Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 6. 10. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
P. František Žák

Datum narození:15.5.1862
Datum vstupu do řádu:  18.4.1898
Datum úmrtí:22.12.1934

Až do dnešního dne věřící, zvláště milovníci kostelního zpěvu, s velkou radostí a nadšením zpívají i ze společného Kancionálu českých a moravských diecézi tyto písně: "Ježíši, Králi nebe a země" (č. 707), nebo "Ó Srdce Páně nejsvětější" (č. 728), nebo také, zvlášť ctitelé mariánští, "Budiž vděčně velebena, Matko Boží Maria" (č. 801). Zájemci si u těchto písní mohou všimnout, že text napsal Fr. Žák. A kdyby si našli před obsahem oddíl v kancionálu nadepsaný "Přehled autorů a pramenů", tak by se tam na posledním místě dočetli toto: "František Žák (1862−1934), jezuita, autor příruček duchovního života a textů duchovních písní. Uspořádal Družinský zpěvníček, Praha 1917."
A na tohoto našeho otce nyní myslím, když podávám shrnutí jeho života při vzpomínce na jeho úmrtí.

Pocházel ze severních Čech z diecéze Hradec Králové. Narodil se v rodině lesníka v Hvězdě u Broumova. Byl odkojen lesní tišinou a koncertem lesního ptactva. To se projevilo v jeho životě básníka a milovníka hudby a zpěvu. Den, kdy poprvé v náručí maminčině zaplakal, byl 15. květen 1862. Po vychození obecné školy studoval nižší gymnázium u benediktinů v Broumově. Vyšší gymnázium, to je od páté třídy do maturity, vystudoval na gymnáziu v Lanškrouně. Po maturitě se rozhodl pro studium bohosloví. Přihlásil se do kněžského semináře v Praze. Už v čase studia bohosloví se velice zajímal o studium sociologie. Jeho zálibou již jako bohoslovce byla četba krásné literatury, hudba a učení se moderním jazykům. V roce 1887 byl v Praze vysvěcen na kněze.

Prvním jeho kaplanským místem byla Praha-Michle, ale tam byl jen několik měsíců. Odtud se stal kaplanem v Praze na Královských Vinohradech a kaplanoval zde deset roků. Vedle svých duchovních kaplanských povinností se věnoval intenzivně katolickému spolkovému životu a spisovatelské činnosti. Pět let redigoval v této době časopis "Obrana". V tomto časopise uveřejňoval své rozbory literárních prací, zvláště dramat. Do doby těchto kaplanských let spadá také studijní cesta do Francie a cesta do Ruska. Ve Francii se seznámil a sblížil se Školskými bratry. Bylo přičiněním P. Žáka, že tento řád byl roku 1894 uveden do Prahy. Ze své cesty do Ruska, kam ho vedly zájmy o unionismus, si přinesl mnoho pravoslavné teologické literatury. Z tohoto poznání Ruska čerpal látku pro své fejetony uveřejňované v časopise "Vlast". Z těchto příspěvků by se dala sestavit i kniha a byla by zajímavá.

Velikým překvapením pro pražskou veřejnost, a to nejen katolickou, bylo zmizení P. Žáka z Prahy, a k tomu ještě do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. Dne 18. dubna 1898 začal svůj noviciát v Trnavě na Slovensku. Po dvou letech tam složil první řeholní sliby. Zůstal na Slovensku ještě jeden rok jako lidový misionář. Potom doplnil studia podle zvyku v jezuitském řádě, to je filosofii v Bratislavě a teologii v Innsbrucku v Rakousku.

Po vykonané třetí probaci byl určen k sv. Ignáci zvláště jako ředitel Mariánských družin. V Praze se sešel s P. Ostrčilíkem, který založil družinský časopis "Ve službách Královny". P. Žák za svého působení v Praze několik roků tento časopis redigoval. Z práce v Mariánských družinách postupně vznikaly duchovní písně z jeho pera, které zhudebnili Sychra, Říhovský, Suchý, Trumpus, Pivoda a jiní. Postupně tyto písně vytvořily obsah "Družinského zpěvníčku" a z něho se postupně dostávaly do různých kancionálů či zpěvníků.

P. Žák zveršoval i některé životy svatých a světic, zvláště českých patronů. Dokončil textovou úpravu českých rorátů, které sestavil Msgre. Lehner, první farář P. Žáka na Královských Vinohradech. Na kůru u sv. Ignáce P. Žák po léta řídil chrámový sbor. Napsal i několik větších i menších povídek. Bibliografii posbíral ve studii o P. Žákovi Vilém Bitnar a uveřejněná byla v roce 1935 v edici "Život". Vilém Bitnar také vícekrát o P. Žákovi i jeho díle přednášel.

Z této literární pozůstalosti stojí za to se ještě zvlášť zmínit o pětisvazkové "Soustavné katolické dogmatice pro lid". Toto dílo napsal P. Žák na přímou výzvu světícího biskupa pražského Msgre. Antonína Podlahy. V přípravě tohoto díla pobýval studijně i nějaký čas v Innsbrucku v Rakousku, v belgické Lovani a v Krakově. Zúročil v něm i poznatky teologie církve východní jak ji poznal při návštěvě Ruska, anebo z literatury, kterou si odtud přivezl. Vedle této dogmatiky napsal "Svoboda a mravnost" nebo "Ježíš Kristus" nebo "O Bohu" či "O nebi".

V hodnocení spolubratří vrstevníků se dovídáme, že P. Žák pracoval s velkou snadností a rychle, ale některé jeho spisy nejsou dost propracované a hluboké. Kromě Prahy působil už v československé provincii také v Hradci Králové a Opavě. Ale toto působení bylo kratší. V roce 1930 se vrátil do Prahy k sv. Ignáci. Tam také vážně onemocněl a byl hospitalizován v nemocnici Milosrdných bratří v Praze. Pečlivě léčen i ošetřován nevyzdravěl a 22. prosince 1934 odevzdal, v naději v Božské Srdce, které tolik uctíval, a v jistotě lásky Panny Marie, jejímž byl nejen ctitelem i pěvcem, svou duši svému Veleknězi. Na svátek sv. Štěpána, 26. prosince toho roku, byl pohřben na vyšehradském hřbitově do jezuitského hrobu.


Z knihy Jana Pavlíka Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011, s. 181−192.


Náš tip

Rozhoduj se jako jezuita

Samuel Prívara, Pavel Banďouch

Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí? Křesťané věří, že rozhodování není záležitost pouhého rozumu, zároveň bychom se však neměli nechat vláčet emocemi…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za církev otevřenou všem
Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
Národní úmysl Za volby do senátu
Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali svůj úkol poctivě a spravedlivě.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Didaka de San Vitores

Památka bl. Jana Beyzyma


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil