Dnes je 28. 5. 2016  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Fotogalerie

Slavnost Seslání Ducha Svatého u Ignáce

Neděle, 15.5.16
„Nenechám vás sirotky“ (Jan 14,18). Ježíšovo misijní poslání, které vrcholí darováním Ducha svatého, mělo zásadní cíl - znovu navázat náš, hříchem poničený vztah k Otci. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Mezinárodní setkání noviciátů na Velehradě

Neděle, 15.5.16
V týdnu od 9. do 15. května se na Velehradě uskutečnilo pravidelné každoroční setkání jezuitských noviciátů střední a východní Evropy. Sjeli se na něj členové dvou noviciátů v Polsku, noviciátu v Maďarsku, Chorvatsku a společného česko-slovenského noviciátu v Ružomberku. Na moravském poutním místě se sešlo třicet sedm jezuitů, z nichž dvacet devět byli novicové pocházející z osmi zemí. Nechyběl ani český novic Vojtěch Fojt. (Foto: Jan Adamík SJ).

Neděle sedmá velikonoční u Ignáce

Neděle, 8.5.16
Sedmá neděle velikonoční u sv. Ignáce v Praze. Na výzvu otce Josefa děti přiběhly a přinesly obětní dary. Stejně tak se seběhly i ke společné modlitbě Otče náš kolem oltáře. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Svátost biřmování u Ignáce

Neděle, 24.4.16
Pátá neděle velikonoční v kostele sv. Ignáce v Praze. Pan biskup Herbst při mši sv. v 9.00 hodin udílel svátost biřmování. Pečeť Ducha svatého přijalo 22 dospělých, letos o velikonoční vigilii pokřtěných. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Barokní jezuitské Klatovy 2016

Neděle, 24.4.16
O víkendu 22. až 24. dubna se uskutečnil jubilejní desátý ročník Barokních jezuitských Klatov. Program tvořila již tradiční historická konference, kterou poprvé doplnila komentovaná prohlídka klatovského Pavilonu skla. Nechyběly slavnostní mše svaté slavené v klatovském jezuitském kostele. Setkání završila disputace jezuity a dominikána na aktuální témata současné církev a společnosti. (Foto: Karel Nováček, více fotografií na webu BJK)

Neděle čtvrtá velikonoční u Ignáce

Neděle, 17.4.16
Jan 10,27-30: Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Deset let brněnské anglické komunity

Neděle, 17.4.16
V neděli 17. dubna při mši ve 12:15 oslavila mezinárodní anglicky mluvící komunita, která se schází při jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, deset let své existence. Mši celebroval jezuitský provinciál Josef Stuchlý, který během svého brněnského působení stál při zrodu společenství. Po mši následovalo pohoštění v přilehlé zahrádce. (Foto: Vlastibor Čermák)

Třetí velikonoční neděle u Ignáce

Neděle, 10.4.16
Třetí velikonoční neděle u sv. Ignáce v Praze. Mši svatou v 9.00 hodin sloužili otcové Jan Regner SJ a Josef Čunek SJ. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Přednáška P. Michala Altrichtera o Karlu IV.

Sobota, 9.4.16
Při příležitosti letošních oslav 700. výročí narození Karla IV. se v sobotu 9. dubna na Velehradě konala přednáška P. Michala Altrichtera SJ z olomouckého Centra Aletti. Přednášku věnovanou duchovnímu profilu římského císaře a českého krále Karla IV. hostil Sál kardinála Tomáše Špidlíka ve velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje. (Foto: Informační centrum Velehrad)

Duchovní obnova s otcem Janem Rybářem

Čtvrtek, 7.4.16
Počátkem prvního dubnového týdne se v Marianu v Janských Lázních uskutečnila duchovní obnova pro seniory a seniorské manželské páry, kterou vedl oblíbený exercitátor, otec Jan Rybář SJ. Během obnovy byl vyhrazen čas i na procházky po lázeňském městečku a výlety do okolní přírody a za poznáním bližších i vzdálenějších pamětihodností, např. Havlova Hrádečku či mariánského poutního místa v polském Křešově. (Foto: manželé Adamovi; další fotografie si můžete prohlédnout zde.)

Starší fotogalerie


Náš tip

Svatý rok milosrdenství

Průvodce na každý den

Tomáš Špidlík

Svatý rok milosrdenství je pro celou církev mimořádnou událostí. Co v něm máme dělat? Především "Obnovit hodnotu mlčení při rozjímání Slova, které nám je určeno. Takto lze rozjímat Boží milosrdenství a osvojovat si je jako vlastní životní styl" (papež František). Předložené body ke každodenní meditaci jsou vybrány z díla otce Tomáše Špidlíka a sledují tento záměr: obdržet stravu pro vnitřní život a zároveň čerpat podněty pro apoštolskou činnost z osvědčených pramenů....
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.
2. Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.
3. Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.
více »

Nejbližší akce

Vernisáž výstavy Příběh sochy


Pouť za obnovu rodin a duchovní povolání


Zájezd do Pobaltí s P. Františkem Líznou


Varhanní koncert k 510. výročí narození sv. Františka Xaverského


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova


Duchovní cvičení pro řeholnice


Ignaciánské exercicie


Duchovní obnova


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil