Kdo jsme / Světci Dnes je 23. 3. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rutilio Grande

Rutilio Grande se narodil 5. července 1928 v malém venkovském městečku El Paisnal, asi čtyřicet kilometrů od San Salvadoru. Od svých nejranějších let toužil Rutilio sloužit tamnímu lidu, proto v roce 1941 vstoupil do malého semináře v San Salvadoru. Tam objevil své povolání do Tovaryšstva Ježíšova. Do jezuitského noviciátu byl přijat v roce 1945 ve Venezuele a na kněze byl vysvěcen v roce 1959 ve Španělsku. Další etapy své jezuitské formace absolvoval v Ekvádoru, Panamě a Belgii, kde složil roku 1964 poslední sliby.

Jeho studia ho nevzdalovala od prostých, obyčejných lidí. Jako prefekt hlavního semináře a profesor katecheze, pastorační práce a občanského vzdělávání velmi přispěl salvadorským seminaristům. Ale ukázal, že je obzvláště nadaný na vedení farního společenství. Byl hluboce ovlivněn směry Druhého vatikánského koncilu a směry Latinskoamerické biskupské konference v kolumbijském Medellínu v roce 1968. Pochopil důležitost církevní obnovy prostřednictvím vitality křesťanských společenství, angažovaných laiků. Postupně si také uvědomoval potřebu přeměnit nelidské podmínky, které nespravedlivé struktury salvadorské společnosti uvalovaly na chudší venkovany. I když jasně dával najevo rozdíl mezi pastorační prací a partyzánským aktivizmem, kráčel po boku chudých v jejich hledání spravedlnosti a respektu. Malá privilegovaná skupina, která dominovala salvadorské ekonomice, se cítila ohrožena podporou lidských práv, kterou otec Rutilio a jeho tým poskytovali venkovanům. Byl považován za překážku, kterou je třeba odstranit.

Otec Rutilio Grande byl zavražděn 12. března 1977, když cestoval se dvěma laickými spolupracovníky Manuelem Solórzanem a Nelsonem Rutiliem Lemusem v rámci svého pastoračního poslání. Dne 22. ledna 2022, necelých čtyřicet pět let po vraždě, byli v San Salvadoru prohlášeni za blahoslavené.


Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl
Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

více »

Nejbližší akce

Varhanní koncert "Křížová cesta"


Varhanní koncert s recitací


Postní duchovní obnova


Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


Duchovní obnova pro všechny


Našli jsme Mesiáše


Duchovní obnova


více »

Kalendárium

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil