Online rozhovory Dnes je 17. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory online

František Hylmar 

Na slovíčko s českým provinciálem

Úterý, 5.12.2006 16:00-17:00
Zakončení jezuitských jubileí 2006

U příležitosti zakončení jezuitských jubileí roku 2006 se v úterý 5. prosince 2006 od 16.00 do 17.00 na stránkách Jesuit.cz konal online rozhovor s P. Františkem Hylmarem, provinciálem českých jezuitů. Otázky se stočily nejen na události spojené s oslavami jubileí, ale také na působení jezuitů v naší zemi, plány do budoucna a mnohé jiné. Otevřeně provinciál hodnotil také situaci české církve. Podle jeho slov je taková, jako sami Češi: zanedbaná a nekultivovaná, trpí nevzdělaností ve víře, vžitou nedůvěrou nebo omezený rozhledem.

Zodpovězené otázky:

Jana Kratochvílová: Co všechno se vlastně v ČR v rámci oslav dělo?
František Hylmar: Zdravím návštěvníky jezuitského webu a dnešního on-line rozhovoru.
Aspoň si něco z toho připomenu:
výstava Jezuité a Klementinum s doprovodnou publikací, konference Bohemia Jesuitica s více než stovkou přednášejících, přednáška jezuity astronoma Consolmagna, několik článků v tisku (MFDnes, LN, KaTyd a další)...
v Refugiu knihy: listy Františka Xaverského, jeho život v obrázcích, dílo Ignáce z Loyoly, Brodricka Rozšíření jezuitů, Przywary Modlitby tohoto věku, anketa Co si myslíme o jezuitech, Špidlíka Znáš Boha Otce, Syna ... a Liturgické meditace
v Kartuziánském nakl. Jiskry sv. ignáce, v Karm. nakl. Kolvenbacha Mou misí je celý svět a Tetlowa O duchovních cvičeních sv. Ignáce
přednášky po republice, pořady v televizích a v rozhlase
slavnostní bohoslužby, výstava Čeští jezuité - cestovatelé a objevitelé, večer o sv. Františku X. ve španělském Institutu Cervantes, exercicie, v Brně výstava, konference a bohoslužba k výročí J. Kamela (objevitel kamélie), film Nejsme andělé...(má se promítat v ČT 2 o Vánocích) ...

Petr Sedláček: Zdravím Vás ! Právě čtu Ignáce Z nakl.Refugium...Velice mě to oslovilo ...Vidět Boha ve všech věcech ,prostředky a cíl , rozlišování duchů ....jeho denník ...Chci se zeptak , jak jako ženatý a laik mohu žít podle spirituality sv. Ignáce...JAké máte plány do budoucna ... Díky za vše Petr Sedláček , Napajedla
František Hylmar: Lze to, mnoho lidí na celém světě tak žije. Jak? Sledovat ignaciánskou duchovní literaturu, doporučuji Špidlíka, Tetlowa viz výše. Hlavně zkusit duchovní obnovu a pak i cvičení s jezuitou (Těšín, Velehrad, Vranov, Hostýn, Kolín ...). Rozjímavá modlitba a reflexe nad svým životem www.modlitba.net.
Plány? Aspoň tyto: rozšířit a lépe inzerovat nabídku exercicií pro veřejnost, snažíme se o otevření školy Nativity v Ústí nad Labem.

Karel B. Havlíček: otče, je pravda že sv. Dominik byl - tak jako P. Duka - tajně přijat do Tovaryšstva sv. Ignácem osobně ?
František Hylmar: Ne, pravda to není.

P. Chromeček: Otče provinciále, stále tížeji prožívám zimní období na sv. Hostýně ačkoli ho miluji jak dobře víte. Stáří se nedá obelstít. Prosím o přeložení do indické provincie do leprosária - tam je prý dostatečné teplo jak říká P. Kuběna. Ještě si Vás dovolím požádat o norkový kožich (i obnošeným nepohrdnu) nebo stříbrnou lišku vzhledem k tomu že můj požadavek bude jistě zpracováván dlouhodoběji a zima je na krku. Liška může být i živá, sám si ji stáhnu a kožich zdělám S pozdravem Chromeček, milovník tepla a věrný syn TJ
František Hylmar: Milý bratře, rozdmýchávej oheň v srdci a buď pracovitý. To hřeje.

Matěj Štírek: Chtěl bych pozdravit pana provinciála Hylmara,který mě zná z pohřbu patera Václava Švestky z Čáslavi. Pater Švestka byl dlouholetým jezuitou a pohřeb měl 24.11.2006. Ministrant Matěj(kamarad toho co hezky zpívá)
František Hylmar: Matěji, Matěji, dobře, že se ozýváš. Pamatuju si tě dobře. Drž se.

Libor Zaplatil: Co vlastně jezuité v Čechách dělají? (Tak se mně zdá, že nejdou moc vidět.) A nechystají se konečně zas založit nějakou školu? Libor
František Hylmar: Že nejsme vidět jako v 17. až 18. století, to není divu. Bylo nás tehdy u nás mnohem, i desetkrát, více. Taky méně chodíme v černých hábitech, což snižuje viditelnost. Ale dobře: na těchto stránkách najdete část informací. Mista: Praha, Kolín, Brno, Olomouc, Těšín, Velehrad, Hostýn ...
Aktivity: exercicie, vyučování na teologických fakultách, Centrum Aletti, nakladatelství Refugium, vysokoškoláci ...
Popravdě stále ještě dost energie spotřebujeme na obnovu svého života po čtyřiceti letech komunismu.
O školu se snažíme v Ústí nad Labem, žádost leží na ministerstvu, otazník visí nad budovou. Potřebujeme modlitbu.

MUDr.Milan František X.Růžička: Milý otče provinciále,v současné době dokončuji projet využití a duchovní náplně Alžbětinského kláštera v Kadani. V projektu dominuje křesťanský přístup k řešení problémů, které si lidská společnost sama pro sebe vyrábí a prostor pro křesťany, kteří si uvědomují nutnost sebevzdělávání , šíření evangelia a odhodlání více (magis) sloužit našemu Pánu. Křesťany, v tomto duchu, myslím církevní společenství ŘK, SKŽ a v rámci tohoto společenství duchovní otce, kteří budou žít spiritualitou sv.Ignáce. Domnívám se, že duchovní sepjetí se SJ je nutností, chceme-li své úsilí naplnit. Duchovní otec, ač začleněn duchovně do rámce SJ, nemusí být nutně knězem, tak jak o tom píše P.Rupnik ( O duchovním otcovství a rozlišování, str. 19). Promítnu-li uvedené myšlenky na mou osobu, tak mohu říci, že na sobě "pracuji", abych mohl být duchovním otcem i když bude na milosti našeho Pána, stane-li se tak. Čili je tu požadavek duchovního vedení pro zájemce i zájemkyně, umožnit jim účast např. na vašich odborných seminářích, bude-li se to jevit jako užitečné. Převedu-li tento problém do obecné otázky: Laická sekce spirituality sv. Ignáce, ano, či ne ? Děkuji, že jsem mohl využít vaší ankety. Milan František X.Růžička
František Hylmar: Laická sekce ign. spirituality obecně určitě ano. O nějaký seminář o spiritualitě sv. Ignáce se pokusíme. Je to dobrý nápad. Udržujte s někým z našich, koho znáte, spojení, a postupem času z toho něco určitě vyroste.

Lukáš Pavel: Jezuité se starají o studenty v rámci VKH v Brně a Olomouci. Asi před dvěma lety jsem slyšel o tom, že jezuité možná budou působit i mezi studenty v Praze. Co je na tom pravdy?
František Hylmar: Pravda je na tom následující: od té doby na čas u Salvátora působil Petr Vacík. Dodnes se dávají exercicie pro lidi od Salvátora v našem domě Kolíně. Dávají je i jezuité. Budoucnost závisí na tom, kolik budeme mít schopných jezuitů. Doufejme, že dost.

Lea: Říká se, že ani čert neví, co chystají jezuité. Přesto, nemohl byste nám to prozradit? :-)
František Hylmar: Na příští rok: Jako každý rok novinky v Refugiu, mimo jiné na ministerstvu a na magistrátě v Ústí nad Labem záleží, zda se rozběhne škola Nativity. Chtěli bychom koordinovaněji a systematičtěji dávat duchovní cvičení. Také pracujeme na sobě, což se projeví, jak doufáme, postupně na všem, co děláme.

Jana Kratochvílová: kolik je vlastně teď v ČR jezuitů? zdravím a díky za odpověď! Jana
František Hylmar: V tuto chvíli je členů České provincie 76. Na území ČR je nás asi 55. Věková pyramida stojí špičkou dolů, modlete se, aby se brzy obrátila.

Karel N.: Pane provinciále, jak vidíte jako člověk, který strávil mnoho let v zahraničí, českou církev?
František Hylmar: Je jako jsme my, Češi a Češky. Zanedbaná a nekultivovaná je naše lidská stránka (vzdělání ve víře, (ne)ctnost, vžitá nedůvěra, omezený rozhled...). Tím klademe překážky Boží milosti. Naše církev má stále příliš "c.-k. rakouský charakter", který se dokonce částečně, zdá se, restauruje.
Jsme finančně vydržováni státem, což je zničující. Nevím, zda se nemýlím, ale jako by existovala nedůvěra laiků k hierarchii, o níž se buď mlčí nebo se vyjadřuje nekultivovaně. Myslím, že je to jeden z nevyslovovaných důvodů nedostatku počtu a kvality duchovních povolání. Na druhé straně je tu spoustu skvělých a svatých lidí. Lidé žádají o křty, což je znamení naděje a toho, že Bůh nespí. O to, resp. o něj, se můžeme opřít.
Mám před očima obraz: velký usychající strom, z jehož pařezu nebo kmene současně vyrůstá nový menší a zcela svěží stromek.
Takže jsem (křesťanský) optimista. Ale naše chyby nás budou ještě dost bolet, tu školu nám Pán Bůh neodpustí. Tak se ale roste.

Oldřich S.: Proč teď jezuiti u nás nemají žádnou školu ani kolej?
František Hylmar: To je otázka k sebekritickému zamyšlení. Začali jsme od roku 1990 působit na různých středních školách, např. v Brně, v Praze, v Bohosudově, ale lidé postupně odpadali nebo museli začít jinou potřebnou práci. Dnes aspoň jeden jezuita učí na Stojanově gymnáziu na Velehradě. Plánů na vlastní školu se nezříkáme, půjde to ale pomaleji, než jsme mysleli. Několik jezuitů ale dobře vyučuje na teologických fakultách a připravují se další i v jiných oborech. Popravdě řečeno, je to i otázka sponzorů a financí.

Děkuji všem za otázky, ale bohužel jsem nemohl odpovědět na všechny. Přeji adventní dobu plnou milosti a pokoje od Pána.


Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Koncert "Konverze svatého Ignáce"


Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

DO pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka sv. Ondřeje Boboly

Památka Panny Marie della Strada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil