Zatím není definována žádná informace.

 
Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH)
VKH Olomouc je občanské sdružení, které se hlásí ke křesťanským hodnotám. Sdružuje studenty Univerzity Palackého a vyšších odborných škol v Olomouci. VKH bylo založeno v r. 1990 a pomáhá potřebným v jejich životní situaci. Slouží především k osobnímu a duchovnímu růstu a alternativnímu využití volného času studentů. Činnost sdružení se soustřeďuje především na tyto úseky:
  • přednášky a besedy s odborníky z různých oblastí a lidmi, kteří mají studentům co říci
  • duchovní obnovy, setkávání ve společenstvích
  • víkendové a sportovní akce, výlety a poutě
  • společenské události včetně organizování plesů a Silvestrů
V průběhu akademického roku se studenti scházejí každou středu v 19.00 hod v univerzitním kostele Panny Marie Sněžné, kde se slaví studentská mše sv. Tu připravují studenti jednotlivých fakult univerzity spolu se studentskou scholou.
Studentský klub v Centru Aletti na Křížkovského ul. č. 2 slouží pro ostatní aktivity. Zde probíhají setkávání jednotlivých studentů či různých společenství, besedy a příjemná posezení. Rovněž se zde pravidelně každé pondělí schází studentská schola k nácviku písní.
Akademický rok je pak tradičně zakončen slavnostním udílením svátostí těm, kteří se na tento okamžik připravovali po celý rok.
VKH Olomouc spolupracuje rovněž s organizacemi podobného zaměření, hlavně s Centrem pro mládež při olomouckém arcibiskupství a jinými studentskými hnutími. Pravidelně se setkává se zástupci VKH z Brna, Prahy a Ostravy, s nimiž každý druhý rok spoluorganizuje mimo jiné celostátní setkání studentů na Velehradě.
Činnost VKH Olomouc je řízena výkonným výborem, složeným ze zástupců jednotlivých fakult UP a vyšších odborných škol. Tento výbor má mezi studenty již tradičně známý pracovní název „Olymp“.