Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 18. 11. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
F. Julius Šimůnek

Datum narození:21.3.1868
Datum vstupu do řádu:  7.9.1910
Datum úmrtí:18.8.1951

Tento náš bratr se narodil ve Vídni v VI. okrese. Jeho otec tam měl krejčovský závod. Julius byl třetím ze čtyř synů. Ve Vídni navštěvoval německou školu. Ještě v jeho dětském věku mu oba rodiče zemřeli. Sirotky si rozebrali příbuzní. Tak se Julius dostal do Prahy k strýci. V Praze chodil do české školy. Když ve 14-ti letech skončil školní docházku vyučil se v Praze hodinářem. Jak bývalo zvykem, vydal se na zkušenou do světa. Procestoval Německo, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko i Jugoslávii.

Jeho bratr Rudolf byl vyučený zámečníkem. Když se vrátil Julius z vojenské služby, spojil se s bratrem Rudolfem a vytvořili závod uměleckého zámečnictví. S podporou slavného profesora Fanty z pražské techniky vyhotovili například na vyšehradském hřbitově arkádní mříže, nebo pro Mohylu míru ve Slavkově 3 metry vysoké měděné desky s vysekaným nápisem. Když bylo Juliovi 41 roků prosil o přijetí do jezuitského řádu jako řeholní bratr. Nebyl přijat, patrně také na zákrok svého bratra, u OO jezuitů u sv. Ignáce. Jako důvod byl uveden vysoký věk. Až když přišel do Prahy jezuita P. Jaroš a setkal se s fr. Šimůnkem, pochopil jeho touhu a dopomohl mu u provinciála ve Vídni k přijetí do noviciátu. Noviciát začal 7. 9. 1910 na Velehradě. Po prvních slibech 8. září 1912 zůstal ještě krátce na Velehradě. 7 roků potom byl na sv. Hostýně. Prakticky zůstal jako řeholní bratr na sv. Hostýně sám, protože ostatní narukovali do 1. světové války. Z té doby pochází od frátera Šimůnka hřbitovní brána na hostýnském hřbitově s nápisem: ?Odpočiňte v pokoji na blízku té, kterou jste za živa milovali.? Po skončení první světové války odešel fr. Šimůnek do Prahy do koleje v Bubenči. Obstarával tam ústřední topení a konal všechny instalatérské práce. Pro hrobové místo jezuitů na hřbitově v Bubenči a později v Benešově u Prahy zhotovil důkladné a vkusné, kovářsky tepané, ohrazení hrobového místa s nápisem: ?Fidelis Deus, per quem vocati estis in societatem Filii eius? /věrný je Bůh, který vás povolal do společenství s jeho Synem/.

Po zrušení bubenečského ústavu za druhé světové války přešel fr. Šimůnek do rezidence ke sv. Ignáci v Praze, kde vypomáhal v sakristii a opravoval všem hodinky. V noci z 13-tého na 14-tý duben, kdy odvezli jeho spolubratry do lágru do Bohosudova, jeho jako nemocného nechali ve světnici. Ale na druhý den pro něho přijeli a odvezli ho do Broumova, kde byli také řeholníci internováni, ale ne jezuité. V roce 1951 přemístili mocipáni fr. Šimůnka mezi jezuity, kteří byli už v lágru v Oseku. 27. 2. 1951 byl s jinými starými převezen do koncentračního tábora Králíky. Tam po krátkém pobytu fr. Šimůnek na mozkovou mrtvici zemřel 18. 8. 1951. Pochován byl laskavostí OO redemptoristů v jejich hrobce v ambitech. Výklenek do kterého byla rakev vložena je označen jménem : Fr. Julius Šimůnek S.J. narozen 1868 - + 1951. Věříme pevně, že k tomuto tichému, vždy jen v pozadí viditelnému bratrovi byl Bůh věrný, když žil ve společenství s jeho Synem a v něm zemřel.


Náš tip

Spirituální teologie

Michal Altrichter

Text Spirituální teologie zahrnuje důležitá témata duchovního života a jejich uchopení v každodenním životě. Četné otázky, které vyslovuje současný člověk a které byly důležité i pro předchozí generace, se systematicky vyhodnocují. I když text vyrostl z mnohaleté zkušenosti ve výuce oboru na teologické fakultě, nemá pouze studijní účel. Publikace...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.
Národní úmysl: Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality (EG, č. 208).
více »

Nejbližší akce

Velehradská literární pouť


Víkend pro zájemce o jezuitský řád


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro členy Matice velehradské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní obnova pro členy Matice Svatohostýnské a hasiče


Adventní duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Památku bl. Michala Augustina Pro


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil