Kdo jsme / Kdo je kdo Dnes je 21. 4. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Jan Palacký

Domov sv. Anežky
Žižkova 504/3
602 00 Brno 2

Jan Palacký se narodil 21. prosince 1937. Do Tovaryšstva vstoupil tajně 7. října 1956, tajně také studoval filozofii v Krakově. V roce 1968 odešel do Itálie, kde dostudoval a 21. listopadu 1971 byl v Římě vysvěcen na kněze ve východním ritu. Pak deset let pracoval jako nemocniční kaplan v Neapoli a zároveň vystudoval medicínu. Poslední sliby složil 7. října 1979. Tři roky byl lékařem v leprosáriích na Madagaskaru a v letech 1989−2004 působil jako lékař a kněz v misijní stanici San Francisco de Moxos v Bolívii. Po svém návratu do Itálie ještě odjel na rok do Albánie.

Od roku 2010 je členem brněnské jezuitské komunity a působí v pastoraci na různých místech města, mimo jiné mezi řeckokatolíky při kostele sv. Máří Magdalény. Roku 2017 mu Milosrdní bratři udělili za celoživotní dílo při pomoci lidem v misijních oblastech cenu Celestýna Opitze.

O svých bohatých zkušenostech vypráví v knize Štafeta. Vzpomínky z misií, kterou vydal na podzim roku 2017 v Brně.


Rozhovory s Janem Palackým:
Misionář každým coulem, 21. prosince 2017.
Šel za trpícími - jako kněz a lékař zároveň, Katolický týdeník, 2011/46.
Byl jsem taková bílá vrána, Bulletin Jezuité, 2006, č. 4, s. 25-28.
Jsem takový zapadlý vlastenec, Bulletin Jezuité, 2004, č. 1, s. 10-11.


Z působení P. Palackého v Bolívii:
P. Jan Palacký a jeho pomocníci − pokračování, Bulletin Jezuité, 2004, č. 2, s. 12−13.
P. Jan Palacký a jeho pomocníci, Bulletin Jezuité, 2004, č. 1, s. 14−15.
Milan Boldi, Pozdrav z Bolívie, Bulletin Jezuité, 2002, č. 2, s. 28.
Milan Boldi, Misie v Bolívii, Bulletin Jezuité, 2001, č. 3, s. 15−17.
Luděk Kaluža, Veterinář misionářem v Bolívii − dokončení, Bulletin Jezuité, 1999, č. 1, s. 9−11.
Luděk Kaluža, Veterinář misionářem v Bolívii, Bulletin Jezuité, 1998, č. 6, s. 15−18.


Z působení P. Palackého v Albánii:
Služba lidem má úžasnou sílu, 10. října 2007.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii
Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.
Národní úmysl: Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


Biblická exegeze s Živými kameny


Noc kostelů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení (Kurz 238)


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení Anamnéza


Ignaciánské exercicie: 2. týden


více »

Kalendárium

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil