Dnes je 26. 10. 2016  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Fotogalerie

Slavnost Nejsvětější Trojice u Ignáce

Neděle, 22.5.16
Nedělní mši svatou v 9:00 o slavnosti Nejsvětější Trojice, v neděli 22. května, celebroval P. Jiří Kovář SJ, který také pronesl kázání. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Slavnost Seslání Ducha Svatého u Ignáce

Neděle, 15.5.16
„Nenechám vás sirotky“ (Jan 14,18). Ježíšovo misijní poslání, které vrcholí darováním Ducha svatého, mělo zásadní cíl - znovu navázat náš, hříchem poničený vztah k Otci. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Mezinárodní setkání noviciátů na Velehradě

Neděle, 15.5.16
V týdnu od 9. do 15. května se na Velehradě uskutečnilo pravidelné každoroční setkání jezuitských noviciátů střední a východní Evropy. Sjeli se na něj členové dvou noviciátů v Polsku, noviciátu v Maďarsku, Chorvatsku a společného česko-slovenského noviciátu v Ružomberku. Na moravském poutním místě se sešlo třicet sedm jezuitů, z nichž dvacet devět byli novicové pocházející z osmi zemí. Nechyběl ani český novic Vojtěch Fojt. (Foto: Jan Adamík SJ).

Neděle sedmá velikonoční u Ignáce

Neděle, 8.5.16
Sedmá neděle velikonoční u sv. Ignáce v Praze. Na výzvu otce Josefa děti přiběhly a přinesly obětní dary. Stejně tak se seběhly i ke společné modlitbě Otče náš kolem oltáře. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Svátost biřmování u Ignáce

Neděle, 24.4.16
Pátá neděle velikonoční v kostele sv. Ignáce v Praze. Pan biskup Herbst při mši sv. v 9.00 hodin udílel svátost biřmování. Pečeť Ducha svatého přijalo 22 dospělých, letos o velikonoční vigilii pokřtěných. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Barokní jezuitské Klatovy 2016

Neděle, 24.4.16
O víkendu 22. až 24. dubna se uskutečnil jubilejní desátý ročník Barokních jezuitských Klatov. Program tvořila již tradiční historická konference, kterou poprvé doplnila komentovaná prohlídka klatovského Pavilonu skla. Nechyběly slavnostní mše svaté slavené v klatovském jezuitském kostele. Setkání završila disputace jezuity a dominikána na aktuální témata současné církev a společnosti. (Foto: Karel Nováček, více fotografií na webu BJK)

Neděle čtvrtá velikonoční u Ignáce

Neděle, 17.4.16
Jan 10,27-30: Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Deset let brněnské anglické komunity

Neděle, 17.4.16
V neděli 17. dubna při mši ve 12:15 oslavila mezinárodní anglicky mluvící komunita, která se schází při jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, deset let své existence. Mši celebroval jezuitský provinciál Josef Stuchlý, který během svého brněnského působení stál při zrodu společenství. Po mši následovalo pohoštění v přilehlé zahrádce. (Foto: Vlastibor Čermák)

Třetí velikonoční neděle u Ignáce

Neděle, 10.4.16
Třetí velikonoční neděle u sv. Ignáce v Praze. Mši svatou v 9.00 hodin sloužili otcové Jan Regner SJ a Josef Čunek SJ. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Přednáška P. Michala Altrichtera o Karlu IV.

Sobota, 9.4.16
Při příležitosti letošních oslav 700. výročí narození Karla IV. se v sobotu 9. dubna na Velehradě konala přednáška P. Michala Altrichtera SJ z olomouckého Centra Aletti. Přednášku věnovanou duchovnímu profilu římského císaře a českého krále Karla IV. hostil Sál kardinála Tomáše Špidlíka ve velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje. (Foto: Informační centrum Velehrad)

< předcházející   další >


Novinka z Refugia

Krásné slovo otce Špidlíka – 1. a 2. díl

Slovanská spiritualita a Velehrad – 1. a 2. část

Tomáš Špidlík

V letech 1994–1995 vznikl pro Centrum Aletti obsahově hodnotný filmový záznam s kardinálem Tomášem Špidlíkem. Téměř dvacetihodinový nesestříhaný materiál pořízený Studiem Velehrad Olomouc si kladl za cíl uceleně zmapovat témata, kterými se celoživotně Tomáš Špidlík zaobíral a proslavil...
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku.
2. Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.
3. Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve společnosti.
více »

Nejbližší akce

Uložení ostatků brněnských patronů


Rekolekce o emocích s P. Józefem Augustynem SJ


Klementinum a jezuitská věda


Koncert ke cti P. Martina Středy SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní obnova


Duchovní obnova


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse

Památka sv. Alfonse Rodrígueze


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil