Slavnostní požehnání varhan14 Obětní dary nesou mladí varhaníci Emanuel-Ondřej, Miroslava i děti se svícemi

Předchozí      Další