Kdo jsme / Kdo je kdo Dnes je 21. 4. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Robert Kunert

Centrum Societ. sororum Jesu
Zeyerova 5
772 00 Olomouc
ssjol(zavináč)mybox.cz

Robert Kunert se narodil 29. dubna 1933 v Dolní Čermné. Absolvoval gymnázium v Hradci Králové a v Lanškrouně, pak v letech 1952−1967 pracoval jako dělník, později jako technický pracovník ve Východočeských papírnách v Lanškrouně (kromě let 1953−1955, kdy byl u PTP v dolech na Kladně). Dne 1. listopad 1957 tajně vstoupil do jezuitského řádu. První sliby složil v Dobrušce 19. května 1962 a po pěti letech na to odešel ilegálně do Rakouska.

V letech 1967−1972 studoval teologii na univerzitě v Innsbrucku, kde 4. července 1970 také přijal kněžské svěcení. Dva roky poté mu bylo uděleno rakouské státní občanství. V letech 1972−1973 krátce působil u českých krajanů v Londýně, v letech 1974−1980 byl spirituálem křížových sester v Tyrolsku a Vorarlbergu. V roce 1975 byl aplikován do rakouské jezuitské provincie. Dne 2. února 1978 složil v Innsbrucku poslední sliby. V letech 1980−1996 žil v jezuitské komunitě v Klagenfurtu a působil jako rektor jezuitského kostela. Na sv. Ignáce roku 1981 založil v Klagenfurtu Společnost sester Ježíšových (SSJ) a stal se spirituálem této nové řeholní společnosti.

V letech 1996−2009 byl členem komunity na jezuitském provincialátu ve Vídni. Od konce roku 2009 žije opět v České republice a bydlí v olomouckém Centru SSJ.


Rozhovory s Robertem Kunertem:
Společnost vyrostla z exercicií, Bulletin Jezuité, 2011, č. 3, s. 14-18.
Noviciát tehdy neexistoval, Bulletin Jezuité, 2007, č. 4, s. 4-6.
Kdo nic neriskuje, nic nezíská, Bulletin Jezuité, 1998, č. 3, s. 20-23.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii
Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.
Národní úmysl: Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


Biblická exegeze s Živými kameny


Noc kostelů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení (Kurz 238)


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení Anamnéza


Ignaciánské exercicie: 2. týden


více »

Kalendárium

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil