Kdo jsme / Kdo je kdo Dnes je 14. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Jan Palacký

Domov sv. Anežky
Žižkova 504/3
602 00 Brno 2

Jan Palacký se narodil 21. prosince 1937. Do Tovaryšstva vstoupil tajně 7. října 1956, tajně také studoval filozofii v Krakově. V roce 1968 odešel do Itálie, kde dostudoval a 21. listopadu 1971 byl v Římě vysvěcen na kněze ve východním ritu. Pak deset let pracoval jako nemocniční kaplan v Neapoli a zároveň vystudoval medicínu. Poslední sliby složil 7. října 1979. Tři roky byl lékařem v leprosáriích na Madagaskaru a v letech 1989−2004 působil jako lékař a kněz v misijní stanici San Francisco de Moxos v Bolívii. Po svém návratu do Itálie ještě odjel na rok do Albánie.

Od roku 2010 je členem brněnské jezuitské komunity a působí v pastoraci na různých místech města, mimo jiné mezi řeckokatolíky při kostele sv. Máří Magdalény. Roku 2017 mu Milosrdní bratři udělili za celoživotní dílo při pomoci lidem v misijních oblastech cenu Celestýna Opitze.

O svých bohatých zkušenostech vypráví v knize Štafeta. Vzpomínky z misií, kterou vydal na podzim roku 2017 v Brně.


Rozhovory s Janem Palackým:
Misionář každým coulem, 21. prosince 2017.
Šel za trpícími - jako kněz a lékař zároveň, Katolický týdeník, 2011/46.
Byl jsem taková bílá vrána, Bulletin Jezuité, 2006, č. 4, s. 25-28.
Jsem takový zapadlý vlastenec, Bulletin Jezuité, 2004, č. 1, s. 10-11.


Z působení P. Palackého v Bolívii:
P. Jan Palacký a jeho pomocníci − pokračování, Bulletin Jezuité, 2004, č. 2, s. 12−13.
P. Jan Palacký a jeho pomocníci, Bulletin Jezuité, 2004, č. 1, s. 14−15.
Milan Boldi, Pozdrav z Bolívie, Bulletin Jezuité, 2002, č. 2, s. 28.
Milan Boldi, Misie v Bolívii, Bulletin Jezuité, 2001, č. 3, s. 15−17.
Luděk Kaluža, Veterinář misionářem v Bolívii − dokončení, Bulletin Jezuité, 1999, č. 1, s. 9−11.
Luděk Kaluža, Veterinář misionářem v Bolívii, Bulletin Jezuité, 1998, č. 6, s. 15−18.


Z působení P. Palackého v Albánii:
Služba lidem má úžasnou sílu, 10. října 2007.


Novinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Filmové exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil