Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 12. 12. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. František Domes

Datum narození:9.3.1885
Datum vstupu do řádu:  7.9.1902
Datum úmrtí:28.2.1954

P. Domes pocházel z Dřevohostic, které jsou na cestě z Přerova na sv. Hostýn. Všechny vesnice z okolí Dřevohostic se počítají za vesnice pod ochranným pláštěm Panny Marie svatohostýnské, Vítězné Ochránkyně Moravy. V Dřevohosticích dlouho nepobyl. Obecnou školu navštěvoval až v dalekém Týnci u Klatov, kam se rodiče přestěhovali. Gymnázium začal třemi třídami v Klatovech. Čtvrtou třídu vystudoval v Uh. Hradišti. Po ní v r. 1902 vstoupil do noviciátu na Velehradě. V roce 1904 - 1906 dokončil gymnaziální studia a maturoval ve sv. Ondřeji. Filosofická řádová studia konal 1906 - 1909 v Bratislavě a 2 roky potom byl pomocným vychovatelem studentů v Bohosudově. Od r. 1911, jak to tehdy bylo v rakouské provincii obvyklé, studoval teologii na univerzitě v Innsbrucku. 26.7.1914 tam byl vysvěcen na kněze. Po skončení teologických studií byl v Praze a v Linci na zprostředkovatelně četby pro vojáky - jakási náhradní duchovní služba v době války. 1916 - 1917 byl generálním prefektem (hlavní vychovatel) v konviktě při arcibiskupském gymnáziu v Praze - Bubenči. Roku 1917 byl poslán na Velehrad, kde začínala Apoštolská škola - soukromé gymnázium. Na ní učil až do r. 1925 přírodopis. Od roku 1925 do r. 1938 byl operářem, ministrem domu, prokurátorem v Hradci Králové. Odtud přišel v téže funkci do Prahy, na sv. Hostýn a do Opavy. V r. 1938 byl znovu v Hradci Králové, a tam už zůstal až do dubna 1950. Byl tam také dvakrát superiorem, a to 1939 - 1942 a znovu 1945 - 1950. V dubnu 1950 byl s ostatními zatčen, a jako představený putoval do Želiva - do přísnějšího lágru. Z Želiva se dostal jako nemocný do nemocnice v Hradci Králové. Zásluhou tamních lékařů se po nutné hospitalizaci dostal do Černošic k sestrám Nejsvětější Svátosti. Koncem července 1951 si StB uvědomilo tento jeho příjemný pobyt a v přísném střežení ho nejprve odvezli do Králík, ale i odtud brzy nato zpět do Želiva. Teprve 23. 10. 1953 přišel z Želiva na Moravec mezi staré řeholníky. V roce 1954 se podrobil v Brně u sv. Anny těžké operaci. Když se trochu zotavil a měl se vrátit na Moravec, p. profesor Podlaha jej ponechal na klinice. Totiž chtěl, aby měl jeho přítel a spoluvězeň z Buchenwaldu, těžce nemocný prelát Dr. Švec, kněžskou společnost. Tu stojí za to zaznamenat něco o p. prelátu Švecovi. Byl po monstrprocesu v Praze odsouzen a byl ve vězení. Těžce onemocněl, dostal se na vězeňské oddělení, které tehdy bylo pro všechny věznice v Brně u sv. Anny. Tam se o něm dověděl p. profesor Podlaha, který byl s p. prelátem Švecem za nacistů vězněn v koncentračním táboře. Ten a jiní spoluvězni z nacistických koncentračních táborů vyvinuli veliký tlak také na spoluvězně, tehdy presidenta Antonína Zápotockého, aby byl p. prelát Švec propuštěn na svobodu a aby jej mohl prof. Podlaha na svobodě mít na svém oddělení, léčit jej a případně mu dosloužit do smrti. Podařilo se to, a tak p. prelát Švec byl s P. Domesem v jedné světničce. P. Domes se po smrti P. Švece vrátil na Moravec, ale brzy zemřel. Je pochován na Moravci.


Náš tip

Dějiny filosofie III.

Od Ockhama k Suárezovi
Frederick Copleston

Třetí díl 11tisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Ockhama k Suárezovi. Jde tudíž o dobu od vrcholného středověku po raný novověk. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Senioři
Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.
Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282).
více »

Nejbližší akce

Dny víry u Ignáce


Studentský Velehrad 2018


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro mládež 18-30 let


Povoláním člověk


Duchovní cvičení pro ty, kdo přijali iniciační svátosti v dospělosti


Škola modlitby Lectio Divina


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil