Zakladatel řádu Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
V obrazech
Data z dějin
Generální představení
Kongregace TJ
Odkazy
Soupis kolejí a rezidencí
Jezuitské školství
Odkazy
Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Soupis kolejí a rezidencí TJ
ve staré České provincii (do r. 1773)
 1. Klementinum, kolej u sv. Klimenta v Praze (1556)
  Šlechtický konvikt (1556 či 1560), od r. 1660 v dnešní Bartolomějské ulici na Starém Městě pražském, odtud zvaný „konvikt sv. Bartoloměje“; seminář chudých (1559), později (1622 či 1630) nazvaný „seminář sv. Václava“, sídlil při dnešní Betlémské kapli v Praze; rezidence v Tuchoměřicích (statky od 1621); rezidence v Liběšicích (statky od 1621, jistou dobu měli svůj dům či rezidenci jezuité v Jištěrpech); rezidence ve Staré Boleslavi (postupně od r. 1653); rezidence v Opařanech (v majetku Klementina od r. 1669 – jistou dobu, totiž po r. 1691 až do r. 1727 měli jezuité rezidenci na hradě v nedaleké Dobronici u Bechyně, poté přesídlili do nové rezidence v Opařanech – někdy se fara v Bernarticích udává také za rezidenci klementinských jezuitů)
 2. Kolej u Panny Marie Sněžné v Olomouci (1566, při koleji od 1573 univerzita)
  Rezidence v Holešově (1616, 1625 zrušena), kterou nahradila rezidence v Čejkovicích (od 1624)
 3. Kolej Nanebevzetí Panny Marie a dům první probace (noviciát) v Brně
  1572 věnován dům pro noviciát a založena kolej, noviciát zde fakticky od 1573, 1578 jezuité získali klášter herburských jeptišek sv. Augustina za své sídlo. Rezidence v Tuřanech při poutním kostele Zvěstování Panny Marie (1666)
 4. Kolej u sv. Víta v Českém Krumlově (1584)
  Jezuité měli u krumlovského arciděkanského chrámu sv. Víta svou sakristii – misie či misijní dům v Římově (Dolní Římov) (po 1626) s poutní loretánskou kaplí Navštívení Panny Marie a s kostelíkem sv. Ducha (slavnostní vysvěcení 1658)
 5. Kolej u sv. Ignáce v Chomutově (1589)
  Rezidence v Bohosudově (místo postupně od 1587, kdy v majetku Klementina, po vzniku koleje v Chomutově přešlo pod ni) s poutním kostelem Bolestné Panny Marie; misie v býv. františkanském klášteře v Krupce při kostele v šech svatých (od 1587 v majetku Klementina, 1677 předána rezidenci v Bohosudově)
 6. Kolej Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci (1594)
  S kostelem sv. Maří Magdalény
 7. Kolej Panny Marie v Kladsku
  1597, od 1755 ve Slezské provincii Tovaryšstva Ježíšova
 8. Kolej u sv. Ignáce v Jičíně
  Příchod jezuitů 1622, kolej od 1623
 9. Kolej Nanebevzetí Panny Marie v Nise
  1623, od 1755 patřila do Slezské provincie Tovaryšstva Ježíšova
 10. Kolej u sv. Ignáce v Jihlavě
  1623 fundace pro kolej, 1624 darovány domy, kolej založena 1626
 11. Kolej u sv. Michala ve Znojmě (1624)
 12. Kolej u sv. Jiří v Opavě (1625 rezidence)
  1626-29 neobsazena, 1642 zařazena mezi koleje. Rezidence v Těšíně (od 1670 misijní stanice a rezidence, 1679 při rezidenci otevřena malá kolej); rezidence v Jemeticích (Zeměticích) (1642)
 13. Profesní dům s gymnáziem u sv. Mikuláše a sv. Václava na Malé Straně v Praze
  Příchod jezuitů 1625, od 1626 profesní dům.
 14. Kolej u sv. Barbory v Kutné Hoře (příchod jezuitů 1625 či 1626)
  Seminář sv. Barbory a Rozálie v „Hrádku“ v Kutné Hoře (od 1686); misie v Jeníkově, totiž dnešním Golčově Jeníkově, (od 1657) s loretánskou kaplí, 1673 přeměna na rezidenci
 15. Kolej v Hlohově (1625 příchod jezuitů)
  1626 zřízena rezidence, od 1629 kolej, opuštěna 1633-42, od 1755 patřila do Slezské provincie Tovaryšstva Ježíšova
 16. Kolej u sv. Ignáce na Novém Městě pražském
  1622 jezuitům předán kostel Božího Těla, 1628 založena rezidence, změněna na kolej kolem 1632.
