Dnes je 5. 5. 2016  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Fotogalerie

Svátost biřmování u Ignáce

Neděle, 24.4.16
Pátá neděle velikonoční v kostele sv. Ignáce v Praze. Pan biskup Herbst při mši sv. v 9.00 hodin udílel svátost biřmování. Pečeť Ducha svatého přijalo 22 dospělých, letos o velikonoční vigilii pokřtěných. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Neděle čtvrtá velikonoční u Ignáce

Neděle, 17.4.16
Jan 10,27-30: Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Deset let brněnské anglické komunity

Neděle, 17.4.16
V neděli 17. dubna při mši ve 12:15 oslavila mezinárodní anglicky mluvící komunita, která se schází při jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, deset let své existence. Mši celebroval jezuitský provinciál Josef Stuchlý, který během svého brněnského působení stál při zrodu společenství. Po mši následovalo pohoštění v přilehlé zahrádce. (Foto: Vlastibor Čermák)

Třetí velikonoční neděle u Ignáce

Neděle, 10.4.16
Třetí velikonoční neděle u sv. Ignáce v Praze. Mši svatou v 9.00 hodin sloužili otcové Jan Regner SJ a Josef Čunek SJ. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Přednáška P. Michala Altrichtera o Karlu IV.

Sobota, 9.4.16
Při příležitosti letošních oslav 700. výročí narození Karla IV. se v sobotu 9. dubna na Velehradě konala přednáška P. Michala Altrichtera SJ z olomouckého Centra Aletti. Přednášku věnovanou duchovnímu profilu římského císaře a českého krále Karla IV. hostil Sál kardinála Tomáše Špidlíka ve velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje. (Foto: Informační centrum Velehrad)

Duchovní obnova s otcem Janem Rybářem

Čtvrtek, 7.4.16
Počátkem prvního dubnového týdne se v Marianu v Janských Lázních uskutečnila duchovní obnova pro seniory a seniorské manželské páry, kterou vedl oblíbený exercitátor, otec Jan Rybář SJ. Během obnovy byl vyhrazen čas i na procházky po lázeňském městečku a výlety do okolní přírody a za poznáním bližších i vzdálenějších pamětihodností, např. Havlova Hrádečku či mariánského poutního místa v polském Křešově. (Foto: manželé Adamovi; další fotografie si můžete prohlédnout zde.)

Druhá neděle velikonoční u Ignáce

Neděle, 3.4.16
Druhá neděle velikonoční v kostele sv. Ignáce v Praze. Svatý otec Jan Pavel II. si přál, aby tato neděle byla slavena jako slavnost Božího milosrdenství. Ve slovu "milosrdenství" spatřoval shrnuté a pro naši dobu nově interpretované celé tajemství Vykoupení. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Neděle Zmrtvýchvstání Páně u Ignáce

Neděle, 27.3.16
Boží hod velikonoční v kostele sv. Ignáce v Praze. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Slavnost Kristova vzkříšení u Ignáce

Sobota, 26.3.16
Slavnost Kristova vzkříšení, velikonoční vigilie, v kostele sv. Ignáce v Praze začala ve 20 hodin na dvoře jezuitské rezidence zapálením a žehnáním ohně. Radostnou událostí byl křest dospělých: Zuzana Klimková, Barbora Komarská, Martin Kudláček, Pavel Pidrman, Věra Šímová, Věrka Šímová a Šárka Váchalová. Pamatujme na ně v modlitbě. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Velký Pátek u Ignáce

Pátek, 25.3.16
Na Velký pátek si připomínáme smrt Ježíše Krista na kříži. Středem liturgie není eucharistie, ale kříž. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Starší fotogalerie


Náš tip

Svatý rok milosrdenství

Průvodce na každý den

Tomáš Špidlík

Svatý rok milosrdenství je pro celou církev mimořádnou událostí. Co v něm máme dělat? Především "Obnovit hodnotu mlčení při rozjímání Slova, které nám je určeno. Takto lze rozjímat Boží milosrdenství a osvojovat si je jako vlastní životní styl" (papež František). Předložené body ke každodenní meditaci jsou vybrány z díla otce Tomáše Špidlíka a sledují tento záměr: obdržet stravu pro vnitřní život a zároveň čerpat podněty pro apoštolskou činnost z osvědčených pramenů....
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.
2. Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.
3. Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.
více »

Nejbližší akce

Manželské večery u jezuitů VII.


Jezuitou dnes


Manželské večery u jezuitů VIII.


Zájezd do Pobaltí s P. Františkem Líznou


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory a osamělé seniory


Ignaciánské exercicie (Kurz 139)


Duchovní obnova


Víkendová duchovní obnova


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil