Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 20. 9. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
F. František Komárek

Datum narození:21.1.1871
Datum vstupu do řádu:  17.12.1894
Datum úmrtí:20.1.1954

V nekrologu o tomto bratrovi, který jsem dostal z chorvatské provincie, je uvedeno, že on sám v roce 1933 odevzdal svůj ?svéživotopis? P. provinciálovi. Z těchto 19-ti stran tohoto krásně rukopisem napsaného životopisu se dovídáme i my toto: Narodil se na Moravě ve Žďárci nedaleko Tišnova 21. ledna 1871. Rodiče oba byli zaměstnáni jako tkalci. Protože tatínek byl dobrým muzikantem, hrál na více nástrojů, přivydělával si pro rodinu i hudbou. Když bylo Františkovi 6 roků, jeho otec umíral ve velkém děkování Pánu Bohu za všechno, co mu prokázal a žehnal svým dětem. Když bylo Františkovi 14 let odešel do učení do Brna, aby se tam vyučil obuvníkem. Maminka jej provázela ponaučením, aby se vždy věrně denně pomodlil aspoň Zdrávas Maria. Tento náš bratr rád putoval z Brna pěšky s poutníky do Mariazell v Rakousku. Měl velice rád četbu knih, které mu půjčoval pan farář. Tak v něm rostla touha po zasvěceném životě. Když byl plnoletý se pro takový život rozhodl. Pan farář mu doporučil jezuity na Velehradě. Nejprve šel na pouť na Velehrad. Při té příležitosti zazvonil u brány, aby se něco o jezuitech dověděl. Tam ho bratr vrátný nejdříve pořádně vyzpovídal a pak jej zavedl teprve k P. rektorovi. Ten jeho úmysl stát se řeholníkem bratrem v Tovaryšstvu Ježíšově potvrdil, ale poslal ho ještě domů, aby vyčkal až dostane písemnou zprávu od P. provinciála. Tato zpráva na sebe nedala dlouho čekat. František začal svou kandidaturu v koleji velehradské jako přípravu pro vstup do noviciátu. Pracoval v obuvnické dílně, ale i v kuchyni. 17. 12. 1894 začal řádný noviciát. Na konci druhého noviciátního roku, 1. srpna 1896 byl poslán do Travniku v Bosně, kde měli jezuité kolej s gymnáziem. Zde složil 18. prosince 1896 své první sliby, a také i své poslední sliby 2. února 1905. Nejprve pracoval v ševcovně, ale od roku 1911 pro svou přirozenou inteligenci a dobré ctnosti se stal prefektem studentů v konviktě gymnázia. 22. 12. 1914 byl přeložen jako sakristián do Zagrebu. Onemocněl tam však plicní chorobou z mnoha námah, takže jeden rok z tohoto svého pobytu byl na rekonvalescenci v rezidenci v Sarajevu. V roce 1919 se vrátil do Travniku ke své práci v koleji a zůstal tam až do roku 1931. V roce 1932 byl disponován do Dubrovníku jako sakristián a domovník v tamní rezidenci Tovaryšstva Ježíšova. Když se začalo silněji projevovat stáří a k tomu nějaké nemoci ? slabé srdce, bolavé nohy a kýla ? byl poslán do Osijeku. Tam se připravoval na odchod do věčnosti. Na den sv. Lucie 13. 12. 1954 přijal svaté svátosti umírajících. V nemoci často vzýval P. Marii slovy: ?Moje drahá Matko?. Pán si jej povolal 20. 1. 1954 do věčnosti v roce jeho věku 83, Tovaryšstva 59. Pochovány byly jeho ostatky na hřbitově sv. Anny v Osijeku.


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Farnosti ve službě misiím
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.
Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100,101).
více »

Nejbližší akce

Velehrad poutníků


Gotické katedrály ve Francii


Duchovní obnova a pouť jezuitských přátel a spolupracovníků


Raně křesťanské komunity v Řecku


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova pro jezuitské přátele a spolupracovníky


Víkend pro seniory


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil