Dnes je 1. 5. 2016  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Fotogalerie

Čtvrtá neděle v mezidobí u Ignáce

Neděle, 31.1.16
Tuto neděli jsme si u Ignáce v Praze mimo jiné připomněli, že jesličky opět uvidíme příští Vánoce. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Třetí neděle v mezidobí u Ignáce

Neděle, 24.1.16
Nedělní "devátá" u sv. Ignáce v Praze vždy dodá sílu do následujícího týdne. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Otevírání Svaté brány na Velehradě

Neděle, 24.1.16
V neděli 24. ledna, při pouti za jednotu křesťanů, byla v chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě slavnostně otevřena Svatá brána milosrdenství. Nachází se vlevo od hlavního vchodu do baziliky. Poutní mši předsedal olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička. (Foto: Petr Slinták)

Druhá neděle v mezidobí u Ignáce

Neděle, 17.1.16
Každá nedělní "devátá" u sv. Ignáce v Praze je veliká rodinná slavnost. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Povánoční večeře školy Nativity

Pátek, 15.1.16
Každoroční povánoční setkání přátel a spolupracovníků křesťanské základní školy Nativity se v pátek 15. ledna 2016 konalo v děčínském areálu Palme. O hladký průběh akce se nemalou měrou přičinili také žáci školy. Přišli i bývalí kolegové pedagogického sboru (Foto Tomáš Novák).

Svátek Křtu Páně u Ignáce

Neděle, 10.1.16
Svátek Křtu Páně jsme v kostele sv. Ignáce v Praze oslavili nedělní mší svatou v 9 hod. Sloužil otec provinciál Josef Stuchlý SJ. Tímto dnem končí vánoční doba. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Provinční setkání na Velehradě 2016

Sobota, 9.1.16
Ve dnech 7. až 9. ledna se uskutečnilo výroční setkání české jezuitské provincie. Na slavné poutní místo Velehrad se sjelo na třicet jezuitů, aby společně hovořili o aktuálních tématech. Součástí setkání byla také pouť do Vídně, kde si účastníci prohlédli mj. jezuitský univerzitní kostel a v kapli zřízené v bývalém pokoji sv. Stanislava Kostky slavili bohoslužbu za nová povolání. (Foto: Tomáš Novák SJ)

Neděle a svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš u Ignáce

Neděle, 3.1.16
Druhá neděle po Narození Páně a svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš v kostele sv. Ignáce v Praze. Jméno Ježíš je „titulem“ Tovaryšstva. Svatý Ignác chtěl, aby společenství, které založil, ve svém názvu neslo jméno Ježíš. Je to náš nejdůležitější svátek. V promluvě zmínil otec Josef Čunek také obraz od El Greca Uctívání jména Ježíš. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Neděle Svaté rodiny u Ignáce

Neděle, 27.12.15
V neděli 27. prosince jsme v kostele sv. Ignáce v Praze oslavili svátek Svaté rodiny. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Slavnost Narození Páně u Ignáce

Pátek, 25.12.15
Slavnost narození Páně jsme oslavili v našem kostele sv. Ignáce v Praze mší svatou v 9 hod. (Foto: Ivan Dobrovolský)

< předcházející   další >


Náš tip

Svatý rok milosrdenství

Průvodce na každý den

Tomáš Špidlík

Svatý rok milosrdenství je pro celou církev mimořádnou událostí. Co v něm máme dělat? Především "Obnovit hodnotu mlčení při rozjímání Slova, které nám je určeno. Takto lze rozjímat Boží milosrdenství a osvojovat si je jako vlastní životní styl" (papež František). Předložené body ke každodenní meditaci jsou vybrány z díla otce Tomáše Špidlíka a sledují tento záměr: obdržet stravu pro vnitřní život a zároveň čerpat podněty pro apoštolskou činnost z osvědčených pramenů....
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.
2. Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.
3. Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.
více »

Nejbližší akce

Mezinárodní formační víkend Živých kamenů


Manželské večery u jezuitů VII.


Jezuitou dnes


Manželské večery u jezuitů VIII.


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory a osamělé seniory


Ignaciánské exercicie (Kurz 139)


Duchovní obnova


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka Josefa Marie Rubia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil