Kdo jsme / Kdo je kdo Dnes je 19. 10. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Jan Palacký

Domov sv. Anežky
Žižkova 504/3
602 00 Brno 2

Jan Palacký se narodil 21. prosince 1937. Do Tovaryšstva vstoupil tajně 7. října 1956, tajně také studoval filozofii v Krakově. V roce 1968 odešel do Itálie, kde dostudoval a 21. listopadu 1971 byl v Římě vysvěcen na kněze ve východním ritu. Pak deset let pracoval jako nemocniční kaplan v Neapoli a zároveň vystudoval medicínu. Poslední sliby složil 7. října 1979. Tři roky byl lékařem v leprosáriích na Madagaskaru a v letech 1989−2004 působil jako lékař a kněz v misijní stanici San Francisco de Moxos v Bolívii. Po svém návratu do Itálie ještě odjel na rok do Albánie.

Od roku 2010 je členem brněnské jezuitské komunity a působí v pastoraci na různých místech města, mimo jiné mezi řeckokatolíky při kostele sv. Máří Magdalény. Roku 2017 mu Milosrdní bratři udělili za celoživotní dílo při pomoci lidem v misijních oblastech cenu Celestýna Opitze.

O svých bohatých zkušenostech vypráví v knize Štafeta. Vzpomínky z misií, kterou vydal na podzim roku 2017 v Brně.


Rozhovory s Janem Palackým:
Misionář každým coulem, 21. prosince 2017.
Šel za trpícími - jako kněz a lékař zároveň, Katolický týdeník, 2011/46.
Byl jsem taková bílá vrána, Bulletin Jezuité, 2006, č. 4, s. 25-28.
Jsem takový zapadlý vlastenec, Bulletin Jezuité, 2004, č. 1, s. 10-11.


Z působení P. Palackého v Bolívii:
P. Jan Palacký a jeho pomocníci − pokračování, Bulletin Jezuité, 2004, č. 2, s. 12−13.
P. Jan Palacký a jeho pomocníci, Bulletin Jezuité, 2004, č. 1, s. 14−15.
Milan Boldi, Pozdrav z Bolívie, Bulletin Jezuité, 2002, č. 2, s. 28.
Milan Boldi, Misie v Bolívii, Bulletin Jezuité, 2001, č. 3, s. 15−17.
Luděk Kaluža, Veterinář misionářem v Bolívii − dokončení, Bulletin Jezuité, 1999, č. 1, s. 9−11.
Luděk Kaluža, Veterinář misionářem v Bolívii, Bulletin Jezuité, 1998, č. 6, s. 15−18.


Z působení P. Palackého v Albánii:
Služba lidem má úžasnou sílu, 10. října 2007.


Novinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Poslání zasvěcených osob
Aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.
Národní úmysl: Za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat (srv. Žl 23/22).
více »

Nejbližší akce

Setkání mladých lidí a řeholníků s názvem


III. konference o evangelizaci


Rekolekce s P. Józefem Augustynem


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Duchovní obnova o mši svaté


Duchovní obnova pro manželské páry


více »

Kalendárium

Památka mučedníků ze Severní Ameriky


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil