Zakladatel řádu Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Osobnosti řádu
Pedro ArrupeAdolf Kajpr
Henri de LubacMatteo Ricci
Ignác Viktorin RaabTomáš Špidlík

Henri de Lubac
Henri de Lubac je považován za jednoho z největších katolických teologů 20. století. Byl nazýván „francouzským Newmanem“.
Narodil se 20. února 1896. Jako sedmnáctiletý mladík vstoupil do jezuitského noviciátu a potom sloužil za I. světové války ve francouzské armádě. Za války byl těžce zraněn. Jeho slabé zdraví bylo příčinou toho, že studoval pomaleji, než je obvyklé. Kněžské svěcení přijal v roce 1927.
Jeho teologie byla založena na „návratu k pramenům“ křesťanské tradice. Za svůj životní cíl si stanovil přenesení starého bohatství této tradice na řešení současných problémů. V roce 1946 publikoval dílo Nadpřirozeno (Le Surnaturel), kterým se obracel k myšlenkám Tomáše Aquinského, aby ukázal vnitřní jednotu řádu milosti a podstaty a nepřímo tak bránil původnost křesťanské angažovanosti v úsilí o sociální spravedlnost. Někteří se dívali na de Lubacovu práci podezřívavě. V roce 1950 ho jeho jezuitský superior požádal, aby zanechal vyučování a publikování, prací, které tak miloval. Uposlechl.
De Lubacův „exil“ trval 10 let. Papež Jan XXIII. jej ukončil, když ho pozval do Říma v roce 1960 jako teologického experta do komise pro přípravu Druhého vatikánského koncilu. Tam potom pracoval po celou dobu trvání koncilu a v několika těžkých letech po něm publikoval práce vysvětlující koncilní nauku.
V roce 1983 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem a uznal tak – v jedné z největších katolických postav tohoto století – jeho přínos církvi.
Henri kardinál de Lubac zemřel 3. září 1991 ve věku 95 let.
Bulletin „Jezuité“ 8-9, 1992

 
Stránky jsou optimalizovány pro IE 5.5 a vyšší s rozlišením 1024x768 a vyšším.
WEBMASTER