Dnes je 31. 3. 2015  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Fotogalerie

Padesátiny Václava Dlapky

Úterý, 10.12.13
V pondělí 9. prosince oslavil padesáté narozeniny bratr Václav Dlapka SJ, někdejší ekonom české jezuitské provincie, který v současné době působí na Velehradě. Společně se spolubratry, příbuznými, přáteli a spolupracovníky poděkoval za dar života při slavnostní mši svaté v úterý 10. prosince v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Mši předsedal P. Ludvík Armbruster SJ, koncelebrovali spolubratři jezuité ze všech koutů republiky. Po mši následovala oslava na faře. (Foto: František Ingr)

Až na kraj světa s jezuity

Úterý, 3.12.13
Nejnovější film Otakára Maria Schmidta a Jany Kristiny Studničkové "Misie: Až na kraj světa s jezuity" se natáčel v průběhu let 2011 až 2013. Nejprve se autoři vydali do Španělska, kde navštívili rodiště patrona misií sv. Františka Xaverského a zakladatele jezuitského řádu sv. Ignáce z Loyoly i další místa významná v Ignácově životě - Montserrat a Manresu. Pak jejich cesta pokračovala do Peru. (Foto: Jana Kristina Studničková, Jiří Červenka, Jan Hubač)

Stavba nových brněnských varhan

Čtvrtek, 28.11.13
Od roku 2012 vznikají ve varhanářské dílně Mathis Orgelbau AG ve Švýcarsku nové koncertní varhany pro chrám Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Nové varhany mají nahradit původní barokní varhany z roku 1744, které byly zničeny při bombardování v listopadu 1944. Během letošního léta byl nově upraven kůr kostela. Varhanní skříň se na kůru staví od úterý 26. listopadu. Realizaci stavby nových varhan zajišťuje od roku 2008 Nadační fond Campianus. (Foto Nadační fond Campianus)

Mezinárodní setkání Živých kamenů v Praze

Neděle, 17.11.13
Ve dnech 13. až 17. listopadu se v Praze uskutečnilo třetí mezinárodní setkání společenství Živých kamenů. V kostele Nejsvětějšího Salvátora a nově také v chrámě sv. Ignáce mladí dobrovolníci provázeli turisty z celého světa a prostřednictvím krásy uměleckých děl jim odhalovali krásu víry. Setkání bylo propojeno se Dny důvěry Taizé. V kostele Nejsvětějšího Salvátora připravili Živé kameny workshop, během kterého účastníci rozjímali nad svým osobním jménem pro Ježíše. Tak společně dotvořili nezachovanou část výzdoby kostela a zároveň složili vlastní, moderní litanie ke Jménu Ježíš.(Foto: Débora Duarte, Jakub Kulaviak, Jan Rosík)

Svátek sv. Stanislava Kostky v ružomberském noviciátě

Středa, 13.11.13
Svatý Stanislav Kostka je patronem jezuitských noviců. Při příležitosti jeho svátku, který v obecném liturgickém kalendáři připadá na 13. listopadu, každoročně připravují jezuitští novicové z České republiky a Slovenska program pro věřící z Ružomberku. Letošní oslavu zahájila mše svatá, kterou slavili novicmistr P. Jan Adamík SJ z české provincie a jeho socius P. Martin Halčák SJ ze slovenské provincie. Po mši svaté v kostele následovalo představení na téma zrušení a obnovení Tovaryšstva Ježíšova, jehož 200. výročí si připomínáme roku 2014. Po představení byli všichni zváni na občerstvení do pastoračních prostor noviciátu. (Foto: P. Martin Halčák SJ. Zdroj: Jezuiti.sk)

Slavnostní požehnání varhan

Úterý, 12.11.13
V úterý 12. listopadu, při slavnostní mši svaté v předvečer svátku sv. Anežky České, požehnal obnovené historické varhany v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Mše svatá za zesnulé skauty

Pondělí, 4.11.13
Mše svatá za všechny sestry a bratry našeho skautského hnutí, byla sloužena v pondělí 4.listopadu 2013 v 17.30 h v kostele sv.Ignáce na Karlově náměstí. Celebroval P.Jan Regner SJ (Foto:Ivan Dobrovolský)

Setkání evropských provinciálů v Římě

Středa, 23.10.13
V týdnu od 17. do 23. října se na generální kurii jezuitského řádu v Římě uskutečnilo pravidelné každoroční setkání představených jezuitských provincií v Evropě a na Blízkém východě. Zasedání se vedle provinciálů zúčastnil také otec generál, jeho tři asistenti pro Evropu, prezident Konference evropských provinciálů a pozvaní hosté. Českou provincii zastupoval její představený P. Josef Stuchlý SJ. (Foto: CEP, The Jesuit Conference of European Provincials)

Kolaudace Studentského centra na Žižkově

Pondělí, 21.10.13
V pondělí 21. října v podvečer zahájili studenti z pražského Vysokoškolského katolického hnutí činnost nového Studentského centra na Žižkově. Během kolaudace se hosté seznámili s historií Vysokoškolského katolického hnutí Praha a jeho současní radní jim představili aktivity, které VKH studentům nabízí. Po požehnání prostoru následoval společný přípitek a neformální část v podobě interaktivních her. (Foto: archiv VKH Praha)

Podzimní výlet 2013 do Broumova

Sobota, 12.10.13
Výlet v sobotu 12. října do Broumova v severozápadních Čechách u hranic s Polskem. Navštívili jsme kdysi významné benediktinské opatství, které je v současnosti administrované z pražského Břevnova a které vlastní např. kopii tzv. turínského plátna, dále pak farní kostel sv. Petra a Pavla, starobylý dřevěný hřbitovní kostelík Panny Marie a kapli a chatu Hvězda v broumovských skalách. Odkaz na galerii s větší velikostí fotografií, s popisky a možností stahování viz webová verze Zpravodaje - listopad 2013. (Foto: Ladislav Nosek)

< předcházející   další >


Náš tip

Evangelium pro rodinu dnešní doby

Pastorační výzvy v podmínkách evangelizace
Kolektiv autorů

Kolektivní monografie se snaží pozitivně podat ruku v nesnadných podmínkách, s nimiž je konfrontován rodinný život. Mechanismus stále větší spotřeby, dítě jako překážka atraktivnějších „nabídek“: naše rodiny znají podobná dilemata důvěrně. Jan Pavel II. hovořil v té souvislosti o kultuře smrti, papež František zase upozorňuje na tyranii peněz. O tom všem jednala Všeobecná III. mimořádná synoda biskupů v Římě. Mimořádně naléhavé téma reflektuje i naše kniha, zohledňující české specifikum...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Aby se ti, kdo se věnují vědeckému výzkumu, dali do služeb blaha člověka v jeho celistvosti.
2. Za ženy, aby byl stále více uznáván jejich jedinečný přínos, kterým přispívají k životu církve.
3. Za sílu k odpuštění pro každého, kdo v srdci uchovává nenávist.

více »

Nejbližší akce

Náboženství a obecné dobro


Temné hodinky


Temné hodinky


Temné hodinky


více »

Nejbližší duchovní akce

Velikonoce v kolínském klášteře (Kurz 085)


Ignaciánské exercicie


Kontemplativní exercicie pro začátečníky (Kurz 087)


Jaro církve v Duchu svatém


více »

Kalendárium

Jezuité můžou přijímat i bratry

Výročí narození sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil