Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 16. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
F. Jan Pluskal

Datum narození:27.10.1909
Datum vstupu do řádu:  8.7.1933
Datum úmrtí:22.1.1985

Fr. Pluskal se narodil v nemocnici v Olomouci − Nové ulici. Jinak jeho rodina bydlela a on sám prožíval své dětství a mládí v Dolanech, pod ochranou Panny Marie Svatokopecké; Dolany leží na úpatí Svatého Kopečku. V Dolanech vychodil obecnou školu i měšťanku. V nedaleké Toveři se vyučil bednářem. Po vyučení pracoval v této profesi až do vojny a nějaký čas také po vykonání vojenské služby. Zatoužil obětovat se Pánu a už od počátku v něm byla myšlenka na misie. Možná, že podnětem byla i okolnost, že jeho rodná sestra, která se stala řeholnicí Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie v Přerově na Šířavě, byla určena do misií v Nové Guinei, kam ještě s několika sestrami odjela.

Po kandidatuře začal na Velehradě 8. července 1933 noviciát a za dva roky složil věčné sliby řeholního bratra v Tovaryšstvu Ježíšově. V roce 1935−1936 byl kuchařem v Bohosudově. Potom byl 5 roků u sv. Ignáce v Praze; nejprve jako kuchař, potom jako vrátný, infirmář, správce skladu šatstva a pomocník redaktora časopisu (neuvádí se kterého). K těmto pracím je připojena ještě poznámka: "Připravuje se pro misie v Číně." Přihlásil se do misií za provincialátu P. Restela, když tento určil několik kněží do přípravy na misie v zahraničí. V roce 1947 byl dispozicí určen na Velehrad k práci kuchaře. Sbíral všechny možné zkušenosti, které by mu mohly jednou v misiích přijít vhod.

V roce 1943 byl poslán do Hradce Králové a pracoval tam jako kuchař, vrátný a také infirmář. Tam zůstal až do dispozice v roce 1948. Tou se dostal zase jako kuchař ke sv. Ignáci v Praze. Po roce přišel opět na Velehrad jako kuchař. V dubnu 1950 byl internován s ostatními v Bohosudově. V Bohosudově a v Oseku pracoval v kuchyni. Z Oseka byl poslán na Klíčavu na přehradu spolu s ostatními bratřími mladšího věku.

Po propuštění z lágru pracoval v Praze a v roce 1968, když se naši mohli vrátit do Hradce Králové, byl tam s nimi poslán také Fr. Pluskal jako jediný bratr. Vařil, staral se o domácnost a ještě také o kostel na Pražském předměstí. Nakonec zůstal jen s P. Nevtípilem na delší dobu, vlastně až do své smrti. P. Nevtípilovi byl velmi vydatným pomocníkem a byl velmi oblíbený i mezi věřícími v Hradci Králové. V posledním čase míval potíže srdeční. Dne 22. ledna jej P. Nevtípil našel ráno v posteli mrtvého. Usnul v Pánu. Pochován byl za účasti mnoha spolubratří na Pouchově do dvojhrobu, kde byli pochování P. Schmidt a P. Řehoř.

Fr. Pluskal byl velmi pilný, svědomitý a poslušný bratr. Když byl v Hradci Králové, udělil jsem mu služby lektora a akolyty. Svědomitě i tuto službu vykonával zvláště podáváním sv. přijímání o nedělích a svátcích. I tak tedy pomáhal P. Nevtípilovi, se kterým vytvořil horlivou apoštolskou dvojici. I díky jemu a jeho pohostinnosti (snadno vždycky všechno stačil připravit) se mohlo v Hradci na faře na Kydlinovské i několikrát uskutečnit setkání spolubratří, v prostředí vpravdě vlídném a bratrském.


Z knihy Jana Pavlíka Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011, s. 507−508.


Novinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o P. Adolfu Kajprovi


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil