Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 29. 11. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
F. Jan Pluskal

Datum narození:27.10.1909
Datum vstupu do řádu:  8.7.1933
Datum úmrtí:22.1.1985

Fr. Pluskal se narodil v nemocnici v Olomouci − Nové ulici. Jinak jeho rodina bydlela a on sám prožíval své dětství a mládí v Dolanech, pod ochranou Panny Marie Svatokopecké; Dolany leží na úpatí Svatého Kopečku. V Dolanech vychodil obecnou školu i měšťanku. V nedaleké Toveři se vyučil bednářem. Po vyučení pracoval v této profesi až do vojny a nějaký čas také po vykonání vojenské služby. Zatoužil obětovat se Pánu a už od počátku v něm byla myšlenka na misie. Možná, že podnětem byla i okolnost, že jeho rodná sestra, která se stala řeholnicí Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie v Přerově na Šířavě, byla určena do misií v Nové Guinei, kam ještě s několika sestrami odjela.

Po kandidatuře začal na Velehradě 8. července 1933 noviciát a za dva roky složil věčné sliby řeholního bratra v Tovaryšstvu Ježíšově. V roce 1935−1936 byl kuchařem v Bohosudově. Potom byl 5 roků u sv. Ignáce v Praze; nejprve jako kuchař, potom jako vrátný, infirmář, správce skladu šatstva a pomocník redaktora časopisu (neuvádí se kterého). K těmto pracím je připojena ještě poznámka: "Připravuje se pro misie v Číně." Přihlásil se do misií za provincialátu P. Restela, když tento určil několik kněží do přípravy na misie v zahraničí. V roce 1947 byl dispozicí určen na Velehrad k práci kuchaře. Sbíral všechny možné zkušenosti, které by mu mohly jednou v misiích přijít vhod.

V roce 1943 byl poslán do Hradce Králové a pracoval tam jako kuchař, vrátný a také infirmář. Tam zůstal až do dispozice v roce 1948. Tou se dostal zase jako kuchař ke sv. Ignáci v Praze. Po roce přišel opět na Velehrad jako kuchař. V dubnu 1950 byl internován s ostatními v Bohosudově. V Bohosudově a v Oseku pracoval v kuchyni. Z Oseka byl poslán na Klíčavu na přehradu spolu s ostatními bratřími mladšího věku.

Po propuštění z lágru pracoval v Praze a v roce 1968, když se naši mohli vrátit do Hradce Králové, byl tam s nimi poslán také Fr. Pluskal jako jediný bratr. Vařil, staral se o domácnost a ještě také o kostel na Pražském předměstí. Nakonec zůstal jen s P. Nevtípilem na delší dobu, vlastně až do své smrti. P. Nevtípilovi byl velmi vydatným pomocníkem a byl velmi oblíbený i mezi věřícími v Hradci Králové. V posledním čase míval potíže srdeční. Dne 22. ledna jej P. Nevtípil našel ráno v posteli mrtvého. Usnul v Pánu. Pochován byl za účasti mnoha spolubratří na Pouchově do dvojhrobu, kde byli pochování P. Schmidt a P. Řehoř.

Fr. Pluskal byl velmi pilný, svědomitý a poslušný bratr. Když byl v Hradci Králové, udělil jsem mu služby lektora a akolyty. Svědomitě i tuto službu vykonával zvláště podáváním sv. přijímání o nedělích a svátcích. I tak tedy pomáhal P. Nevtípilovi, se kterým vytvořil horlivou apoštolskou dvojici. I díky jemu a jeho pohostinnosti (snadno vždycky všechno stačil připravit) se mohlo v Hradci na faře na Kydlinovské i několikrát uskutečnit setkání spolubratří, v prostředí vpravdě vlídném a bratrském.


Z knihy Jana Pavlíka Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011, s. 507−508.


Náš tip

Rozhoduj se jako jezuita

Samuel Prívara, Pavel Banďouch

Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí?…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za děti, které trpí
Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.
Národní úmysl Za návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.
více »

Nejbližší akce

Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo


Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil