Zakladatel řádu Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Kdo jsme?
Svatý otec Pavel VI. v jedné své řeči (3.12.1974) charakterizoval jezuity takto:
"Jste řeholníci, proto muži modlitby a evangelního následování Krista, obdaření nadpřirozeným duchem, garantovaným řeholními sliby. Jako řeholníci jste lidé oddaní přísnosti života pro napodobování Syna člověka; musíte proto utíkat "od snadných kompromisů se sekularizovanou mentalitou, příliš lehkověrnou vůči tolika formám dnešního morálního života" a odvážně žít "asketickou a formující hodnotu společného života" a chránit ho před pokušeními individualismu a samostatnosti.
Jste apoštolé či misionáři. Jste vyslaní do všech stran podle nejpůvodnější a pravé podoby Tovaryšstva; muži, které sám Kristus posílá do celého světa šířit Jeho svatou nauku mezi lidi všech stavů a životních podmínek /Ex 145/. Toto je základní a neoddělitelná charakteristika pravého jezuity. Exercicie a Konstituce jsou zdrojem stálých podnětů k upevňování vám vlastních ctností, vyznačených svatým Ignácem, a to s co největším úsilím a se stálým hledáním toho lepšího, onoho "magis". A též známá rozličnost služeb, jež Tovaryšstvo nabízí, čerpá svůj hluboký důvod apoštolského života z tolika pramenů, že musí být prožívána v pleno sensu (naplno).
Dále jste kněží. I toto je podstatnou známkou Tovaryšstva, samozřejmě bez opomíjení bratří, kteří mají rovněž řadu zásluh. Nejsou poznačeni posvátným stavem, avšak vždy měli čestnou a účinnou roli v Tovaryšstvu. "Kněžství" je formálním požadavkem zakladatele pro každého profesa; a to z vážného důvodu, neboť v řádu jím utvořeném hlavně pro posvěcování lidí skrze slovo a svátosti je kněžství nezbytné. Jste proto kněží vychovaní k oné familiaritas cum Deo, neboť jen s takovými chtěl svatý Ignác založit Tovaryšstvo; jste kněží nasměrovaní činit vše, aby se "slovo Páně šířilo a bylo oslaveno" (2 Tes 3,1).
Konečně - jste zvláštním slibem sjednoceni s papežem. Tato jednota s Petrovým nástupcem poskytovala členům Tovaryšstva pravou svobodu, stavěla je pod vedení Ducha a činila je schopnými i k těm nejtvrdším posláním, se schopností projevovat se opravdu katolicky a univerzálně.
Ve splynutí tohoto čtyřnásobného označení vidíme vysvětlení toho podivuhodného bohatství a adaptabilnosti, jež charakterizovaly Tovaryšstvo během staletí jeho působení jako hlouček "poslaných" církví; odtud teologické bádání a vyučování, odtud kazatelský apoštolát, duchovní pomoc, publikace a vydávání, vedení skupin, formace prostřednictvím slova Božího a svátosti smíření - přesně podle geniálního závazku, jak ho chtěl světec Ignác."
 
Stránky jsou optimalizovány pro IE 5.5 a vyšší s rozlišením 1024x768 a vyšším.
WEBMASTER