Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 24. 11. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. František Šilhan

Datum narození:7.1.1905
Datum vstupu do řádu:  14.8.1923
Datum úmrtí:13.2.1985

P. Šilhan se narodil v Nové vsi, farnost Smržovka v severních Čechách. Čtyři třídy obecné školy navštěvoval v Šumburku nad Desnou, dvě třídy měšťanky v Tanvaldě. Potom odešel na studia na německé gymnázium v Bohosudově, kde vystudoval 5 tříd. Po kvintě se rozhodl vstoupit do Tovaryšstva.

Velice nadaný žák, jakým byl O. Šilhan, byl přijat a začal svůj noviciát 14. 8. 1923 v Trnavě. Po šesti měsících byl noviciát přeložen na Velehrad a tam, po dvou letech od vstupu, složil P. Šilhan své první sliby 15. 8. 1925. Rok na dokončení středoškolských studií byl na Velehradě, další rok potom na gymnáziu v Praze - Bubenči, kde v roce 1927 maturoval s vyznamenáním.

Byl poslán do Oudenbosch, později do Nijmegen v Holandsku na základní filosofická studia. Po nich, v r. 1930, zůstal v Holandsku, jen se přestěhoval do Maastrichtu, kde studoval teologii. 15. 8. 1933 byl v Maastrichtu vysvěcen na kněze. Udělal ještě čtvrtý rok, ale neskončila tím jeho studijní léta. V letech 1934 - 1936 absolvoval speciální dvouletou přípravu na filosofické fakultě Gregoriánské univerzity v Římě. V roce 1936 byl prohlášen doktorem filosofie a dostal oprávnění učit filosofii na jezuitských vysokých školách. Druhý rok tohoto studia byl současně repetitorem (pomocníkem profesora) filosofie pro studenty Germanika v Římě.

V roce 1936 - 1937 byl v Praze u sv. Ignáce ředitelem Mariánské družiny akademiků. Rok potom konal v Paray le Monial ve Francii třetí probaci. V roce 1938 začínal vyučovat filosofii v Benešově u Prahy na řádovém Filosofickém ústavě. Vyučoval psychologii racionální i experimentální, jednou k tomu i dějiny filosofie. Byl převážně současně ministrem scholastiků a také prefektem studií. Po zabrání benešovské koleje nacisty v roce 1942 odešel na Velehrad a tam pokračoval jako profesor kosmologie, experimentální psychologie nebo také jeden rok metodologie. V roce 1945 se z Velehradu přestěhoval Filosofický ústav prozatímně do Brna. Tam se stal P. Šilhan rektorem a současně pokračoval jako profesor filosofických disciplín. Ne však dlouho. 26. 11. 1945 se stal provinciálem české provincie.

Jeho provincialát je právem možno označit za velice obtížný. Jak se O. Šilhan zhostil tohoto úkolu, to svědčí o jeho kvalitách i o veliké přízni Boží. Budoval novou filosofii v Děčíně. Připravoval chod nových gymnázií v Brně a v Bohosudově místo pražského arcibiskupského v Bubenči, kam se nebylo možno vrátit. Kromě toho i v jiných domech bylo stále třeba pastoračních aktivit. Otec Šilhan byl výborný organizátor, a to v době, kdy se už politicky smrákalo, bylo zvlášť potřebné. Měl všeobecnou vážnost v politických kruzích, a to jak v našich, tak světových. A tak, když např. musela vlivem nastupující komunistické vlády s obtížemi pracovat papežská nunciatura v Praze, otec Šilhan se stal jejím užitečným pomocníkem ve prospěch celé církve v ČSR.

Velmi pečlivě si jej však začala všímat StB. Byl tedy zcela samozřejmě vybrán k likvidaci. V koncepci protináboženského boje se objevil plán na likvidaci řeholního života jako takového. Zakázat řády právně se nejevilo v r. 1950 únosné ani těmto bojovným ateistům. Proto si vymysleli "monstrproces" s několika řeholníky, aby byl pak aspoň nějak administrativně zdůvodnitelný policejní zásah proti všem řeholníkům a řeholnicím v Československu. P. Šilhan byl jedním z hlavních obžalovaných. I výše trestu nasvědčovala tomu, jak se režim P. Šilhana obával. Byl odsouzen na 25 let žaláře. Po soudu se všemi "zmizel ze světa" na rok ve Valdicích na samotkách. Teprve po roce se dostal do Leopoldova, který byl jeho domovem až do roku 1959. O jeho vážnosti, kterou měl mezi vězni, a to jak laiky, tak kněžími v době kněžské izolace, mohu osobně svědčit, ale ještě víc mnoho jiných.

Byl vždy rovným, nebojácným vězněm. Skoro všichni vězni se obávali, když pro ně příslušníci přišli, - jak se říkalo, "se psem" - to znamenalo další vyšetřování a často transport do vazby. Otec Šilhan za svých 15 let vězení byl mnohokrát takto "postižen". Vždy, jak se někde něco církevního vyklubalo na povrch, už jel otec Šilhan na vyšetřování. Převážně do Ruzyně. Měl tyto transporty docela rád, cestou se na eskortních celách sešel s mnoha vězni a nasbíral mnoho cenných zpráv, o tom, co se děje venku, co v církvi. Z těchto cest se vracíval s veselou myslí a skoro osvěžen. Obohacoval pak na kněžské izolaci šeď vězeňských dnů bez informací. V r. 1959 se chystal další větší proces s jezuity v Ostravě. 30. září jsem byl do Ostravy převezen já a asi za měsíc tam byl převezen otec Šilhan. Oba jsme se už do Leopoldova nevrátili. Otec Šilhan zůstal v Ostravě ještě přes proces 7. března, a ještě také na odvolací soud v červnu 1960. Pak teprve, protože na něho jako na provinciála se amnestie nevztahovala, byl převezen do Valdic, kde brousil sklo. Až amnestie r. 1965 jej zastihla schopného propuštění. Byl tedy vězněn víc, jak 15 let. Po krátkém pobytu doma v Nové Vsi byl internován s biskupem Trochtou, Zelou a opatem Machalkou v Radvanově u Tábora. Tam žil v ústraní, ale ne bez návštěv spolubratří nebo výjezdů do Prahy (zván výbornými lékaři na kontroly, aby mohl přijít víc na svobodu a mohl mít nějaký širší styk s řádem nebo i laiky).

V r. 1968 a 1969 byl v Praze často. Byl také v cizině, zařídil mnoho pro život našich - nějaké malé komunity, dostudování scholastiků a jejich vysvěcení na kněze. Bohužel tato možnost netrvala dlouho a zase bylo třeba všechno dělat jen tak v ústraní. Aby byl možný ještě větší kontakt se spolubratry, navrhl P. Šilhan O. Generálovi ustanovit nového provinciála, který by byl pohyblivý a mohl tento úkol splnit. I v tom byla zřejmá jeho velkodušnost a touha, aby bylo provincii poslouženo lépe, než to mohl udělat on ze své izolace. A tak skončil svůj úřad dnem 30. 5. 1971, kdy odevzdal provincii mému řízení po mém jmenování z Říma (s datem 23. dubna 1971). Otec Šilhan pak žil v Radvanově až do dubna roku 1979, kdy se stěhoval na Moravec za velmi pohnutých okolností.

Auto (nákladní Avia) bylo v lese za Mladou Vožicí zastaveno StB. a vráceno do Mladé Vožice. Otec tam byl držen v zajištění na VB, jeho věci kontrolovány a leccos zabaveno. Po dvou dnech byl propuštěn a auto mohlo s jeho věcmi odjet na Moravec. Tam žil jako vážený člen komunity starých kněží. Kněžsky pomáhal, jak jen mohl, v okolí zpovídáním či zástupem za nemocné. V r. 1981 zažil přepadení Moravce policií, nová vyšetřování a zabavení mnoha věcí. Otec Šilhan byl obžalován pro maření dozoru státu nad církvemi. Bojoval v této věci, až zvítězil. Zabavené věci nejen jemu, ale i ostatním a také sestrám ošetřovatelkám v tomto ústavě, byly navráceny.

Po tomto roce se však stále častěji objevovaly u Otce Šilhana zdravotní potíže, jednak cévní (neprůchodnost), ale také srdeční. Byl několikrát hospitalizován v nemocnici v Novém Městě. Poslední hospitalizaci s infarktem nepřežil.

Jeho pohřeb byl v dějinách ústavu na Moravci největší. Téměř všichni spolubratři české provincie, asi 30 členů provincie slovenské v čele s provinciálem, množství kněží všech diecézí, bývalých vězňů, řady řeholnic všech řádů (těm pomáhal v letech 1968 - 1969 v Sekretariátě řeholních společností) i věřících. Úměrně k tomu byla i veliká asistence StB. Zapisovali si značky aut, natáčeli lidi vycházející z kostela, když se řadili do průvodu. Kameru měli ve vikýři domu Národního výboru. Na základě takto získaného materiálu se i po smrti O. Šilhanem zabývali. Například vyšetřovali kněze, zda je tajný jezuita, když byl na Šilhanově pohřbu.

Otec Šilhan odpočívá na Moravci v hrobě vedle hrobky "ossaria", o kterou se tolik staral, aby byla na Moravci zřízena.


Náš tip

Spirituální teologie

Michal Altrichter

Text Spirituální teologie zahrnuje důležitá témata duchovního života a jejich uchopení v každodenním životě. Četné otázky, které vyslovuje současný člověk a které byly důležité i pro předchozí generace, se systematicky vyhodnocují. I když text vyrostl z mnohaleté zkušenosti ve výuce oboru na teologické fakultě, nemá pouze studijní účel. Publikace...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.
Národní úmysl: Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality (EG, č. 208).
více »

Nejbližší akce

Velehradská literární pouť


Víkend pro zájemce o jezuitský řád


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní obnova pro členy Matice Svatohostýnské a hasiče


Adventní duchovní cvičení


Duchovní obnova pro členy Matice Svatohostýnské


více »

Kalendárium

Památka sv. Jana Berchmanse

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil