Dnes je 27. 11. 2015  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Fotogalerie

Slavnost Krista Krále u Ignáce

Neděle, 22.11.15
Nedělní liturgii Slavnosti Krista Krále v 9 hodin jsme v kostele sv. Ignáce v Praze prožívali v milém doprovodu dětí. Celebroval a kázal otec Josef Čunek SJ. (Foto: Ivan Dobrovolský)

32. neděle v mezidobí u Ignáce

Neděle, 8.11.15
O 32. neděli v mezidobí sloužil mši svatou v 9 hodin v kostele sv. Ignáce v Praze P. Jiří Kovář SJ. (Foto: Ivan Dobrovolský)

27. neděle v mezidobí u Ignáce

Neděle, 4.10.15
Mše svatá pro děti a s dětmi v kostele sv. Ignáce v Praze. Silný zážitek. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Duchovní obnova pro jezuitské přátele

Neděle, 20.9.15
O víkendu 18. až 20. října se na Svatém Hostýně uskutečnila duchovní obnova a pouť jezuitských přátel a spolupracovníků z celé České republiky. Obnovu vedl otec Josef Čunek z pražské komunity. Celé setkání vyvrcholilo poutní mší svatou, kterou celebroval provinciál českých jezuitů Josef Stuchlý. (Foto: Martin Bišťan)

První sliby Prokopa Jandy a Václava Novotného

Pondělí, 7.9.15
O svátku tří košických mučedníků, 7. září 2015, složilo při mši svaté sloužené v noviciátní kapli sv. Stanislava Kostky v Ružomberku do rukou svých provinciálů své první, jednoduché věčné sliby chudoby, čistoty a poslušnosti šest noviců. Za českou provincii sliby složili Prokop Janda a Václav Novotný, za provincii slovenskou Martin Komár, Jaroslav Šofranko a Ladislav Popovič. Ve své formaci budou naši dva noví scholastikové pokračovat studiem filozofie v Krakově. (Foto: P. Martin Halčák SJ)

Svatoignácká pouť 2015

Pátek, 31.7.15
Poslední den v měsíci červenci, který letos připadl na pátek, patří jako obvykle jedné z největších slavností (našeho) liturgického roku, slavnosti sv. Ignáce z Loyoly, kněze a mystika, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova a patrona jezuitského kostela na Karlově náměstí v Praze. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Primiční mše Lukáše Hrabánka

Neděle, 28.6.15
Primiční mši svatou sloužil Lukáš Hrabánek v neděli 28. června 2015 v 11 hodin v kostele sv. Ignáce v Praze. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Potřeb otce Severina Leitnera

Pátek, 12.6.15
V pátek 12. června od 10:30 se v kostele Santo Spirito v Římě uskutečnil pohřeb tragicky zesnulého otce Severina Leitnera, asistenta otce generála pro střední a východní Evropu. Přede mší byla jeho rakev vystavena v kapli na nedaleké generální kurii. Zádušní mši předsedal generální představený řádu Adolfo Nicolás. Po mši bylo tělo otce Leitnera uloženo v jezuitském hrobě na hřbitově Campo Verano v Římě. (Foto: SJWeb).

Výstava George Radojčiče v kostele sv. Ignáce

Sobota, 6.6.15
Při příležitosti Noci kostelů a Dnů víry se v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze uskutečnila výstava George Radojčiče. Výstava instalovaná na chrámovém ochozu představila kresby, akvarely a plátna tohoto mladého umělce s Landau-Kleffernovým syndromem. Fotografie přibližují instalaci výstavy. (Foto: Jana Radojčičová)

Boží Tělo 2015

Čtvrtek, 4.6.15
Slavnost Těla a Krve Páně u sv. Ignáce byla slavena mší svatou v 17:30. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Starší fotogalerie


Náš tip

Integrální poznání

Symbol jako nejdokonalejší výpověď

Tomáš Špidlík, Marko Ivan Rupnik

Klademe-li úporně důraz na „racionálnost“, končíváme často v „iracionalitě“ a naopak. Jedno nemůže zdravě růst bez druhého. Rozum a city nestojí proti sobě, ale vzájemně se potřebují, jen tak je možné poznávat integrálně (plně, celistvě). Český jezuita, kardinál Tomáš Špidlík, se v samém závěru svého života důkladně zaobíral důsledky roztříštěnosti celku života na fragmenty. Bystře a kompetentně nás provází tím, co dnešní civilizace postrádá: úctou k celku života. Zároveň jde o objasnění zkušenosti člověka se symbolem, zejména existuje-li záplava jeho nesprávných interpretací, a o způsob vnitřního, tedy celkového nahlížení na realitu kolem nás...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my.
2. Za církevní pastýře, aby hluboce milovali své stádce, a tak ho mohli doprovázet na cestě a udržovat jeho naději živou.
3. Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště z důvodu nenávisti a válek.
více »

Nejbližší akce

Manželské večery VII.


Výtvarný víkend s nádechem adventu


Manželské večery VIII.


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení


Duchovní obnova


Adventní duchovní cvičení


Mezi duší a Duchem I. (Kurz 118)


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil