Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 29. 11. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
P. Jaroslav Ovečka

Datum narození:26.12.1882
Datum vstupu do řádu:  19.10.1903
Datum úmrtí:29.9.1953

P. Jaroslav Ovečka byl synem žírné Hané. Narodil se v Litenčicích blízko Zdounek. Po obecné škole v rodišti odešel nadějný žák Ovečka na studia do Kroměříže. Na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži studoval nejprve šest tříd gymnaziálních, septimu a oktávu dělal v Kroměříži na německém gymnáziu, kde roku 1902 maturoval (maturitu na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži tehdy nebylo možno vykonat). Po maturitě se rozhodl pro teologii. Byl přijat do olomouckého kněžského semináře, ale byl poslán na studia do Říma. Bydlel v Germaniku (kolej pro německé bohoslovce) a studoval filosofii na Gregoriáně. Dne 29. března 1903 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova v Castel Gandolfu, kde za dva roky složil první řeholní sliby. Rok studoval rétoriku ve Svatém Ondřeji a od roku 1906 tři roky filosofii v Bratislavě. Hned po filosofii odjel do Innsbrucku na řádová studia teologie. Dne 26. července 1912 byl v Innsbrucku vysvěcen na kněze. Jako kněz dokončil čtvrtý ročník teologie.

Hned roku 1913 byl poslán do Irska na třetí probaci. Po jejím skončení v roce 1914 usedl opět do univerzitních přednáškových sálů, tentokrát na pražské univerzitě, aby tam studoval filologii. Skončil v roce 1918, stal se doktorem filosofie a od roku 1918 až do roku 1938 − to je plných, a pro tolik bubenečských žáků požehnaných, dvacet let − vyučoval na arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči. V roce 1938, kdy velehradské gymnázium dostalo právo veřejnosti, byl profesorem na tomto gymnáziu. V roce 1942, jako jiná jezuitská gymnázia, tak i velehradské gymnázium bylo nacisty zrušeno. Zůstal nejprve na Velehradě a vyučoval na řádovém Filosofickém učilišti. Se scholastiky filosofy se přestěhoval v roce 1945 nejprve do Brna a potom do Děčína. Vyučoval dějiny filosofie.

V roce 1950 byl v Děčíně s ostatními zatčen. Putoval do lágru v Bohosudově. Byl už nemocen, měl dosti značný třes, a tak byl propuštěn 2. prosince 1950 ke své rodné sestře v Krupce. Dne 6. října 1951 se dostal do Chlumce u Ústí nad Labem k řeholním sestrám Navštívení Panny Marie. Odtud po necelém měsíci kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu byl poslán na Moravec do charitního domova pro řeholníky. Z jezuitů už tam před ním byl P.Škarek a v září 1951 přišel také od sester, ale z Jiřetína, nesoustředěný člen rakouské provincie P. Derichs. O. Ovečka žil na Moravci skoro dva roky. Zemřel 29. září 1953 a byl pochován na Moravci na místním hřbitově jako první jezuita.

P. Ovečka byl nejen zdatný profesor a vychovatel, ale byl také velice plodným spisovatelem. Kromě obšírných článků v časopisech českých (Hlídka, Květy mládí, Vlast), italském (Civiltà Cattolica), německém (Zeitschrift für Askese und Mystik), americkém, anglicky psaném (America), byl přispívatelem a napsal několik hesel do Bohovědného Podlahova slovníku, ale i překladatelem a autorem knih: Francis J. Finn S. J.: "Mílek z Campionu", Vyšehrad, Praha, překlad.
"Paměti sv. Ignáce z Loyoly", překlad, Kuncíř, Praha.
"Mystika, literatura, metafysika, víra", Franzl, Praha 1937.
"Roma sacra", překlad, Marek, Děčín.
"Úvod do mystiky", Kotrba, Praha.
"Svaté přijímání A. časté; B. časné" - knížečka, Vyšehrad, Praha.
"Výbor z listů a instrukcí sv. Ignáce z Loyoly", Vyšehrad, Praha.
"Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly". Díl I. text, díl II. modlitba, Vyšehrad, Praha 1921.
"Úvod do mystiky, zvláště sv. Jana od Kříže a sv. Terezie z Avily",
1. vydání vzdělávací knihovna katolická; 2. vydání Kotrba, Praha 1948, 471 s.

Spisy sv. Jana od Kříže:
"Výstup na horu Karmel", Krystal, Olomouc.
"Temná noc", Krystal, Olomouc.
"Duchovní píseň" Krystal, Olomouc.
"Plamen lásky žhavý", Krystal, Olomouc.

V rukopise zůstala práce "Základní poučení o mystice" a spisy sv. Terezie z Avily. Tato vzácná díla z pokoje P. Ovečky po zabrání koleje v Děčíně komunistickou totalitou definitivně zmizela.

V Českém bohovědném slovníku, který vydával biskup Podlaha, jsou od P. Ovečky hodnotná delší pojednání v heslech: exercicie − extaze − sv. Ignác z Loyly. Do díla Dr. Reginalda Dacíka OP "Školy duchovního života" (Krystal, Olomouc 1938) přispěl P. Ovečka dvaceti stranami textu pod názvem "Spiritualita Tovaryšstva Ježíšova". Kromě toho by se od P. Ovečky našlo mnoho hodnotných menších článků v časopisech Ve službách Královny, Posel Božského Srdce Páně, Hlasy svatohostýnské, Hlídka a Eucharistie.

Myslím si skromně, že P. Ovečka patřil k znalcům mystiky na světové úrovni. Určité ocenění udělal P. B. Pitrun (je v archivu české provincie), ale to bych považoval za snesený materiál o tomto velkém otci naší provincie. Ocenění úplné by měl jednou udělat někdo zasvěcenější.


Z knihy Jana Pavlíka Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011, s. 322−332.


Náš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za papeže
Modleme se za Svatého otce, aby při plnění svého poslání i nadále s pomocí Ducha Svatého doprovázel svěřené stádo ve víře.

Národní úmysl
Za ty, kdo nežijí svou víru
Modleme se za ty, kdo nežijí podle svého křtu, aby je síla přijaté svátosti přivedla k činnému životu s Bohem.

více »

Nejbližší akce

Reportáž České televize o předání humanitární sbírky na Ukrajině


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Adventní duchovní obnova pro všechny


Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil