Dnes je 2. 9. 2015  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Fotogalerie

Svatoignácká Pouť 2015

Pátek, 31.7.15
Poslední den v měsíci červenci, který letos připadá na pátek, patří jako obvykle jedné z největších slavností (našeho) liturgického roku, slavnosti sv. Ignáce z Loyoly, kněze a mystika, zakladatele jezuitského řádu a patrona našeho kostela. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Primiční mše Lukáše Hrabánka

Neděle, 28.6.15
Primiční mši svatou sloužil Lukáš Hrabánek v neděli 28. června 2015 v 11 hodin v kostele sv. Ignáce.(Foto: Ivan Dobrovolský)

Potřeb otce Severina Leitnera

Pátek, 12.6.15
V pátek 12. června od 10:30 se v kostele Santo Spirito v Římě uskutečnil pohřeb tragicky zesnulého otce Severina Leitnera, asistenta otce generála pro střední a východní Evropu. Přede mší byla jeho rakev vystavena v kapli na nedaleké generální kurii. Zádušní mši předsedal generální představený řádu Adolfo Nicolás. Po mši bylo tělo otce Leitnera uloženo v jezuitském hrobě na hřbitově Campo Verano v Římě. (Foto: SJWeb).

Výstava George Radojčiče v kostele sv. Ignáce

Sobota, 6.6.15
Při příležitosti Noci kostelů a Dnů víry se v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze uskutečnila výstava George Radojčiče. Výstava instalovaná na chrámovém ochozu představila kresby, akvarely a plátna tohoto mladého umělce s Landau-Kleffernovým syndromem. Fotografie přibližují instalaci výstavy. (Foto Jana Radojčičová)

Boží Tělo 2015

Čtvrtek, 4.6.15
Slavnost Těla a Krve Páně u sv. Ignáce byla slavena mší svatou v 17:30. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Nejsvětější Trojice 2015

Neděle, 31.5.15
Slavnost Nejsvětější Trojice. Mši svatou v 9 hod. celebroval P. provinciál Josef Stuchlý SJ. Vynikající hudební doprovod provedl dětský sbor školy Nativity. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Letnice 2015

Neděle, 24.5.15
Slavnost Seslání Ducha svatého, následovala oslava stých narozenin našich milých otců Josefa a Ladislava. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Připomínka 400. výročí smrti sv. Jana Ogilvie

Středa, 20.5.15
Ve dnech 19. až 20. května se v Olomouci uskutečnila vzpomínková akce, která přiblížila osobnost a životní osudy skotského jezuity a mučedníka sv. Jana Ogilvie, jenž je obdobím své jezuitské formace úzce spjat s Olomoucí i s Brnem. Vzácným hostem setkání byl někdejší britský jezuitský provinciál James Crampsey, který sloužil slavnostní studentskou mši svatou v jezuitském kostele Panny Marie Sněžné a k zájemcům promluvil během dvou přednášek. První se zaměřila na aktuální téma vztahu papeže Františka k ignaciánské spiritualitě a druhá přiblížila životní osudy sv. Jana Ogilvie. (Foto: Pavel Langer, www.clovekavira.cz)

Biřmování v kostele sv. Ignáce 2015

Neděle, 17.5.15
V kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v neděli 17. května při ranní mši od 9 hodin uděloval svátost křesťanské dospělosti několika mladým lidem pražský světící biskup Karel Herbst (Foto Ivan Dobrovolský).

P. Jan Rybář přebírá pamětní medaili

Pátek, 8.5.15
V pátek 8. května přijal P. Jan Rybář SJ z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France pamětní medaili udělovanou osobnostem, které se zasloužily o rozvoj či prezentaci Královéhradeckého kraje. (Foto: Krajský úřad Královéhradeckého kraje)

Starší fotogalerie


Novinka z Refugia

Integrální poznání

Symbol jako nejdokonalejší výpověď

Tomáš Špidlík, Marko Ivan Rupnik

Klademe-li úporně důraz na „racionálnost“, končíváme často v „iracionalitě“ a naopak. Jedno nemůže zdravě růst bez druhého. Rozum a city nestojí proti sobě, ale vzájemně se potřebují, jen tak je možné poznávat integrálně (plně, celistvě). Český jezuita, kardinál Tomáš Špidlík, se v samém závěru svého života důkladně zaobíral důsledky roztříštěnosti celku života na fragmenty. Bystře a kompetentně nás provází tím, co dnešní civilizace postrádá: úctou k celku života. Zároveň jde o objasnění zkušenosti člověka se symbolem, zejména existuje-li záplava jeho nesprávných interpretací, a o způsob vnitřního, tedy celkového nahlížení na realitu kolem nás...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Aby rostly příležitosti pro vzdělávání a práci pro všechny mladé lidi.
2. Za katechety, aby jejich život byl v souladu s vírou, kterou hlásají, a tak o ní věrohodně svědčili druhým.
3. Aby všichni lidé poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání.
více »

Nejbližší akce

Duchovní obnova a pouť jezuitských přátel


Manželské večery I.


Koncert k jubileu Zdeňka Pololáníka


Manželské večery II.


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení


Filmové exercicie (Kurz 108)


Úvod do meditace (Kurz 110)


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Formula instituti potvrzena Pavlem III.

Památka sv. Melichara Grodeckého


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil