Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 12. 12. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
F. Jan Pluskal

Datum narození:27.10.1909
Datum vstupu do řádu:  8.7.1933
Datum úmrtí:22.1.1985

Fr. Pluskal se narodil v nemocnici v Olomouci - Nové ulici. Jinak jeho rodina bydlela, a on sám prožíval své dětství a mládí doma v Dolanech, pod ochranou Panny Marie Svatokopecké. Dolany leží na úpatí tohoto kopce. V Dolanech vychodil Br. Pluskal obecnou školu i měšťanku. V nedaleké Toveři se učil a vyučil bednářem. Po vyučení pracoval v této profesi do vojny a nějaký čas také po vykonání vojenské služby. Zatoužil se obětovat Pánu a už od počátku v něm byla myšlenka na misie. Možná, že podnětem byla i okolnost, že jeho rodná sestra, která se stala řeholnicí Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie v Přerově na Šířavě byla určena do misií v Nové Guinei, kam ještě s několika sestrami odjela. Br. Pluskal začal po kandidatuře na Velehradě 8.7.1933 svůj noviciát a za dva roky složil věčné sliby řeholního bratra v Tovaryšstvu Ježíšově. V roce 1935-1936 byl kuchařem v Bohosudově. Potom byl 5 roků u sv. Ignáce v Praze. Nejprve jako kuchař, potom jako vrátný, infirmář, správce skladu šatstva, pomocník redaktora časopisu (neuvádí se kterého). K těmto pracem je připojena ještě poznámka: připravuje se pro misie v Číně. Přihlásil se do misií za provincialátu P. Restela, když tento určil několik kněží do přípravy na misie v zahraničí. V roce 1947 byl dispozicí určen na Velehrad k práci kuchaře. Sbíral všechny možné zkušenosti, které by mu mohly jednou v misiích přijít vhod. V r. 1943 byl poslán do Hradce Králové a pracoval tam jako kuchař, vrátný a také infirmář. Tam zůstal až do dispozice v r. 1948. Tou se dostal zase jako kuchař k sv. Ignáci v Praze. Po roce přišel opět na Velehrad jako kuchař. V dubnu 1950 byl internován s ostatními v Bohosudově. V Bohosudově a v Oseku pracoval v kuchyni. Z Oseka byl poslán na Klíčavu na přehradu spolu s ostatními bratřími mladšího věku. Po propuštění z lágru pracoval v Praze a v r. 1968, když se naši mohli vrátit do Hradce Králové, byl tam s nimi poslán také Fr. Pluskal jako jediný bratr. Vařil, staral se o domácnost a ještě také o kostel na Pražském Předměstí. Nakonec zůstal jen s P. Nevtípilem na delší dobu, vlastně až do své smrti. Byl velmi vydatným pomocníkem P. Nevtípilovi. Byl i velmi oblíbený věřícími v Hradci Králové. V posledním čase míval potíže srdeční. 22. ledna jej P. Nevtípil našel ráno v posteli mrtvého. Usnul v Pánu. Pochován byl za účasti mnoha spolubratří na Pouchově do dvojhrobu, kde byli pochování P. Schmidt a P.Řehoř. Br. Pluskal byl velmi pilný, svědomitý a poslušný bratr. Když byl v Hradci Králové, udělil jsem mu služby lektora a akolyty. Svědomitě i tuto službu vykonával zvláště podáváním sv. přijímání o nedělích a svátcích. I tak tedy pomáhal P. Nevtípilovi, se kterým vytvořil horlivou apoštolskou dvojici. Dík i jemu a jeho pohostinnosti (snadno vždycky všechno stačil připravit), mohlo se v Hradci uskutečnit i několikrát setkání spolubratří na faře na Kydlinovské, v prostředí vpravdě vlídném a bratrském.


Náš tip

Dějiny filosofie III.

Od Ockhama k Suárezovi
Frederick Copleston

Třetí díl 11tisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Ockhama k Suárezovi. Jde tudíž o dobu od vrcholného středověku po raný novověk. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Senioři
Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.
Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282).
více »

Nejbližší akce

Dny víry u Ignáce


Studentský Velehrad 2018


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro mládež 18-30 let


Povoláním člověk


Duchovní cvičení pro ty, kdo přijali iniciační svátosti v dospělosti


Škola modlitby Lectio Divina


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil