Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 29. 11. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
P. Karel Stejskal

Datum narození:23.7.1868
Datum vstupu do řádu:  10.9.1896
Datum úmrtí:13.11.1949

Poslední nekrolog oddílu "Zemřelí čeští jezuité od 8. prosince 1919 (vznik československé viceprovincie) do 13. dubna 1950 (násilné zlikvidování domů české provincie a uvěznění členů)" je netypický tím, že se týká zemřelého českého jezuity, který skoro celý život svou řeholní formaci prožil v Travniku v Bosně, jen ke konci kratší čas byl v Sarajevu a nakonec v Zagrebu do své smrti. Tento náš spolubratr byl nakonec přeřazen do chorvatské provincie. Dík spolubratřím v Zagrebu mohu napsat tento poslední nekrolog, protože s laskavostí nám poskytli materiál z jejich provinčního archivu.

P. Karel Stejskal je starší bratr P. Rudolfa Stejskala, který zemřel v roce 1947 na Svatém Hostýně. P. Karel se narodil v obci Sineč poblíž Českého Brodu (mezi Prahou a Kolínem). Bylo to 23. července 1868. Z chorvatských materiálů se dovídáme, že otec obou otců Stejskalů se jmenoval Jan a maminka Františka rozená Mrázová. Ale nevíme nic bližšího o rodině a hlavně ne o ostatních sourozencích. Po povinné školní docházce v rodišti studoval Karel gymnázium v Kolíně, a to pět tříd. Šestou třídu gymnázia navštěvoval v Praze. Když mu bylo osmnáct roků, vstoupil k jezuitům a začal svůj noviciát v Trnavě na Slovensku 10. září 1886. Po prvních slibech, kterými se zasvětil Pánu po dvouletém noviciátě v roce 1888, jej provinciál z Vídně poslal dokončit středoškolské vzdělání do Svatého Ondřeje v Korutanech v Rakousku. Tam pobyl dva roky a 1890 začíná tříletý kurz křesťanské filosofie na řádovém institutu v Bratislavě. Než začal studovat teologii, byl v Travniku v koleji s gymnáziem a ústavem pro výchovu studentů prefektem. Tři roky koná tuto výchovnou práci a v roce 1896 začíná v Innsbrucku studovat teologii. Byl vysvěcen až po jejím ukončení 26. července 1900 na kněze. Závěrem celé své jezuitské přípravy byl na třetí probaci v Linci, také v Rakousku; po jejím skončení odchází do Travniku a začíná učit. V Travniku 2. února 1903 uzavřel celou svou řeholní přípravu v Tovaryšstvu Ježíšově složením posledních slibů.

P. Karel Stejskal celý život vykonával s velkou láskou a poctivostí učitelské poslání. Vyučoval matematiku. Chorvatský nekrolog se zmiňuje o velké přesnosti P. Karla Stejskala − když byl konec hodiny, podíval se na hodinky, zatleskal se slovy: "K modlitbě", a jak začala modlitba, zněl do toho školní zvon, oznamující konec hodiny. Velikou zálibou P. Karla byla láska k hudbě a zpěvu. Učil také zpěv ve škole, vedl studentský orchestr. Hrál sám na několik nástrojů, také na varhany. Zkomponoval sám řadu písní nebo jiné harmonizoval pro sbor a doprovod. Jako profesor matematiky byl velice náročný, ale také vždy ochotný věnovat se slabším žákům i mimo vyučování. V chorvatském nekrologu je uvedeno i toto: "Pokud viděl P. Stejskal, že žák je jinak dobrý a pilný, jen v matematice slabší, neváhal všemožně pomoci takovému žáku, aby mohl ve studiu pokračovat. Posadil velmi dobrého žáka a k němu slabšího, oběma dal stejný úkol a pak se modlil breviář. Tak získal doklad, aby takového žáka nemusel nechat propadnout." A ještě jednu zajímavost uvádí chorvatský nekrolog: P. Karel Stejskal přímo nenáviděl ve škole žalování.

Několik roků byl také generálním prefektem studentů žijících v koleji. Dvakrát byl také ministrem domu, ale vždy jen rok. Toho se snažil zbavit. To mu nějak vadilo při výkonu učitelské a výchovné služby studentům. A zřejmě to také víc vadilo jeho zálibě v hudbě, které mohl věnovat jen volný čas od základních svých povinností kněze a profesora. V roce 1944 museli jezuité z Travniku odejít. P. Stejskal se tehdy dostal do Sarajeva, kde v tamní rezidenci vykonával práce operáře − zpovídal a kázal. Tam byl čtyři roky a už s určitými obtížemi stáří byl 12. listopadu 1948 poslán do Zagrebu do "Malého arcibiskupského semináře" na ulici Salati.

Srdce mu stále víc sláblo. Zde už pořádal svůj hudební archiv a připravoval se na odchod k Pánu. Na svůj svátek ještě přijímal gratulace, ale na svátek sv. Stanislava, svatého novice Tovaryšstva Ježíšova, byl náhle povolán Pánem do věčnosti, aby přijal odměnu za svůj řeholní život i za své učitelské působení ve prospěch mládeže. Tak končí chorvatský nekrolog a i my zde, čeští jezuité, se pod něj podepisujeme.


Z knihy Jana Pavlíka Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011, s. 283−285.


Náš tip

Rozhoduj se jako jezuita

Samuel Prívara, Pavel Banďouch

Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí?…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za děti, které trpí
Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.
Národní úmysl Za návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.
více »

Nejbližší akce

Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo


Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil