Zatím není definována žádná informace.

 
Obyvatelé rezidence v Olomouci
František Brázdil
(1940 Brno)

Narodil se 16. května 1940 v Brně. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil tajně v roce 1980. Teologii studoval v letech 1981–1986 na CMBF v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen 28. června 1986 v Olomouci. Působil v duchovní správě na Velehradě, v Nivnici, v Českém Těšíně, na Sv. Hostýně. Dálkově studoval církevní právo v Polsku (na PWT ve Wroclawi a na KUL v Lublinu). Od 1. září 2006 je ministrem rezidence v Olomouci a vypomáhá u Interdiecézního soudu a na katedře církevního práva UP CMTF v Olomouci.
Michal
ALTRICHTER
Pavel
AMBROS
Pavel
BAČO
František
BRÁZDIL