 17. Kolej u sv. Mikuláše v Chebu
  1628 farní kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty předán jezuitům a téhož roku zde zřízena rezidence, 1650 sídlo vřazeno mezi koleje.
 18. Kolej v Zaháni (1628 příchod jezuitů)
  Zřejmě 1629 založena rezidence, k nucenému opuštění města za švédských pádu došlo několikrát – 1631-32, 1639-44, 1645-52, rezidence 1657 učiněna kolejí, 1755 přešla pod Slezskou provincii Tovaryšstva Ježíšova.
 19. Kolej u sv. Barbory ve Svídnici (1630 rezidence)
  Opuštěna 1632-35, na kolej povýšena 1652, od 1755 ve Slezské provincii Tovaryšstva Ježíšova. Rezidence Jelenia Góra
 20. Kolej Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové (založena 1633)
  1636 definitivně schválena; původně dostala novoměstská pražská kolej 1629 panství Žampach, pod podmínkou převodu tohoto majetku na královéhradecké jezuity, pokud zde bude jejich kolej založena, což se pak uskutečnilo. 1630 v Žampachu rezidence, 1634 jezuité přesídlili z Žampachu do nové hradecké koleje, někdy po delší době od skončení třicetileté války v Žampachu hradeckými jezuity založeno repositorium, též označované za rezidenci; rezidence v Chlumku u Luže při poutním kostele P. Marie Pomocné (zakládací listina 1678, nastěhování jezuitů do novostavby rezidence 1683)
 21. Kolej Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích
  Od 1629 misijní stanice, 1630 rezidence, snad již 1641 či až 1643 kolej.
 22. Kolej Neposkvrněného Početí Panny Marie v Klatovech (1635 věnování majetku, 1636 zřízení rezidence, od 1642 kolej)
  Repositorium či rezidence v Hošticích (majetek získala klatovská kolej od profesního domu na Malé Straně v Praze 1661); repositorium či rezidence ve Střele (majetek získala klatovská kolej od profesního domu na Malé Straně v Praze 1661)
 23. Kolej v Kroměříži
  Roku 1644 přenesena v kolej u sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti. Poprvé jezuité trvaleji usídleni v Kroměříži 1612, poté 1636, kdy zřízena zde kolej, 1643 zničena Švédy, proto přenesena do Uherského Hradiště. Jezuité začali působit v koleji u sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti 1644.
 24. Kolej u sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského v Březnici
  Od roku 1638 rezidence, 1651 kolej. Rezidence u poutního kostela P. Marie na Svaté Hoře u Příbrami (1647); rezidence s gymnáziem v Doupově (1756)
 25. Kolej u Panny Marie na Písku ve Vratislavi
  1638 rezidence, záhy proměněna v kolej, 1659 přestěhovanou na císařský hrad, 1702 založena univerzita „Leopoldina“, jež 1711 kompletována; kolej náležela od 1755 Slezské provincii Tovaryšstva Ježíšova. Rezidence na hradě Wartenberku (1649)
 26. Kolej Nejsvětějšího jména Ježíš a dům třetí probace (terciát) v Telči (1651)
 27. Kolej v Opolí
  1668 rezidence, 1671 kolej, 1755 přešla do Slezské provincie Tovaryšstva Ježíšova. Rezidence v Tarnovicích (1675), k níž dána misijní stanice Piekary s poutním chrámem na hoře Kalvárii (1679)
 28. Kolej u sv. Jana v Lehnici (1701)
  Od 1755 ve Slezské provincii Tovaryšstva Ježíšova.
Mimo tyto domy vlastnil jezuitský řád v Čechách ještě další državy, které však nepatřily do České řádové provincie, nýbrž do majetku vídeňského probačního domu sv. Anny:
 1. Rezidence s kostelem sv. Anny v Žírči u Dvora Králové nad Labem
  1634 do majetku vídeňských jezuitů, ti přišli až 1652, rezidence budována do 1669.
 2. Rezidence s kostelem Nejsvětější Trojice v Žacléři
  V majetek rakouských jezuitů od 1636, deskový zápis o tom až 1652.
Sestavil S. Miroslav Herold SI
 
Stránky jsou optimalizovány pro IE 5.5 a vyšší s rozlišením 1024x768 a vyšším.
WEBMASTER