Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 24. 9. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. Pavel Opavský

Datum narození:20.1.1884
Datum vstupu do řádu:  14.8.1901
Datum úmrtí:25.8.1952

P.Opavský se narodil v Klimkovicích ve Slezsku. Šest tříd gymnázia studoval v arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Po sextě odešel do noviciátu T.J. na Velehradě. Po noviciátě doplnil svá studia na řádovém gymnáziu v Kalksburgu, kde roku 1905 maturoval. Pak studoval rok rétoriku ve sv. Ondřeji a od roku 1906 do roku 1909 filosofii v Bratislavě. Po filosofii byl prefektem v Kalksburgu. V r. 1910 začal svá vysokoškolská studia na pražské univerzitě, a to klasickou filologii - latinu a řečtinu. Po skončení studií na této světské univerzitě dosáhl profesuru a také doktorát filosofie. Odchází na univerzitu v Innsbrucku, kde studoval 4 roky teologii. Na kněze byl vysvěcen v Innsbrucku 26. 7. 1917. Po skončení teologie učil dva roky na gymnáziu v Praze - Bubenči. Po dvou letech byl poslán do Vídně - Lainz, aby tam dokončil řádovou formaci vykonáním třetí probace. Po návratu učí od roku 1920 do roku 1940 v Praze Bubenči. Po zrušení bubenečského gymnázia se stěhovalo celé gymnázium a kolej na Smíchov. Tam byl P.Opavský až do úplného zrušení všech jezuitských škol, ředitelem. V r. 1942 byl jeden rok v Benešově u Prahy, ne už ovšem v našem klášteře, ale na děkanství (ještě se dvěma bratřími a P.Vojtkem). V letech 1943 - 1945 byl v Hradci Králové a dával duchovní cvičení a rekolekce kněžím. Po válce, jakmile se znovuzřídilo arcibiskupské gymnázium v Praze v Dejvicích, P.Opavský tam nejen vyučoval, ale byl také ředitelem. Toto pražské arcibiskupské gymnázium se v r. 1947 přestěhovalo do Bohosudova. I tam byl P.Opavský ředitelem. Po třiceti letech věrné a poctivé profesorské práce dostal spolu s jinými za odměnu nesvobodu a musel opustit své milované žáky. V lágrech byl P. Opavský v Bohosudově, v Oseku a na Králíkách. Na Králíkách bylo tomuto vynikajícímu profesorovi svěřeno pasení krav. Jak poctivě učil a staral se o své žáky, tak poctivě se staral i o kravičky. A když se mu jedna splašila a on za ní běžel, upachtil se k smrti. Dostal infarkt. Byl sice ještě z Králík převezen do nemocnice v Šumperku, ale tam záhy skonal smrtí spravedlivých. Rodina, ve které se narodil, jej převezla k pohřbení do rodiště, do Klimkovic, kde očekává, tento přesný i přísný profesor s velice jemnou hudební duší (řídil orchestr a sbor žáků), své vzkříšení. (Více o něm je možné se dočíst v Práci P. B. Pitruna v archivu čes. provincie.)


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Farnosti ve službě misiím
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.
Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100,101).
více »

Nejbližší akce

Velehrad poutníků


Duchovní obnova a pouť jezuitských přátel a spolupracovníků


Raně křesťanské komunity v Řecku


Současné poznatky astronomie


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova pro jezuitské přátele a spolupracovníky


Víkend pro seniory


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil