Dnes je 27. 1. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

Pátý a šestý obraz ze série „Nebeské srdce“

Středa, 28.12.2022
Řím. Seznamte se s dalšími dvěma obrazy na chodbě před pracovnou otce generála, které jsou inspirovány Univerzálními apoštolskými preferencemi Tovaryšstva Ježíšova. Pátý obraz se nazývá „Dva životy“. Spolupracovali na něm P. Arturo Araujo SJ a student Alex Campagnella-Dose. Základní motiv je vzat z fotografie Alejandra Olayo Mendeze SJ z roku 2020, která zachycuje svobodnou matka ze Střední Ameriky migrující do Mexika se svými dvěma syny. Veze je...

Poutní slavnost v pražském kostele svatého Štěpána

Úterý, 27.12.2022
Praha. Poutní bohoslužba ve farním kostele svatého Štěpána 26. prosince s doprovodem sboru a orchestru od kostela svatého Gotharda přitáhla značný počet věřících. Zazněly skladby Františka Xavera Brixiho. Na začátku promluvy udělal P. František Hylmar SJ krátký historický exkurz. Kostel svatého Štěpána dal v polovině čtrnáctého století postavit Karel IV. Jeho titul byl přenesen z nedaleké rotundy ze dvanáctého století, která je dnes zasvěcena svatému...

Dva jezuité zařazeni mezi ctihodné

Středa, 21.12.2022
Řím. Papež František 17. prosince schválil nové dekrety Dikasteria pro blahořečení a svatořečení. Dva z nich připisují jezuitům otci Matteu Riccimu a bratru Marcosovi Figueroovi titul „ctihodný“. Uznáním hrdinských ctností se stal ctihodným jezuita otec Matteo Ricci, který byl apoštolem v Číně (1552–1610). Je uznáván jako jeden z největších misionářů církve a v Asii je stále uctíván. Jeho sláva se nyní šíří spontánně a zdá se, že je spojena s určitými znameními...

Obvinění proti Markovi Rupnikovi: Jezuité zveřejnili chronologii vyšetřování

Úterý, 20.12.2022
Řím. Otec Johan Verschueren SJ zve ty, kteří mají co oznámit, aby se přihlásili: „Jde mi především o ty, kteří trpěli.“ Na internetových stránkách generální kurie Tovaryšstva Ježíšova byly dnes zveřejněny podrobnosti o vyšetřování a krocích, které byly podniknuty v souvislosti s obviněními z psychického a sexuálního zneužívání, jež vzneslo několik zletilých zasvěcených žen vůči jezuitskému otci Markovi Ivanu Rupnikovi, známému umělci a kazateli. Jedná se o první...

Setkání Eucharistického hnutí mládeže

Pondělí, 19.12.2022
Poprvé od roku 2019 se všechny skupiny Eucharistického hnutí mládeže setkaly osobně na národní úrovni. Při předchozím, loňském setkání ještě platila pravidla sociálního distancování kvůli koronaviru. Pozváni byli pouze studenti vyšších ročníků středních škol a univerzitní studenti: vzájemné objetí a společné slavení eucharistie nebylo možné; bylo těžké vidět úsměvy za rouškami. Návrat do normálu byl velkým darem pro každého z pěti set šedesáti dospívajících a...

Návštěva otce generála v portugalské provincii

Čtvrtek, 15.12.2022
Portugalsko. Svoji návštěvu v Portugalsku na začátku prosince zahájil P. Arturo Sosa SJ v oblasti Algarve, vesnici São José de Alcalar a farnosti Panny Marie Pomocné. Byl přijat s radostí a prostotou. „Kéž jste na naší cestě hvězdou, která svítí, kompasem, který nás vede, plamenem, který nás rozněcuje, zahřívá a naplňuje láskou. Ciťte se dobře, velmi milován, oblíben jako posel našeho Pána Ježíše Krista.“ Těmito slovy, která napsala a přednesla učitelka Lutília Rocha...

Nová aplikace Jezuitská pouť

Středa, 14.12.2022
Řím. Komunikační tým generální kurie Tovaryšstva Ježíšova představil novou aplikaci pro mobilní telefony nazvanou Jezuitská pouť. Je k dispozici na platformách Android a iOS v angličtině, španělštině, francouzštině a italštině. Aplikace umožňuje virtuálně nebo fyzicky navštívit čtyřiačtyřicet míst souvisejících s životní cestou svatého Ignáce Loyoly. Je určena pro jezuity, ignaciánskou rodinu a katolíky z celého světa, kteří si přejí tuto speciální pouť...

Třetí a čtvrtý obraz ze série „Nebeské srdce“

Úterý, 13.12.2022
Řím. Pokračujeme v přibližování obrazů, které nyní zdobí chodu před pracovnou otce generála. Autory třetího obrazu jsou Arturo Araujo SJ a studentka Bridgette Huhtala. Je vytvořen na základě fotografie Christiana Fuchse pro Jezuitskou službu uprchlíkům v táboře v keňské Kakumě roku 2013. Je nazván „Bůh Stvořitel“. Dílo ilustruje dětskou představivost a její paralely s Božím stvořením. Představivost pramení z prostředí mladých lidí a jejich role jako zdroje...

Nenechte si ujít poslední letošní číslo bulletinu Jezuité

Úterý, 13.12.2022
Praha. Čtvrté číslo bulletinu Jezuité se věnuje tématu smíření v kontextu války na Ukrajině. V souvislosti s válkou na Ukrajině a jejími dopady hovoří v úvodu P. Petr Havlíček SJ o usmíření, které jde do podstaty, jak nás tomu učí evangelium. Otec Jan Regner SJ nabízí ve zkrácené formě text P. George Aschenbrennera SJ o examenu (zpytování svědomí), který je zásadní pro náš duchovní růst. O službě smíření, jak se žije v Tovaryšstvu od počátku, hovoří P. Václav Novotný SJ. Její základ vidí v důvěrném vztahu ke Kristu. V odpovědi na anketní otázku se řeckokatolický kněz a dva jezuité vyznávají, kde je jejich zdroj naděje. V rozhovoru odpovídá polský jezuita...

Příběh Jevhenije

Čtvrtek, 8.12.2022
S cílem zvýšit povědomí a ukázat světu krutost, kterou způsobuje válka, přináší Jezuitská služba uprchlíkům (JRS) v Evropě skutečný příběh žen přímo zasažených válkou na Ukrajině. Jevhenija žila se svou matkou v Oděse, městě na jihu Ukrajiny s výhledem na Černé moře, známém svou architekturou z devatenáctého století, včetně Oděského divadla opery a baletu a monumentálních Potěmkinových schodů. Jakmile vypukla válka, pokusily se...

< předcházející   další >


Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za vychovatele
Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými svědky tím, že učí bratrství, a ne soupeření, a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem.

Národní úmysl
Za volbu prezidenta
Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší země.

více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy

Úmrtí Antonína Eisnera SJ


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil