Dnes je 28. 4. 2015  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Fotogalerie

Svěcení nových varhan v jezuitském kostele v Brně

Neděle, 29.6.14
V neděli 29. června, o slavnosti patronů brněnské diecéze sv. Petra a Pavla, byly slavnostně posvěceny nové koncertní varhany, které pro jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně zhotovila švýcarská varhanářská dílna Mathis Orgelbau AG. Varhany posvětil provinciál českých jezuitů P. Josef Stuchlý SJ, slavnostní události se zúčastnil také generální vikář brněnské diecéze P. Jiří Mikulášek. Po svěcení následovalo pohoštění a inaugurační koncert, při kterém na varhany zahrál P. Theo Flury OSB z benediktinského opatství v Einsiedeln. Poprvé varhany doprovodily také mši svatou, kterou od 21 hodin celebroval rektor kostela P. František Hylmar SJ. (Foto: Stanislav Chlup, Vilém Urbánek, NF Campianus, archiv)

Biřmování 2014

Neděle, 22.6.14
Biřmování, které proběhlo v našem pražském kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí 22. června 2014 a jež udělil pražský pomocný biskup Václav Malý (foto: Ivan Dobrovolský).

Ignacian Immersion Course v Manrese

Sobota, 7.6.14
Od 27. dubna do 7. června se brněnský studentský kaplan Pavel Bačo SJ zúčastnil kurzu "Ponoření se do ignaciánské spirituality", který se konal v jezuitském exercičním domě v katalánské Manrese. Vedle odborných přednášek, rozjímání a duchovních cvičení měl také možnost blíže poznávat místa, na kterých působil sv. Ignác, a to jak v Manrese a okolí, tak také v Loyole. Nechyběla ani pěší pouť na horu Montserrat. (Foto: Pavel Bačo)

Mezinárodní setkání noviců v Polsku

Neděle, 1.6.14
Ve dnech 26. května až 1. června se v polském městečku Zakopane uskutečnilo mezinárodní setkání noviců z noviciátů jezuitské asistence střední a východní Evropa. Setkání se zúčastnilo 34 noviců z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Chorvatska a Ukrajiny. Setkání se zaměřilo na studium histórie a spirituality Tovaryšstva. Nechyběly ani společné výlety do nedalekých Vysokých Tater. (Foto P. John Dardis SJ, P. Martin Halčák SJ)

Jarní výlet 2014

Sobota, 31.5.14
Jarní výlet 2014 našeho společenství při pražském kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí se konal 31. května. Navštívili jsme obec Jakub u Kutné Hory s románským kostelem sv. Jakuba, klášterní kostel a kostnici v Sedlci, chrám svaté Barbory, bývalou jezuitskou kolej a muzeum stříbra přímo v Kutné Hoře a empírový zámek Kačina (foto: P. Ladislav Nosek a Nellya Boloshinová).

Pohřeb otce Rudolfa Zubka

Úterý, 20.5.14
V úterý 20. května v 15.00 hodin celebroval biskup František Lobkowicz kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně pohřební mši za otce Rudolfa Zubka SJ, který skonal ve středu 14. května. Mše se zúčastnila také řada jezuitských spolubratrů, diecézních kněží a věřících. Ostatky zesnulého pak byly uloženy na místním hřbitově. (Foto: Ladislav Nosek SJ)

Velehradský seminář umělců z Centra Aletti

Čtvrtek, 20.3.14
20. března se na Velehradě uskutečnil seminář umělců z Centra Aletti v Římě na téma Kardinál Tomáš Špidlík: Teologie a umění. Seminář vedl představený Centra Aletti v Římě, P. Marko Ivan Rupnik SJ. Umělci z mnoha zemí navštívili a studovali expozici Martyrion, navštívili baziliku a zastavili se k modlitbě u hrobu kardinála Špidlíka. První dialogický seminář se usktečnil před vstupem do podzemí baziliky, druhý závěrečný v prostoru severně od východního závěru. (Zdroj: ŘK farnost Velehrad; Foto: Centrum Aletti).

Přípravné setkání středoevropského Magisu v Budapešti

Neděle, 19.1.14
O víkendu 17. - 19. ledna se v jezuitské rezidenci v Budapešti konal přípravný víkend organizačního týmu dalšího Středoevropského Magisu, letního mezinárodního setkání ignaciánské mládeže. Letos se bude konat 19. - 27. července. Po experimentech v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku bude následovat společné setkání v Budapešti. Účastníci víkendu si představili jednotlivé experimenty, prohlédli si místo setkání a diskutovali o společném programu. Nechyběly ani společné modlitby, slavení liturgie a noční prohlídka Budapeště. (Foto: Monika Stašková, fotoarchiv Magis)

Živé kameny na pouti důvěry ve Štrasburku

Čtvrtek, 2.1.14
Letošního novoročního setkání, pořádaného komunitou bratří z Taizé v alsaském Štrasburku od 28. prosince 2013 do 1. ledna 2014, se zúčastnila také patnáctičlenná mezinárodní skupina mladých lidí s ignaciánskou spiritualitou, Živé kameny. Pro účastníky setkání mladí dobrovolníci připravili workshop, ve kterém jim přiblížili smysl a duchovní rozměr (nejen) sakrálních památek města. Sami se také účastnili společných modliteb Taizé a programů připravených hostitelskými farnostmi. (Foto: archiv Pietre Vive)

Padesátiny Václava Dlapky

Úterý, 10.12.13
V pondělí 9. prosince oslavil padesáté narozeniny bratr Václav Dlapka SJ, někdejší ekonom české jezuitské provincie, který v současné době působí na Velehradě. Společně se spolubratry, příbuznými, přáteli a spolupracovníky poděkoval za dar života při slavnostní mši svaté v úterý 10. prosince v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Mši předsedal P. Ludvík Armbruster SJ, koncelebrovali spolubratři jezuité ze všech koutů republiky. Po mši následovala oslava na faře. (Foto: František Ingr)

< předcházející   další >


Náš tip

Dějiny filosofie I.

Řecko a Řím
Frederick Copleston

Rozsáhlý mnohaletý redakční počin zamýšlí v českém prostředí zpřístupnit zásadní dílo nadčasového rázu. Jezuita Frederick Charles Copleston v sobě nezapře kus anglické kultury: harmonické vtipné slovo, odpovídající dlouhodobé praxi vyučujícího na světových univerzitách. Početné recenze, i napříč rozličnými filosofickými východisky, hovoří o „poctivém metafyzikovi, s otevřenou vnímavostí vůči všemu, co přichází jako podnětné“...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět a chránili ho jako dar od Boha.
2. Za pronásledované křesťany, aby pociťovali utěšující přítomnost zmrtvýchvstalého Pána a sounáležitost celé církve.
3. Aby nás Bůh učinil hodnými svého povolání.
více »

Nejbližší akce

Mezinárodní formační víkend Živých kamenů


Brněnská pouť do Křtin


Dny víry


více »

Nejbližší duchovní akce

Modlitba a meditace (Kurz 089)


Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (Kurz 090)


Duchovní obnova


Umění klasické fotografie v kolínském klášteře (Kurz 092)


více »

Kalendárium

Památka Josefa Marie Rubia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil