Zatím není definována žádná informace.

 
Obyvatelé rezidence v Olomouci
Pavel Ambros SJ
(1955 Přílepy, okr. Kroměříž)

V roce 1976 vstoupil tajně k jezuitům, v roce 1982 vysvěcen v Olomouci na kněze. V roce 1990 jej arcibiskup F. Vaňák jmenoval spirituálem obnoveného arcibiskupského kněžského semináře. Po roce odchází do římské koleje sv. Jana Nepomuckého a jezuitské koleje Al Gesu. Po studiích na Papežském východním ústavě přednáší na CMTF UP v Olomouci pastorální teologii a spiritualitu, od roku 1995 ředitel Centra Aletti, v letech 1997 až 2003 děkan CMTF UP. V roce 2002 byl prezidentem Václavem Havlem jmenován profesorem v oboru katalocká teologie. Ve svých studiích se zabývá spirituálními a pastorálními otázkami nové evangelizace, inkulturace a celé činnosti církve v dnešním světě, včetně její ekumenické dimenze. Cílem jeho teologického bádání je podnítit dialog mezi kulturami a náboženstvími v nové Evropě. Vychází z cyrilometodějské tradice, z duchovního dědictví jak křesťanského Západu, tak křesťanského Východu.
Michal
ALTRICHTER
Pavel
AMBROS
Pavel
BAČO
František
BRÁZDIL