Kdo jsme / Světci Dnes je 18. 10. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Petr Klaver

Narodil se roku 1580 v Katalánsku (Španělsko) a do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil ve 22 letech. Během studia filozofie na španělském ostrově Mallorka byl získán svatým vrátným Alfonsem Rodriguezem pro misii v Novém světě. V roce 1610 přistál v Cartageně (dnes v Kolumbii) a dostal se pod vliv otce Alonsa de Sandovala, jezuity, který zasvětil svůj život místním otrokům. Zde v roce 1616 přijal kněžské svěcení a začal práci mezi otroky, která trvala 33 let; stal se "otrokem otroků".

Obchod s otroky přinášel nevinným africkým obětem nesmírné utrpení a jejich duchovní bída nebyla menší než fyzická. Otec Klaver jim byl k dispozici od okamžiku, kdy loď přistála v Cartageně; jeho snahou bylo pomoci jim na těle i na duši. Působil jako lékař, sběratel almužen, učitel, ošetřovatel nemocných a přirozeně jako kněz. Krátce před svou smrtí jednou řekl, že prý během čtyř desetiletí svého působení v Cartageně pokřtil asi 300 000 černochů. Byl proto už za svého života nazýván "apoštolem černochů". Navzdory tvrdému životu se dožil 74 let. Poslední čtyři roky života byl však vážně nemocen a zpola ochrnul. Tento svůj úděl přijímal s velikou pokorou. V roce 1896 byl prohlášen patronem černošských misií.


Náš tip

Duchovní cvičení

Ignác z Loyoly

Španělsko-české bilingvní vydání představuje revidovaný český překlad Duchovních cvičení, doplněný o tzv. Autograf, nejstarší rukopis exerciční knížky, nacházející se v kritickém vydání Monumenta historica Societatis Iesu. Kniha není asketickou příručkou ani bezprostředním návodem k rozjímání, ale výsledkem duchovních zápisků, které si sv. Ignác (1491–1556) zaznamenával...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Práva dělníků a nezaměstnaných
Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra.
Národní úmysl: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných (EG č. 288).
více »

Nejbližší akce

Rekolekce s P. Józefem Augustynem


více »

Nejbližší duchovní akce

Boží slovo v životě křesťana


Víkend gregoriánského chorálu


Kněžské exercicie


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Založení jezuitské univerzity v Bogotě

Památka mučedníků ze Severní Ameriky


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil