Dnes je 1. 12. 2015  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Fotogalerie

Bílá sobota u Ignáce

Sobota, 4.4.15
Bílá sobota v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Velký pátek u Ignáce

Pátek, 3.4.15
Oslava liturgie Velkého Pátku v pražském kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí (Foto: Ivan Dobrovolský)

Zelený čtvrtek u Ignáce

Čtvrtek, 2.4.15
Oslava liturgie Zeleného čtvrtka v pražském kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí (Foto: Ivan Dobrovolský)

Květná neděle u Ignáce

Neděle, 29.3.15
Oslava liturgie Květné neděle v pražském kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí (Foto: Ivan Dobrovolský)

Oslava sedmdesátin P. Jiřího Šolce

Pondělí, 23.3.15
V neděli 22. března 2015 se rektor baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně, P. Jiří Šolc, dožil sedmdesáti let. Společně se svými spolubratry z celé provincie toto významné životní jubileum oslavil v pondělí 23. března při děkovné mši svaté v hostýnské bazilice a následném slavnostním obědě na faře. Na závěr si prohlédli nové zvony, pořízené u příležitosti hostýnského jubilea roku 2012.

Pátá postní neděle u Ignáce

Neděle, 22.3.15
Pátá postní neděle v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Čtvrtá postní neděle u Ignáce

Neděle, 15.3.15
Čtvrtá postní neděle v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Druhá neděle postní u Ignáce

Neděle, 1.3.15
Druhá postní neděle v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze. (Foto: Ivan Dobrovolský)

První postní neděle u Ignáce

Neděle, 22.2.15
První postní neděle v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze. (Foto: Ivan Dobrovolský)

Setkání Taizé v kostele sv. Ignáce

Sobota, 3.1.15
Ve dnech 27. prosince 2014 až 2. ledna 2015 se v Praze konalo další z evropských zastavení Poutě důvěry na zemi, pořádané komunitou bratří z Taizé. Jedním z hostitelských společenství, která se do organizace setkání zapojila, byla farnost při kostele sv. Ignáce. Mladí účastníci setkání se zde scházeli na modlitbách a ve sdílecích skupinkách; na Silvestra se tu společně modlili za mír a příchod nového roku oslavili na Festivalu národů. Kostel také hostil dva workshopy - komentované prohlídky, které zajišťovala skupina Živých kamenů, a koncert Duchovní hudba od baroka do současnosti. V pátek 2. ledna celý týden zakončilo setkání mladých lidí, kteří do Prahy přijeli z jezuitských farností či studentských center v různých částech Evropy. (Foto: Ladislav Nosek, Jan Regner)

< předcházející   další >


Náš tip

Integrální poznání

Symbol jako nejdokonalejší výpověď

Tomáš Špidlík, Marko Ivan Rupnik

Klademe-li úporně důraz na „racionálnost“, končíváme často v „iracionalitě“ a naopak. Jedno nemůže zdravě růst bez druhého. Rozum a city nestojí proti sobě, ale vzájemně se potřebují, jen tak je možné poznávat integrálně (plně, celistvě). Český jezuita, kardinál Tomáš Špidlík, se v samém závěru svého života důkladně zaobíral důsledky roztříštěnosti celku života na fragmenty. Bystře a kompetentně nás provází tím, co dnešní civilizace postrádá: úctou k celku života. Zároveň jde o objasnění zkušenosti člověka se symbolem, zejména existuje-li záplava jeho nesprávných interpretací, a o způsob vnitřního, tedy celkového nahlížení na realitu kolem nás...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se nikdy neunaví nám odpouštět.
2. Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově narození nalezly znamení pevné naděje.
3. Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíše Krista, osvítil naše srdce a my pochopili, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.
více »

Nejbližší akce

Manželské večery VIII.


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení


Mezi duší a Duchem I. (Kurz 118)


Duchovní obnova


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil