Zakladatel řádu Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Noviciát Tovaryšstva Ježíšova
Kdo chce vstoupit do Tovaryšstva Ježíšova v naší provincii, požádá o to provinciála v Praze. Čtyři další jezuité, „examinátoři“, pak s ním věc duchovního povolání prohovoří. Po přijetí pobývá žadatel dva roky v noviciátě, který je ukončen složením slibů čistoty, chudoby a poslušnosti a slibem usilovat o definitivní zařazení do Tovaryšstva, jestliže se v minimálně desetiletém formování osvědčí a Tovaryšstvo ho přijme.
Novicové mají poznat strukturu, dějiny a duchovní identitu řádu; hlavně ale mají přezkoumat vlastní rozhodnutí pro jezuitský řeholní život, mají prohloubit svůj vnitřní a duchovní život a naučit se osobní, hlubší modlitbě; jsou vedeni ke schopnosti vidět Boží působení v lidských dějinách a vnímat situace i lidi ve světle Božího plánu se světem. Vnějším předpokladem pro to je ústraní (zřeknutí se života s rodinou a přáteli) a omezení povinností, jako je studium či sociální nebo církevní úkoly. Podstatnou složkou formace tohoto období jsou třicetidenní exercicie. Klid noviciátu je přerušen několika experimenty: práce v nemocnici či v dělnickém prostředí, pomoc v pastoraci či v některé komunitě Tovaryšstva apod. Tyto experimenty souhrnně trvají asi 6 měsíců.
Noviciátní den má tuto strukturu
6:10krátká společná modlitba v kapli
6:20 – 7:20  osobní modlitba (hodinové rozjímání)
7:30mše svatá, snídaně
12:10osobní zpytování svědomí
12:25společná polední modlitba, oběd
18:00večeře
20:20body k rannímu rozjímání
20:30kompletář
22:00noční klid
Během dne mají novicové
  • 1,5 hodiny „instrukce“ (výklad novicmistra)
  • 1/2 hodiny duchovní četby
  • hodinu soukromé četby Bible
  • hodinu studijní četby
  • práce kolem domu
  • 2 hodiny týdně nějakou formu apoštolátu
  • Každých 14 dní osobní rozhovor s novicmistrem, který se týká vnitřního růstu, duchovního boje a momentální situace novice.
Novicové mohou navštívit rodinu ve vánoční době (26.12. až 30.12.), příbuzní mohou navštívit noviciát vícekrát během roku. Střídmý písemný kontakt je možný. Pokoje jsou jednolůžkové; kromě osobních věcí (hygiena, prádlo) máme vše společné, přinesené finance a cenné věci každý odevzdá do úschovy, a cokoliv potřebuje, dostane na požádání od představeného.
Sliby, jimiž se jezuitský novic rozhoduje pro řeholní život, jsou „věčné“ (tzn. časově neomezené) a „jednoduché“ (tedy bez slavnostní formy). Noviciátem ovšem duchovní formace nekončí. Zpytování svědomí, rozjímání, duchovní četba, roční osmidenní exercicie, hledání duchovních hodnot se spolubratry – to vše patří trvale k základním věcem jezuitského života.
Noviciát je v kapucínském klášteře v Kolíně. Letošní ročník noviců (2002), se připravuje ve společném noviciátě se Slovenskou provincií v Ružomberku na Slovensku, pod vedením českého novicmistra P. Josefa Čunka SJ. Příští rok by se měl noviciát po nutných rekonstrukcích našeho domu vrátit do Kolína.
Od roku 1990 jím prošlo více než 50 kandidátů, z nichž polovina složila sliby.
Adresa noviciátu
P. František Hylmar SJ
Kutnohorská 26
CZ – 280 02 Kolín
tel./fax: 321 721 959
Dočasná adresa
P. Vojtěch Suchý SJ
Námestie Andreja Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok
tel./fax: +421 44 4327669
Slovensko
 
Stránky jsou optimalizovány pro IE 5.5 a vyšší s rozlišením 1024x768 a vyšším.
WEBMASTER