Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 15. 10. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. František Domes

Datum narození:9.3.1885
Datum vstupu do řádu:  7.9.1902
Datum úmrtí:28.2.1954

P. Domes pocházel z Dřevohostic, které jsou na cestě z Přerova na Svatý Hostýn. Všechny vesnice z okolí Dřevohostic se počítají za vesnice pod ochranným pláštěm Panny Marie Svatohostýnské, vítězné ochránkyně Moravy. V Dřevohosticích dlouho nepobyl. Obecnou školu navštěvoval až v dalekém Týnci u Klatov, kam se rodiče přestěhovali. Gymnázium začal třemi třídami v Klatovech. Čtvrtou třídu vystudoval v Uherském Hradišti. Po ní v roce 1902 vstoupil do noviciátu na Velehradě. V roce 1904−1906 dokončil gymnaziální studia a maturoval ve Svatém Ondřeji. Filosofická řádová studia konal 1906−1909 v Bratislavě a dva roky potom byl pomocným vychovatelem studentů v Bohosudově. Od roku 1911, jak to tehdy bylo v rakouské provincii obvyklé, studoval teologii na univerzitě v Innsbrucku. Dne 26. července 1914 tam byl vysvěcen na kněze.

Po skončení teologických studií byl v Praze a v Linci na zprostředkovatelně četby pro vojáky − jakási náhradní duchovní služba v době války. V letech 1916−1917 byl generálním prefektem (hlavní vychovatel) v konviktě při arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči. Roku 1917 byl poslán na Velehrad, kde začínala Apoštolská škola − soukromé gymnázium. Na ní učil až do roku 1925 přírodopis. V letech 1925−1938 byl operářem, ministrem domu, prokurátorem v Hradci Králové. Odtud přišel v téže funkci do Prahy, na Svatý Hostýn a do Opavy. V roce 1938 byl znovu v Hradci Králové a tam už zůstal až do dubna 1950. Byl tam také dvakrát superiorem, a to v letech 1939−1942 a znovu 1945−1950. V dubnu 1950 byl s ostatními zatčen, a jako představený putoval do Želiva − do přísnějšího lágru. Z Želiva se dostal jako nemocný do nemocnice v Hradci Králové. Zásluhou tamních lékařů se po nutné hospitalizaci dostal do Černošic k sestrám Nejsvětější Svátosti. Koncem července 1951 si StB uvědomilo tento jeho příjemný pobyt a v přísném střežení ho nejprve odvezli do Králík, ale i odtud brzy nato zpět do Želiva.

Teprve 23. října 1953 přišel z Želiva na Moravec mezi staré řeholníky. V roce 1954 se podrobil v Brně u sv. Anny těžké operaci. Když se trochu zotavil a měl se vrátit na Moravec, pan profesor Podlaha jej ponechal na klinice. Totiž chtěl, aby měl jeho přítel a spoluvězeň z Buchenwaldu, těžce nemocný prelát Dr. Švec, kněžskou společnost. Tu stojí za to zaznamenat něco o panu prelátu Švecovi. Byl po monstrprocesu v Praze odsouzen a byl ve vězení. Těžce onemocněl, dostal se na vězeňské oddělení, které tehdy bylo pro všechny věznice v Brně u sv. Anny. Tam se o něm dověděl profesor Podlaha, který byl s prelátem Švecem za nacistů vězněn v koncentračním táboře. Ten a jiní spoluvězni z nacistických koncentračních táborů vyvinuli veliký tlak také na spoluvězně, tehdy presidenta Antonína Zápotockého, aby byl prelát Švec propuštěn na svobodu a aby jej mohl prof. Podlaha na svobodě mít na svém oddělení, léčit jej a případně mu dosloužit do smrti. Podařilo se to, a tak prelát Švec byl s P. Domesem v jedné světničce. P. Domes se po smrti P. Švece vrátil na Moravec, ale brzy zemřel. Je pochován na Moravci.


Z knihy Jana Pavlíka Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011, s. 332−334.


Náš tip

U stolu v Betánii: Víra, hrob a přátelství

Marko Ivan Rupnik

Polarita dvou povah, činné a meditující osobnosti, je skloubitelná ve společném domově, v Betánii. Text načrtává plusy a minusy dvou duchovních typologií a rozvíjí pohled na místo, kde se vyhraněné osobnosti mohou setkávat: v domě, kde je stále zván Pán...
více »


Ignác z Loyoly a spiritualita Východu: Průvodce knihou Duchovní cvičení

Tomáš Špidlík

Špidlíkův Průvodce je napsán jak pro ty, kdo hledají cestu obnovy svého života, tak pro ty, kdo dávají duchovní cvičení. Průvodce pomáhá odkrývat vše, co nám běžně v úsilí o prohloubení vztahu s Pánem snadno uniká: jemnost Božího hlasu, na který je třeba reagovat, křehký záchvěv lidského srdce, které „mluví“, a také závratné Boží hlubiny, které člověka zvou do Božího Srdce...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Misijní jaro církve
Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.
Národní úmysl: Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.
více »

Nejbližší akce

Výstava "Kardinál Tomáš Špidlík Z celého srdce"


Koncert k 400. výročí úmrtí košických mučedníků


Víkend Jezuitou dnes


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Založení jezuitské univerzity v Bogotě

Památka mučedníků ze Severní Ameriky


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil