V Litvě proběhl Středoevropský Magis 2019Taizé experiment

   Další