Kdo jsme / Kdo je kdo Dnes je 14. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Robert Kunert

Centrum Societ. sororum Jesu
Zeyerova 5
772 00 Olomouc
ssjol(zavináč)mybox.cz

Robert Kunert se narodil 29. dubna 1933 v Dolní Čermné. Absolvoval gymnázium v Hradci Králové a v Lanškrouně, pak v letech 1952−1967 pracoval jako dělník, později jako technický pracovník ve Východočeských papírnách v Lanškrouně (kromě let 1953−1955, kdy byl u PTP v dolech na Kladně). Dne 1. listopad 1957 tajně vstoupil do jezuitského řádu. První sliby složil v Dobrušce 19. května 1962 a po pěti letech na to odešel ilegálně do Rakouska.

V letech 1967−1972 studoval teologii na univerzitě v Innsbrucku, kde 4. července 1970 také přijal kněžské svěcení. Dva roky poté mu bylo uděleno rakouské státní občanství. V letech 1972−1973 krátce působil u českých krajanů v Londýně, v letech 1974−1980 byl spirituálem křížových sester v Tyrolsku a Vorarlbergu. V roce 1975 byl aplikován do rakouské jezuitské provincie. Dne 2. února 1978 složil v Innsbrucku poslední sliby. V letech 1980−1996 žil v jezuitské komunitě v Klagenfurtu a působil jako rektor jezuitského kostela. Na sv. Ignáce roku 1981 založil v Klagenfurtu Společnost sester Ježíšových (SSJ) a stal se spirituálem této nové řeholní společnosti.

V letech 1996−2009 byl členem komunity na jezuitském provincialátu ve Vídni. Od konce roku 2009 žije opět v České republice a bydlí v olomouckém Centru SSJ.


Rozhovory s Robertem Kunertem:
Společnost vyrostla z exercicií, Bulletin Jezuité, 2011, č. 3, s. 14-18.
Noviciát tehdy neexistoval, Bulletin Jezuité, 2007, č. 4, s. 4-6.
Kdo nic neriskuje, nic nezíská, Bulletin Jezuité, 1998, č. 3, s. 20-23.


Novinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Filmové exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil