Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 12. 12. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. František Zdražil

Datum narození:1.10.1912
Datum vstupu do řádu:  14.8.1941
Datum úmrtí:8.3.1958

Rodák z Olešné u Nového Města na Moravě. Po obecné škole v Olešné navštěvoval 7 roků reálku v Novém Městě. Tam v r. 1931 maturoval. Po maturitě vstoupil do brněnského alumnátu a studoval teologii. V r. 1932 udělal doplňovací maturitu na gymnáziu v Kroměříži. Na kněze byl vysvěcen biskupem Dr. Kupkou 5.7.1936 v Brně. Od 17. července 1936 až do 30.června 1941 působil jako kaplan v Bystřici nad Pernštýnem, administrátor v Sulkovci, Krásném, Nosislavi a Žatčanech. Nakonec byl kaplanem v Bořitově. Do noviciátu T.J. vstoupil 14.8.1941 v Benešově u Prahy. V roce 1942 byli jezuité nacisty vypuzeni z Benešova. Noviciát pokračoval na Velehradě. Tam i O. Zdražil složil své první sliby. Už druhý rok noviciátu konal doplňující studia filosofie na řádovém Institutu, který tehdy byl také na Velehradě. V r. 1944 filosofii ukončil zkouškou "z celé filosofie". 1944 - 45 byl operářem v Praze u sv. Ignáce. Po válce se stal velehradským farářem a byl jím až do roku 1947. Ve školním roce 1947 - 1948 se připravoval na zkoušku z celé teologie, a to v Maastrichtu v Holandsku. 1948 - 1949 byl ve třetí probaci v Drongen v Belgii. I po třetí probaci zůstal v Belgii, ale v Lovani, kde konal speciální teologická studia. Po skončení těchto studií odejel z Belgie na nějaký čas do Ameriky, aby se připravil na misii v Austrálii. V roce 1952 se dlouho plavil na různých obchodních lodích do Austrálie na své působiště. Cestou byl značně vyčerpán. Na novém místě se pustil s vervou sobě vlastní do práce mezi krajany. Brzy se však projevila choroba: astma. Způsobila O. Zdražilovi mnoho utrpení, až jej nakonec sklátila v 46 letech jeho života do hrobu. Umřel v Sydney a tam je také pohřben.


Náš tip

Dějiny filosofie III.

Od Ockhama k Suárezovi
Frederick Copleston

Třetí díl 11tisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Ockhama k Suárezovi. Jde tudíž o dobu od vrcholného středověku po raný novověk. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Senioři
Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.
Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282).
více »

Nejbližší akce

Dny víry u Ignáce


Studentský Velehrad 2018


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro mládež 18-30 let


Povoláním člověk


Duchovní cvičení pro ty, kdo přijali iniciační svátosti v dospělosti


Škola modlitby Lectio Divina


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil