Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 29. 11. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
P. Josef Konečný

Datum narození:18.1.1910
Datum vstupu do řádu:  14.8.1945
Datum úmrtí:19.3.1988

P. Josef se narodil v Osikách, farnost Lomnice u Tišnova. V rodišti vychodil obecnou školu, dvě třídy měšťanky navštěvoval v Lomnici. V roce 1923 byl přijat do sekundy klasického gymnázia v Brně a byl chovancem chlapeckého diecézního semináře v Brně. Maturoval v roce 1930 a přihlásil se do bohosloví. Po 5 letech byl 5. července 1935 vysvěcen na kněze a ustanoven kaplanem do Bystřice nad Pernštejnem. Začátkem roku 1936 nastoupil do vojenské školy pro záložní důstojníky duchovní služby, která byla v Praze-Karlíně. Po pěti měsících (kněží sloužili jen náhradní vojenskou službu) byl ustanoven kaplanem v Telnici u Brna. Ve školním roce 1934−1935 začal učit jako katecheta měšťanských škol v Hodoníně. S Hodonínem se rozloučil na konci školního roku 1943−1944. Rok byl potom katechetou v Blansku. V roce 1945 prosil o propuštění z diecéze, aby mohl vstoupit do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. Bylo mu to umožněno, a tak začal noviciát 14. srpna 1945.

Po kanonickém roce noviciátu konal "biennium" (2 roky) filosofie na řádovém Filosofickém institutu, který byl v té době v Brně. Po roce se tento Institut stěhoval do Děčína. Tam P. Konečný dokončil svá doplňková studia filosofie. Ve školním roce 1948−1949 učil náboženství na brněnském gymnáziu. Dispozicí byl poslán v roce 1949 do Bohosudova, aby se tam ujal duchovní správy farnosti Bohosudov. Dne 13. dubna 1950 tam byl zajištěn a zůstal v Bohosudově jako vězeň.

S jinými pak putoval do Oseka, Želivi a na Králíky. Po zrušení lágru v Králíkách zůstal tam dál jako zaměstnanec státního statku, a to až do roku 1968, kdy bylo možné, aby se opět dostal do duchovní správy. Byl ustanoven kaplanem ve farnosti Velký Újezd. V domově důchodců, který v roce 1935−1937 postavily sestry františkánky pod ochranou sv. Rodiny z Brna ze Sirotčí ulice, byl už 10 let duchovním správcem sester P. Vondra. Farář P. Baláž brzy odešel do penze. Zůstal i nadále bydlet na faře, avšak P. Konečný se stal administrátorem farnosti. Staral se o ni stejně pečlivě jako P. Baláž, který mu až do své smrti vypomáhal, jak jen mohl. V nábožensky živé farnosti vypomáhal, zvláště zpovídáním o nedělích, také P. Vondra. A tak farnost prospívala.Otec Konečný byl opravdový pastýř duší. Vždy horlivý a vždy na sebe zapomínající. Když měl P. Vondra v ústavě ze zdravotních důvodů nějaké výpadky (šedý zákal na obou očích apod.), zastupoval ho v duchovní péči o sestry a obyvatele ústavu P. Konečný.

Byl vzorem ukázněného řeholníka. Dbal i na zdravou životosprávu, takže pracoval stále naplno. Přece jen se však vyskytly střevní potíže a krvácení. Otec se o tom nijak nezmiňoval. Až když bolesti a potíže dostoupily v roce 1987 vrcholu, svěřil se. Šel potom na vyšetření do Ivančic k výbornému chirurgovi Dr. Kaniovi. Pan primář zjistil, že jde o rakovinu konečníku, ale že v těle jsou už zcela zřejmé metastáze. Z původně zamýšlené operace na vývod bokem sešlo. Otec Konečný se trpělivě připravoval na smrt. Sestry mu obětavě dosloužily. Měl jsem tu milost, že jsem přišel v den jeho svátku dopoledne za ním. Poznal mě. V pokoji mu ještě ten den za jeho účasti sloužil jemnický pan kaplan mši svatou. Tak připraven pomalu odcházel.

Když jsem odpoledne chtěl odjíždět a přišel ještě jednou za ním do pokoje, bylo už podle rysů tváře zřejmé, že si jej Pán volá. V naprostém klidu vydechl svou duši. Tak klidně, jak uměl, v klidu vnitřním i vnějším, žít. Sv. Josef, jeho křestní ochránce, si jej pozval a doprovodil před Pána. Je pochován na farním hřbitově ve Velkém Újezdě.


Z knihy Jana Pavlíka Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011, s. 538−540.


Náš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za papeže
Modleme se za Svatého otce, aby při plnění svého poslání i nadále s pomocí Ducha Svatého doprovázel svěřené stádo ve víře.

Národní úmysl
Za ty, kdo nežijí svou víru
Modleme se za ty, kdo nežijí podle svého křtu, aby je síla přijaté svátosti přivedla k činnému životu s Bohem.

více »

Nejbližší akce

Reportáž České televize o předání humanitární sbírky na Ukrajině


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Adventní duchovní obnova pro všechny


Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil