Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 26. 5. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. Jaroslav Ovečka

Datum narození:26.12.1882
Datum vstupu do řádu:  19.10.1903
Datum úmrtí:29.9.1953

O. Jaroslav Ovečka byl synem žírné Hané. Narodil se v Litenčicích blízko Zdounek. Po obecné škole v rodišti odešel nadějný žák Ovečka na studia do Kroměříže. Na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži studoval nejprve 6 tříd gymnaziálních, septimu a oktávu dělal v Kroměříži na německém gymnáziu, kde roku 1902 maturoval (maturitu na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži tehdy nebylo možno vykonat). Po maturitě se rozhodl pro teologii. Byl přijat do olomouckého kněžského semináře, ale byl poslán na studia do Říma. Bydlel v Germanicu (kolej pro německé bohoslovce) a studoval filosofii na Gregoriáně. 29. 3. 1903 vstoupil do noviciátu T.J. v Castel-Gandolfo, kde za dva roky složil své první řeholní sliby. Rok studoval rétoriku ve sv. Ondřeji a od roku 1906 tři roky filosofii v Bratislavě. Hned po filosofii odjel do Innsbrucku na řádová studia teologie. 26. 7. 1912 byl v Innsbrucku vysvěcen na kněze. Jako kněz dokončil čtvrtý ročník teologie. Hned r. 1913 byl poslán do Irska na třetí probaci. Po jejím skončení v roce 1914 usedl opět do univerzitních přednáškových sálů, tentokrát na pražské univerzitě, aby tam studoval filologii. Skončil v roce 1918, stal se doktorem filosofie, a od roku 1918 až do roku 1938, to je plných, a pro tolik bubenečských žáků požehnaných dvacet let, vyučoval na arcibiskupském gymnáziu v Praze - Bubenči. V r. 1938, kdy velehradské gymnázium dostalo právo veřejnosti, byl profesorem na tomto gymnáziu. V roce 1942 jako jiná jezuitská gymnázia, tak i velehradské gymnázium bylo nacisty zrušeno. Zůstal nejprve na Velehradě a vyučoval na řádovém Filosofickém učilišti. Se scholastiky filosofy se přestěhoval v roce 1945 nejprve do Brna a potom do Děčína. Vyučoval dějiny filosofie. V roce 1950 byl v Děčíně s ostatními zatčen. Putoval do lágru v Bohosudově. Byl už nemocen, měl dosti značný třes, a tak byl propuštěn 2. 12. 1950 ke své rodné sestře v Krupce. Dne 6. 10. 1951 se dostal do Chlumce u Ústí nad Labem k řeholním sestrám Navštívení Panny Marie. Odtud po necelém měsíci kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu byl poslán na Moravec do charitního domova pro řeholníky. Z jezuitů už tam před ním byl P.Škarek a v září 1951 přišel také od sester, ale z Jiřetína, nesoustředěný člen rakouské provincie P. Derichs. O. Jaroslav Ovečka žil na Moravci skoro dva roky. Zemřel dne 29.9.1953 a byl pochován na Moravci na místním hřbitově jako první jezuita. P. Ovečka byl nejen zdatný profesor a vychovatel, ale byl také velice plodným spisovatelem. Kromě obšírných článků v časopisech českých (Hlídka, Květy mládí, Vlast), italském (Civilltá Cattolica), německém (Zeitschrift für Asceze und Mystik), americkém, anglicky psaném (America), byl přispívatelem a napsal několik hesel do Bohovědného Podlahova slovníku, ale i překladatelem a autorem knih: Francis J. Finn S. J.: "Mílek z Campionu", Praha, Vyšehrad, překlad
"Paměti sv. Ignáce z Loyoly", překlad, Praha, Kuncíř
"Mystika, literatura, metafysika, víra", Franzl Praha 1937
"Roma sacra", překlad, Marek, Děčín
"Úvod do mystiky", Kotrba, Praha
"Svaté přijímání A. časté; B. časné" - knížečka, Vyšehrad, Praha
"Výbor z listů a instrukcí sv. Ignáce z Loyoly", Vyšehrad, Praha
"Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly". Díl I. text, díl II. modlitba, Vyšehrad, Praha 1921.
Úvod do mystiky, zvláště sv. Jana od Kříže a sv. Terezie z Avily,
1. vydání vzdělávací knihovna katolická; 2. vydání Kotrba Praha 1948, 471 str.

Spisy sv. Jana od Kříže:
"Výstup na horu Karmel", Krystal, Olomouc
"Temná noc", Krystal, Olomouc
"Duchovní píseň" Krystal, Olomouc
"Plamen lásky žhavý", Krystal, Olomouc

V rukopise zůstala práce ?Základní poučení o mystice? a spisy sv. Terezie z Avily. Tato vzácná díla z pokoje P. Ovečky po zabrání koleje v Děčíně komunistickou totalitou definitivně zmizela. V Českém bohovědném slovníku, který vydával biskup Podlaha jsou od P. Ovečky hodnotná delší pojednání v heslech: exercicie ? extaze ? sv. Ignác z Loyly. Do díla Dr. Reginalda Dacíka O.P. : Školy duchovního života, Krystal, Olomouc 1938 přispěl P. Ovečka 20-ti stranami textu pod názvem ?Spiritualita Tovaryšstva Ježíšova?. Kromě toho by se od P. Ovečky našlo mnoho hodnotných menších článků v časopisech: Ve službách Královny - Posel Božského Srdce Páně ? Hlasy svatohostýnské ? Hlídka a Eucharistie. Myslím si skromně, že P. Ovečka patřil k znalcům mystiky na světové úrovni. Určité ocenění udělal P. B. Pitrun (je v archivu české provincie), ale to bych považoval za snesený materiál o tomto velkém O. naší provincie. Ocenění úplné by měl jednou udělat někdo zasvěcenější.


Náš tip

Mlčení

Šúsaku Endó

Mlčení japonského spisovatele Šúsaku Endóa (1923–1996) je drsný a zároveň poetický i myšlenkově bohatý příběh o zániku křesťanské misie v Japonsku v 17. století. Téma, které o něco dříve zpracoval i český spisovatel Jaroslav Durych v rozsáhlé epopeji Služebníci neužiteční, Endó pojal z neobvyklé perspektivy japonského katolického křesťana...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Křesťané v Africe
Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření, spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství.
Národní úmysl: Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí na Boží lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia (EG, č. 39).
více »

Nejbližší akce

Jezuitou dnes


Středoevropský Magis


Živé kameny na Svatojakubské cestě


Živé kameny v Santiagu de Compostela


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní obnova: Vnitřní uzdravení


Moje vyhlídky v duchovním životě, pohled do budoucnosti


Vnitřní modlitba


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil