a 16. října reprízu inscenace „Kyjem po kebuli aneb Zpráva o dobrovolné smrti jednoho z diváků“, která pojednává o misijním působení jezuity Augustina Strobacha. Autory inscenace jsou Petr Erbes a Boris Jedinák, délka trvání 95 minut. Autorská inscenace vychází z dopisů Augustina Strobacha (1646–1684), jezuitského misionáře a jihlavského rodáka, který odjel na Mariánské ostrovy a už se nikdy živý nevrátil domů. Během misie pokřtil podle vlastních slov více jak čtyři sta divochů, sezdal na...

Jáhenské svěcení Václava Novotného SJ a poslední sliby P. Petra Vacíka SJ

Pondělí, 27.9.2021
Boston / Řím. V sobotu 18. září přijal v americkém Bostonu scholastik Václav Novotný SJ jáhenské svěcení. Spolu s dalšími deseti jezuity a jedním kapucínem je v kostele svatého Ignáce z Loyoly vysvětil biskup Mark O’Connell. Ve čtvrtek 23. září složil v Římě své poslední sliby v Tovaryšstvu P. Petr Vacík SJ. Stalo se tak během večerní mše svaté v kapli rezidence svatého Petra Kanisia, které předsedal otec generál Arturo Sosa SJ. Mezi koncelebranty byl i kardinál...

Zemřel P. Piotr Jerzy Badura SJ

Neděle, 26.9.2021
Ve čtvrtek 23. září zemřel ve věku 68 let, v padesátém roce řeholního života a třicátém devátém roce kněžství P. Piotr Jerzy Badura SJ. Působil v Krakově, Mnichově, Českém Těšíně (1998–2006), Čechovicích-Dědicích, Wilkowicích, Gliwicích a Staré Wsi. Poslední rozloučení se uskuteční při mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v polské Staré Wsi v sobotu 2. října v 11 hodin. Římskokatolická farnost Český Těšín zve k modlitbám za zemřelého, který...

Rozhovor papeže Františka se slovenskými jezuity

Čtvrtek, 23.9.2021
Bratislava / Prešov. Jak jsme již informovali, v neděli 12. září se na nunciatuře v Bratislavě uskutečnilo soukromé setkání papeže Františka se členy Slovenské provincie Tovaryšstva Ježíšova. Cestou do kněžského semináře v Košicích se Svatý otec mimo stanovený program krátce zastavil v Exercičním domě svatého Ignáce v Prešově, aby pozdravil další spolubratry, zejména ty, kteří nemohli přijít na předchozí setkání, protože měli organizační úkoly spojené s touto událostí...

Společný život ve škole svatého Ignáce

Středa, 22.9.2021
Francie. Jezuité a řeholní sestry s ignaciánskou spiritualitou v Paříži, Lyonu a Toulouse vytvořili pro mladé příznivce projekt společného života. Zaměřují se na mladé lidi ve věku od osmnácti do třiceti let, studenty nebo mladé pracující. Projekt stojí na třech pilířích: bratrském životě, modlitbě a službě. Čtyři až pět mladých lidí, většinou mužů, kromě Lyonu, kde je jedno společenství smíšené, je přijato v bytě poblíž jezuitské komunity nebo řeholních sester s ignaciánskou...

Nový akademický rok začíná

Úterý, 21.9.2021
Olomouc / Praha / Brno. Na přelomu září a října zahajují svoji činnost akademické farnosti v Olomouci, Praze a Brně, na jejichž fungování se podílejí jezuité. V olomouckém kostele Panny Marie Sněžné se uskuteční zahajovací mše svatá ve středu 22. září v 19 hodin. Bude jí předsedat P. Miroslav Herold SJ. V tomto týdnu se obnovují mše svaté v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 13 hodin, rovněž nabídka svátosti smíření půl hodiny před mší svatou. V úterý...

Kardinál Albert Vanhoye SJ ve vzpomínkách indického spolubratra

Pondělí, 20.9.2021
Dne 29. července zemřel v jezuitské komunitě svatého Petra Kanisia v Římě ve věku devadesáti osmi let kardinál Albert Vanhoye. Narodil se 24. července 1923 ve francouzském Hazebroucku a byl nejstarším členem kardinálského kolegia. Vyučoval na Papežském biblickém institutu v Římě. Byl konzultorem Kongregace pro nauku víry i Kongregace pro katolickou východu, rovněž Papežské rady pro jednotu křesťanů. Pracoval v Papežské biblické komisi. Své vzpomínky na...

Otec Manuel Arteaga o současném zaměření Společenství křesťanského života

Čtvrtek, 16.9.2021
Když v únoru 2019 Tovaryšstvo Ježíšovo vyhlásilo Univerzální apoštolské preference 2019–2029, zde ve Společenství křesťanského života, což je mezinárodní sdružení laiků s ignaciánským charismatem a spiritualitou, jsme byli plní radosti. Cítili jsme sbližování dvou procesů, které započaly v různých dobách a jsou neseny dvěma apoštolskými subjekty, které žijí křesťanské povolání podle dvou různých životních stavů. Při celkovém pohledu a vedeni...

Setkání papeže Františka se slovenskými jezuity

Čtvrtek, 16.9.2021
Bratislava. V neděli 12. září se na nunciatuře v Bratislavě uskutečnilo soukromé setkání papeže Františka se členy Slovenské provincie Tovaryšstva Ježíšova. Setkání inicioval Svatý otec a přišlo na ně padesát tři jezuitů. Papež František se slovenskými spolubratry strávil hodinu a půl v přátelském rozhovoru. Jak vyjádřili účastníci, bylo to „krásné a silné setkání, velmi milé, autentické a radostné“. Svatý otec jim vyjádřil svoji blízkost a vyzval je, aby stáli po boku těm, ke...

Jezuité pomáhají po zemětřesení na Haiti

Středa, 15.9.2021
Haiti. Zemětřesení na Haiti 14. srpna o síle 7,2 stupně zabilo přes dva tisíce lidí a zničilo tisíce domů ve třech oblastech na jihozápadě země. Co se týče katolické církve, zahynuli nejméně dva kněží; biskup a jediný haitský kardinál v Les Cayes Chible Langlois vyvázli ze sutin bez újmy. V diecézi Jérémie, kterou spravuje jezuitský biskup Gontrand Décoste, se zřítila střecha katedrály a v biskupově domě jsou velké praskliny. Po ověření situace bylo zjištěno, že...

Starší články v rubrice


Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


více »

Kalendárium

Památka sv. Františka Borgiáše


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil