Zakladatel řádu Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Apoštolát modlitby

Denní modlitba Apoštolátu
1. Úmysl všeobecný: ...
2. Úmysl misijní: ...
3. Úmysl národní: ...
Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2024

   

Co je apoštolát modlitby?
Je to zcela jednoduché. Pro apoštolát modlitby je charakteristické, že se na něm může podílet každý bez rozdílu stavu či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávájí se legitimace, neplatí se členské příspěvky.
Zároveň však apoštolát modlitby otevírá nejjednodušším způsobem širokou možnost ovlivnění dobra i zla v Božím království na zemi, protože modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá až nemožné. Do modlitby vkládám vše, co jsem a co mám. I když to můýe vypadat jako zcela nepatrné, nabývá to na síle a velikosti, proptože vše činím v Duchu svatém a s Ježíšem Kristem. Takto vše přijímá Otec s laskavostí a velmi so toho cení.
Denně se modlím obětní modlitbu a do ní vkládám všechno, co je mi na světě drahé, k tomu sou modlitbu a práce, radiosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou přináší Kristus Otci a tím vše nabývá na hodnotě.
Zároveň dostává i můj vlastní život, přes svou nedokonalost a nepatrnost, hluboký smysl, i když náležím třeba k těm, s nimiž se už nepočítá pro jejich stáří, nemoc nebo tělesnou neschopnost.
Při celé své jednoduchosti apoštolát modlitby všechny spojuje se skutečně důležitými problémy církve na celém světě. Tím se opět naše darování násobí a stává se ještě důležitějším.
Počet zapojených do apoštolátu modlitby se ovšem nevede. Odhaduje se však, že nás je asi 50 až 70 milionů na celém světě. A to už je nějaká síla!

 
Stránky jsou optimalizovány pro IE 5.5 a vyšší s rozlišením 1024x768 a vyšším.
WEBMASTER